. . ..::| ABCgames.cz |::.. . .

Assassin's Creed IV: Black Flag (návod)

Sekvencia 1
Cape Bonavista, 1715

Začínate priamo na lodi, ktorá je pod útokom. Choďte ku kormidlu a chopte sa ho. Hra vám poskytne typy pre základné ovládanie lode, tak začnite bočnými delami ničiť nepriateľské lode. Keď zničíte pár lodí okolo vás, tak si zaspomínate na svoju lásku a objavíte sa pri vraku vašej lode, ktorá to nezvládla.
Doplávajte na breh. Tam sa objaví aj vrah, ktorý vás napadol ešte na lodi. Vrah sa dá na útek, tak bežte za ním. Cesta ju priama hore kopcom, cez most a hore po drevených konštrukciách. Posledná funguje aj ako rozhľadňa, tak ju použite pre odhalenie časti mapky a skočte dole do listov pod vežou. Tam zbadáte obďaleč vraha, tak ho prenasledujte ďalej.
Vybehnite hore kopcom a vylezte do malej osady. Tam je druhá rozhľadňa, ktorú použite a skočte z nej dole do vody. Tu už je vrah blízko, tak za ním bežte až na planinu, kde sa dá s vami do boja, tak ho zabite. Okradnete jeho telo, vezmete mu šaty, nádobu a list, z ktorého zistíte, že sa volal Duncan Walpole a že sa mal stretnúť v Havane s guvernérom Laureanom Torresom.
Strom trčiaci nad jazierkom pod planinou je treťou rozhľadňou, ktorú použite. Než skočíte dole, môžete sa vrátiť do predošlých oblastí a preskúmať ostrov, pozbierať zberateľské predmety a skúsiť loviť zvieratá.
Napokon skočte do jazierka a dole na pláž. Tam uvidíte vojakov, ktorí ohrozujú obchodníka. Skočte do kríkov, ktoré tu tiež slúžia ako miesto úkrytu. Môžete sa plížiť kríkmi a kde nie sú, tak sa rýchlo presunúť, keď sa nik nepozerá. Popri kríkoch sa prechádzajú traja vojaci, tak ich môžete všetkých nenápadne vyradiť. Ak idú tesne popri kríkoch, môžete ich zabiť priamo. Ak sú ďalej, tak stačí zapískať a vojak, ktorý začuje hluk to pôjde do kríkov skontrolovať a tam ho môžete ľahko dostať.
Ďalší traja sú pri obchodníkovi. Dvoch môžete vylákať pískaním do kríkov a k poslednému len prísť odzadu a vyradiť ho. Keď všetci padnú, obchodník Stede Bonnet je zachránený. Má tu svoju obchodnú loď, ale prišiel o kapitána, tak sa ponúknete, že ju dopravíte do Havany.

Len doplávajte na jeho loď a chopte sa kormidla. Len sa plavte s loďou pomedzi útesy von na otvorené more. Je to prostá plavba, len aby ste si osvojili kormidlovanie. Vyhýbajte sa nárazom a kľudne spomaľte, aby ste sa mohli lepšie otočiť, ak to bude potrebné. Keď vyplávate na more, úvodná sekvencia končí.


Abstergo 1

Vítajú vás v Abstergu, kde nastupujete do práce, aby ste skúmali Desmondove spomienky, ktoré extrahovali z jeho DNA. Desmonda na to nepotrebujú a v podstate ktokoľvek môže zažívať jeho spomienky, takže už nimi nemusí postupovať len jeho potomok a teda všetky tajomstvá, ktoré mohli jeho predkovia mať, sú teraz v rukách Templárov. Len sa pozrite hore a dole a vstaňte, aby ste ukázali, že nie ste okrepnutý z používania Animu. Potom nasledujte svoju šéfku, ktorou je Melanie Lemayová. Tá vám bude cestou komentovať okolie a prácu. Pri recepcii vám dá váš komunikátor, PDA, cez ktoré budete riešiť všetko v prítomnosti. Nasledujte ju do výťahu a cez váš komunikátor ho aktivujte. Hore vás spozná Olivier Garneau, hlavný riaditeľ kreatívneho oddelenia, v ktorom vyrábate hry. Potom už len Melanie nasledujte ku svojej pracovnej kóji.
Než vojdete do Animu a budete pokračovať v živote Edwarda Kenwaya, môžete sa tu rozhliadnuť a pozbierať niekoľko prílepiek. Prílepka 1 (2) je rovno na stene vašej kóje. Poniže vašej kóje je malý bar oproti dverám, pri ktorých je automat na sladkosti. Na boku sedačky pri stole pod oknom je Prílepka 2 (4). Povyše vašej kóje má kóju iný kolega. Na stene v nej má plagát vraha a pod ním gitaru. Z boku na stene jeho kóje je Prílepka 3 (8). Povyše tejto kóje sú dvere (zamknuté, úroveň 2) a naľavo od nich, medzi gaučom a stenou s monitorom, je šikmá polička, na ktorej je Prílepka 4 (7). Na recepcii oproti výťahu je Prílepka 5 (17).
Výťahom sa môžete vrátiť dole a vziať si dve prílepky. Prílepka 6 (6) je na stánku, v ktorom predávajú kávu (oproti mostu do výťahu). Na stene s reklamnou tabuľou za recepciou (oproti stánku s kávou) je Prílepka 7 (10).


Sekvencia 2
Havana, Kuba, 1715

Zraz vreckára k zemi.
Len nasledujte Steda Bonneta prístavom a mestom. Zastavíte sa pri obchodníkovi, kde si Stede kúpi dýku a vám za pomoc pri ceste naspäť poskytne pár mincí, tak si kúpte Britské šable. Stede trochu stratil cestu, tak vylezte na kostol oproti, aby ste sa rozhliadli po okolí. Hore sa dá z viacerých strán, žiadny problém, tak len vylezte na strechu, z nej hore na vežičku a z nej na trám, z ktorého synchronizujte okolie.
Steda okradne zlodej, tak skočte skok viery dole do sena a utekajte za zlodejom. Len na neho skočte („E“), keď ho doženiete a okradnite ho naspäť. Vráťte sa za Bonnetom a choďte spolu s ním do krčmy. Tu sa strhne bitka, tak si nacvičte boj bez zbrane. Len klasický útok, odrazenie útoku (E), odrazenie a odhodenie (E, E), odrazenie útoku so zranením (E, medzerník) a dorazenie (E, ľavé tlačidlo). Porazte všetkých nepriateľov.

Unikni z boja pomocou dymovnice.
Po boji sem vtrhne stráž. Ak by ste chceli bojovať, budú prichádzať stále nové a nové posily. Pre bonus len hoďte o zem dymovnicu a v dyme vybehnite von z krčmy. Uniknite zo zóny pátrania, aby ste sa zbavili stráží, ktoré vás prenasledujú a je to.

Po úlohe máte k dispozícii celú Havanu. Môžete preskúmať celé mesto, odkryť si mapu synchronizovaním rozhľadní a môžete aj pozbierať všetky zberateľské predmety, ktoré v meste sú.


2. ...A môj cukor?

Choďte do prístavu za Stede Bonnetom do prístavu. Povie vám, že Španieli vzali vaše mapy a jeho cukor. Pred vami je dvojica vojakov. Označte si ich v orľom pohľade a sledujte ich. Tak ako v predošlých dieloch, keď sa otočia, tak sa schovávajte v dave ľudí, v kope sena, alebo proste za stenami a predmetmi. Otočia sa, keď pôjdu za rohom popri kope sena. Potom prejdú cez pár strážených dvorov. Len nakuknite za nimi, keď vojdú a potom si obehnite budovu vnútorného dvora a počkajte si ich, keď vyjdú a sledujte ich ďalej. Potom budú bežať do svojho cieľa, tak len bežte za nimi. Príliš sa nepriblížte, ale netreba si dávať taký pozor.
Keď dobehnú pred popravisko, tak sa začnú rozprávať. Je to opäť klasické odpočúvanie. Sledujte ich až k davu pred popraviskom a tam sa schovajte medzi ľuďmi. Keď dohovoria počas popravy, potom si len orlím pohľadom nájdite kapitána, ktorý sa dá na odchod.

Najmi si tanečnice pre odlákanie stráží.
Nepúšťaj sa do žiadneho súboja.

Ten pôjde k budove doľava. Pri strome vedľa budovy postávajú štetky, tak si ich najmite. Kapitán vojde na dvor, tak pošlite kočky, aby odlákali stráže a vojdite za ním. Môžete ho tu zabiť a okradnúť (zabite ho vyradením odzadu, to sa pre bonus neráta za súboj). Alebo sa schovajte do sena a keď prejde okolo, vylezte, postavte sa za neho a okradnite ho. Je dobré to odbaviť ešte tu na dvore, lebo potom pôjde zas na ulicu a na ulici si vás môžu pri okrádaní všimnúť stráže a napadnú vás.
Keď máte kľúč, ktorý ste ukradli kapitánovi, tak vojdite do väzenia v pevnosti. Pevnosť je rovno pred budovou, v ktorej sa zdržiaval kapitán. Choďte doľava popred hlavný vchod, ktorý je strážený. Vľavo pri cvičných figurínach je jeden strážca. Schovajte sa tam do sena a keď pôjde okolo, tak ho vyraďte. Za senom vylezte na múrik a po trámoch preskáčte vpred. Na rohu sa presuniete za roh k oknu. Za oknom je strážca, tak si počkajte vedľa okna, kým nezájde do miestnosti a vtedy preskáčte po trámoch na múre ďalej k trhlinám v stene, po ktorých vylezte hore na múr.
Prípadne môžete aj z pravej strany pevnosti. Tam popreskakujte po trámoch na malé mólo. Počkajte si, kým strážca za dverami nezájde ďalej popri druhom. Vyraďte toho stojaceho a za ním aj toho, čo sa prechádza. Za nimi vyskočte z okna a po trámoch na múre preskáčte k trhlinám v stene, po ktorých vylezte hore na múr. Prerúčkujte doprava a spustite sa dole do okna. Za oknom prejdite miestnosťou a z druhého okna vyskočte von a preskáčte po trámoch na múre ďalej k trhlinám v stene, po ktorých vylezte hore na múr (rovnako ako z pravej strany).

Vylezte hore na múr a počkajte si, kým sa nad vás nepostaví strážca, ktorého zhoďte dolu. Vyraďte aj druhého, ktorý sa tu prechádza a naľavo za krabicami ešte jedného, tiež sa zvykne prechádzať. Choďte doľava. Pri dele stoja dvaja strážci, ale stále sledujú more. Za nimi sa skryte za krabice. More sleduje povyše krabíc ešte jeden strážca a druhý sa prechádza pomedzi krabice. Môžete si ho vystriehnuť, keď pôjde od vás, choďte za ním, schovajte sa za prostredné krabice a keď pôjde poza ne, vy prejdite z druhej strany a choďte rovno k budove. Na streche je ostreľovač, no stačí vám pobehnúť, nezareaguje hneď, aj ak si vás všimne.
Len vojdite dovnútra dverami zľava a vezmite si svoje veci. Bonnetov cukor odignorujete. Automaticky vyjdete opäť na hradby. Hneď choďte doprava a skočte z hradby do vody. Doplávajte na označené miesto za Bonnetom a ukončíte úlohu.


3. Pán Walpole, správne?

Choďte k sídlu guvernéra Havany a aktivujte misiu pri bráne. Predstavíte sa ako Duncan Walpole, vrah, ktorého očakávajú. Stráž vás vpustí, tak len vyjdite hore schodmi na terasu. Privíta vás Woodes Rogers a jeho spoločník Julien du Casse. Kým si na vás nájde guvernér čas, navrhnú rozptýlenie streľbou. Dostanete dve pištole a môžete si nacvičiť streľbu. Prosté zvolenie si zbrane, ručné mierenie (pravým tlačidlom), streľba (ľavým), alebo automatická streľba bez mierenia (F).

Dokonči Rogersovu streleckú výzvu.
Potom môžete osloviť Juliena pre pokračovanie v úlohe, alebo Rogersa pre streleckú výzvu. Oslovte ho, aby vám stopol čas a máte za 20 sekúnd trafiť všetkých 6 figurín. Postavte sa doprostred, aby ste mali výhľad na väčšinu a majte plne nabité pištole. Keď vás odštartuje, hneď ručným mierením zostreľte štyri figuríny a kým budete nabíjať, presuňte sa (pretože dve zadné figuríny sú za prekážkami a nevidíte naraz na oboje, preto pri prvých štyroch výstreloch zasiahnite aspoň jednu z týchto dvoch zadných). Stačí nabiť dva náboje, aby ste ušetrili čas a hneď zostreľte zvyšné figuríny.

Keď ste pripravení pokračovať, len oslovte Juliena. Ten si všimne, že ako vrah nemáte svoje zápästné čepele a ponúkne vám na výber z jeho zbierky čepelí, ktorú má od vrahov, ktorých zabil. Pokračujte s nimi ďalej a obaja chcú vidieť vaše zabijácke techniky v praxi. Zavedú vás na malé priestranstvo, kde nachytali figuríny. Budú komentovať, čo chcú vidieť, tak len spravte to, čo vám povedia.
Len príďte k figuríne a bodnite ju.
Skočte do sena a zabite figurínu pred senom.
Postavte sa za roh budovy medzi ľudí a zabite figurínu pri vás.
Zabite figurínu zo vzduchu, teda skočte na ňu zo strechy, či z vežičky.
Zabite figurínu v rozbehu.

Okradni všetkých troch Templárov.
Keď sa predvediete, zas oslovte Juliena a pokračujte za guvernérom Laureanom Torresom, veľmajstrom Templárov, ktorý vás privíta. Vezme si od vás to, čo pre neho zohnal pravý Duncan a vás aj vašich dvoch spoločníkov prijme do rádu Templárov. Po scénke vám začne hovoriť o bájnom Observatóriu, v ktorom sa nachádza astroláb, prístroj schopný nájsť kohokoľvek na planéte. Kým rozpráva, môžete všetkých troch okradnúť pre bonus a pár stoviek navyše. Po záverečnej s scénke s rozhodnutím získať astroláb vás vyvedú opäť von pred sídlo.


4. Muž, ktorému sa vraví Mudrc

Použi v boji pištoľ.
Choďte do prístavu za Templármi, ktorí zajali mudrca. Po scénke ho vedú preč, tak len nasledujte skupinu a po chvíli vás napadnú vrahovia. Bojujte s nimi, ale hlavne chráňte veľmajstra Torresa. Pár vrahov bude na strechách, odkiaľ po vás budú páliť, tak to využite pre bonus a zastreľte ich. Držte sa pri Torresovi a likvidujte nepriateľov.

Zraz Mudrca k zemi zhora.
Potom vás napadnú ďalší vrahovia a Mudrc sa dá na útek. Prenasledujte ho a chyťte ho. Pre bonus to musíte spraviť zo strechy alebo rímsy. Utekajte za ním hneď po ulici a hore rebríkom na strechu, na ktorú sa vyšvihnite. Keď prebehne po spojovacom lane cez ulicu na strechu susedného domu, z nej skočí dole. Tu máte veľmi dobrú šancu, ak sa držíte hneď za ním. Skočte na neho (musíte klávesou „E“, nie myškou s nastavenými päsťami – aj to funguje a ukončíte tým úlohu, ale nesplníte tým bonus). Keď na neho skočíte, automaticky ho odvediete za Torresom, ktorý vám za pomoc dá 1000 zlatých.


5. Vymáhanie dlhov

Nepúšťaj sa do súbojov.
Zabi 3 strážcov zo stopovacích zón.

Choďte za Bonnetom a v naštvanosti na mizernú odmenu sa rozhodnete získať astroláb pre seba a preto musíte za Mudrcom. Choďte k stráženej oblasti, preskočte plot a schovajte sa v kukuričnom poli. Kríky a polia, v ktorých vás nepriatelia nevidia, sa považujú za stopovacie zóny a pre bonus z nich musíte zabiť 3 strážcov, no to zvládnete, ak pôjdete bez súboja. Hneď na začiatku pri vás sú dvaja. Prvý stojí pri poli, tak ho zložte a na druhého zapískajte, aby pristúpil k poľu.
Presuňte sa na pole naľavo a choďte vyššie. Po mostíku tam prechádza jeden strážca, tak ho pískaním nalákajte. Pred vami je domček a stráž je z oboch strán, tak vylezte na strechu, prejdite po nej a z jej konca skočte do poľa nad domom.
Tu sa presuňte do kusu poľa pri schodoch. Zíde k vám dozorca, tak ho zabite z poľa a oberte o kľúč. Vylezte na múr naľavo pri schodoch a zhoďte dole strážcu, ktorý sem občas k zábradliu zavíta. Vylezte hore a cez kroviny popri múre sa presúvajte vyššie popri múre až k domu nad vami. Poza dom chodieva strážca, tak ho pískaním nalákajte a vyraďte. Prejdite poza dom a vybehnite po vozíku pri múre, aby ste doskočili vyššie a múr preskočili.

Kroviny sú hneď za múrom, tak sa kryte. Môžete sa ukázať jednému z dvojice a schovať sa, aby podišiel a vyraďte ho. Jeden prechádza po ceste, tak ho pískaním prilákajte do krovín povyše. Zostane jeden, ktorý sleduje cestu, tak si len vystriehnite strelca na vežičke pri múre a keď pôjde na opačnú stranu, vyraďte tohto tu pri ceste a telo schovajte.
Už len dobehnite k múru pred väznicou. Tu stráži jeden vojak, no zachádza spred brány väzenia až za roh, tak len dobehnite k bráne a kľúčom od dozorcu otvorte väzenie. Mudrc je preč, stráže sú zmasakrované a vás Templári odhalia ako podvodníka, tak vás nechajú zavrieť.


6. Strieborná flotila

Zabi 3 stráže spoza rohu.
So spoluväzňom uvoľnite tyč a tým aj seba. Stačí sa prebojovať podpalubím k svojim veciam. Pre bonus aj istotu postupujte potichu. Hneď za prvými dverami sú dvaja strážcovia, tak sa schovajte za roh a pískaním jedného prilákajte. Keď ho vyradíte, váš spoluväzeň vyradí druhého.
To sa bude opakovať. Za roh krabíc si pískaním nalákajte ďalšieho a povyše z chodby tretieho. O ostatných sa postará spoluväzeň. Na konci si zo stola vezmite svoje veci.

Osloboď 23 pirátov.
Vylezte na palubu. Pre postup stačí oslobodiť 18 pirátov, pre bonus 23. Na lodi, na ktorej ste, je ich 9. Pobite posádku. Môžete postupovať potichu, ide to, ale nemusíte sa zdržiavať. Pobite všetkých na palube a osloboďte deviatku vzadu.
Choďte na susednú loď naľavo. Môžete vyliezť hore na sťažeň a preskočiť po sťažňoch na loď. Budete hneď hore na sťažni susednej lode a zhora môžete skočiť na prechádzajúcu dvojicu. S rozbehom doraziť dvojicu pri zajatcoch, prerúčkovať za kormidlo a dostať potichu posledných dvoch na tejto lodi. Osloboďte 3 pirátov.
Choďte na loď pred vami, vylezte zozadu za kormidlo, zhoďte jedného vojaka dole a druhého potichu zabite. Povyše zabite odzadu ešte jedného a skočte od kormidla na dvoch pod vami pri zajatcoch. Rovno môžete oslobodiť 2 pirátov. Tým máte 14. Zvyšok paluby môžete, ale aj nemusíte vyčistiť.
Choďte povyše na poslednú veľkú loď. Na palube pobite nepriateľov a potom poklopom pri kormidle vlezte do podpalubia. Tu môžete potichu zlikvidovať všetkých nepriateľov a na konci za poslednou dvojicou osloboďte posledných 9 pirátov, čím máte všetkých 23.

Vylezte na palubu a plávajte k menšej lodi neďaleko vás. Vylezte hore, zabite kapitána a aj dvoch strážcov. Chopte sa kormidla a vaši piráti vylezú za vami. Tým máte vlastnú loď, už sa len stačí dostať preč. Nemusíte míňať strelivo na lode, ktoré vás prenasledujú, po chvíli sa totiž priženie veľká vlna a tá vás ich zbaví. Do veľkých vĺn smerujte priamo a môžete sa aj kryť (ako v predošlom diely), tak minimalizujete poškodenie.
Už sa len plavte k stanovenému bodu. Cestou pozor na pár veľkých vĺn a vyhýbajte sa tornádam, ktoré sa občas na hladine objavia. Keď dorazíte do cieľa, misia končí.


Sekvencia 3

1. Začínajúci kapitán

Adewalé, černoch, ktorého ste zachránili, sa stáva vaším prvým dôstojníkom, keďže ako černocha by ho za kapitána neprijali. Rozhodli ste sa vyraziť do pirátskeho brlohu v Nassau, no najprv sa plavte k stanovenému cieľu. Adewalé chce, aby ste zaistili trochu loď aj seba. Priplavte sa teda na Ostrov Abaco. Tam si rovno aktivujte rozhľadňu a môžete pozbierať všetky predmety, nie je ich tam veľa.

Zastreľ leguána.
Zabi ocelota zo vzduchu.

Na ostrove sú okrem pár predmetov a mapy aj leguány a oceloty. Po dva kusy z oboch zvierat zabite pre hlavnú úlohu. Pre bonus leguána zastreľte, čo nie je problém. Jedného ocelota zabite čepeľami zo vzduchu. Môžete si počkať na konári rozhľadne, alebo na konároch stromov na malom zelenom kopčeku, kde sa zdržiavajú.
Keď máte aspoň po dve kože z oboch zvierat, tak choďte v menu do položky Výroba a vyrobte si lepšie puzdro na pištole a zápästníky pre vylepšenie zdravia. Potom sa vráťte na loď a plavte sa do Nassau.


2. Najímame

Choďte v Nassau do krčmy, kde sú vaši známi z čias, keď ste boli korzárom, Ed Thatch, Ben Hornigold a James Kidd. Povedia vám, že kráľovskí vojaci tu robia riadne dusno a preto je trochu problém so zháňaním posádky. Posádku do budúcna môžete najímať v krčmách, alebo môžete získavať pirátov tak, že im pomôžete. Teraz musíte spraviť presne to.

Odzbroj a zabi 3 stráže.
Pre bonus odzbrojte stráž (E a medzerník), čím vojakovi vezmete jeho zbraň a potom ho zabite. Spravte to trikrát, môžete aj hneď s vojakmi, na ktorých narazíte skôr, než sa vydáte za pirátmi. Potom len choďte k symbolom s pirátmi a všetkým pomôžte. Buď bojujú o život s vojakmi, alebo sú zajatí a vy musíte zabiť ich stráž a rozviazať ich. Takto naverbujte 15 pirátov.

Streľ do povrazu, aby si zachránil piráta.
Keď získate 14 pirátov, posledný je na šibenici pred pevnosťou. Len tam dobehnite a dobre si pre bonus zamierte. Máte 30 sekúnd, tak z davu zamierte a prestreľte lano piráta, ktorého sa chystajú obesiť. Potom pobite stráže, dajte si pozor na strelca na hradbách a napokon osloboďte piráta na šibenici. Už sa len vráťte do krčmy pre dokončenie úlohy.


3. Korisť a drancovanie

Zabi 3 nepriateľských námorníkov pomocou otočného dela.
Vydrancuj 20 jednotiek rumu.

Na pláži oslovte priateľov. Kapitán Hornigold vás chce poučiť o plienení na mori, keďže teraz máte vlastnú loď. Pri kormidlovaní použite ďalekohľad (E) a nájdite si nejaký škuner. Pri pozorovaní ďalekohľadom vidíte čo loď preváža a aká je úroveň jej sily.
Nájdite si loď a bojujte. Systém je podobný predošlému dielu. Môžete loď spomaliť reťazovými strelami, ktoré strieľate spredu. Z bočných diel dávate hlavnými delami najväčšie rany, tak páľte tými. Keď loď dostatočne poškodíte a začne horieť, tak sa k nej priblížte. Môžete ju aj zničiť a vyloviť preživších a zásoby, ale pre maximálny zisk sa naloďte (podržíte v blízkosti lode „S“).
Vaši muži začnú hákovať nepriateľskú loď a priťahovať ju k vašej. Vy sa môžete chopiť otočného dela a začať páliť po nepriateľoch na ich palube. V tomto prípade to aj spravte a zabite otočným delom aspoň troch pre bonus. Potom sa dostaňte na loď. Ak ste dosť blízko, môžete sa zhupnúť po povraze zboku, alebo proste skočte do vody a doplávajte k lodi. Na palube zabite 5 námorníkov (celkovo, ak ste nejakých dostali otočným delom, tak o toľko menej) a loď je vaša.
Pre druhý bonus sa zamerajte na lode, ktoré prevážajú rum. Toto zopakujte, až budete hotový. Potom sa s loďou vydajte do zátoky Salt Key. Pristaňte pri brehu a choďte k lodnému obchodníkovi a kúpte si stredný pancier trupu, čím si posilníte loď a aj ukončíte úlohu.


4. Vyvesenie čiernej vlajky

Vydrancuj 30 jednotiek cukru.
Vydrancuj loveckú loď.

Rovno pokračujte ďalšou úlohou, v rámci ktorej máte získať 70 jednotiek kovu. Takže sa zas vydajte na more a znovu použite ďalekohľad, aby ste zistili, čo ktorá loď preváža a napadnite lode s kovom. Keď budete mať požadované množstvo kovu, môžete sa vrátiť naspäť do Salt Key, alebo splniť bonusy.
Pre prvý bonus si nájdite aj lode s cukrom a vydrancujte ich. Ak ste dosť drancovali, tak už ale možno aj máte dosť cukru. Ako budete ničiť lode, bude sa vám zvyšovať miera hľadanosti. To priláka do oblasti lovecké lode, teda silnejšie lode, ktoré by mali ochrániť pred vami obchodné, ktoré drancujete. Napadnite aj takúto loď a dostaňte ju.
Napokon sa vráťte do Salt Key a tam choďte za námorným dôstojníkom. Podplaťte ho 200 zlatkami a postará sa o vašu hľadanosť. To je aj pre budúcnosť. Hľadanosť si môžete zmierniť podplatením dôstojníka, alebo keď obsadíte nejakú loď, tak ju nepoužijete na opravu Jackdawu, ale na zníženie hľadanosti.
Potom sa vráťte na svoju loď a vojdite do kapitánskej kajuty. Vnútri aktivujte model lode, cez ktorý tiež môžete zakupovať vylepšenia. Kúpte si bočné delá, nevyžadujú žiadne zlatky, ale 70 jednotiek kovu, čo ste práve získali. Vyjdite z kajuty pre rozhovor a ukončenie úlohy.


5. Žatva cukrovej trstiny

Keď vyjdete, povie vám Adewalé, že má kapitán Kidd (určite ste si to na ňom hneď všimli...) v pláne napadnúť plantáž. Úloha nezačína hneď, tak až keď budete pripravený, vyrazte na ostrov Andreas. Ten si môžete hneď preskúmať, veľa tam toho nie je a potom oslovte Kidda. Len vás nasmeruje na miesto, kde by mal byť chlap, čo predáva priamo z plantáže, na ktorú sa vracia. V orlom pohľade ho identifikujte a potom ho sledujte.
Neraz sa zastaví, aby sa uistil, že ho nik nesleduje, no okolo je dosť kríkov, takže sa len presúvajte medzi kríkmi a sledujte ho až k dvojici jeho mužov. Tam už len cez pár kríkov k jeho lodi a uvidíte, že vyráža na plantáž.
Máte 40 sekúnd, aby ste sa dostali na svoju loď. Stačí dobehnúť k člnu (tie sú na všetkých ostrovoch, aby ste sa mohli ihneď vrátiť na loď) v časovom limite, aktivovať ho a doveslujete na loď za pár sekúnd (asi sila z rumu).

Nedostaň sa do súboja.
Sabotuj 2 poplašné zvony.

Sledujte jeho loď vašou. Nesmiete sa priblížiť úplne k nej, ale inak môžete byť dosť blízko, nevšimne si vás. Neskôr vojdete do zakázanej oblasti, kde sú hliadkujúce lode. Vidíte ich na minimapke, ako aj smer, ktorým vidia. Vyhnite sa im a preplávajte pomedzi ne. Pri ostrove loď zakotví v prístave, vy zakotvite na pláži poniže a vyskočte z lode.
Máte 45 sekúnd, aby ste sa dostali k mužovi, ktorého sledujete. Plantáž je zakázaná oblasť, ale stačí vám bežať po brehu, na úrovni vody, nie je tam zakázaná oblasť, ani si vás nik nevšimne. Dobehnite k nemu a schovajte sa v kríkoch. Teraz muža sledujte. Je to plantáž, takže sa máte kde schovať.
Sledovanie je zároveň odpočúvanie, tak sa držte v dosahu. Stačí ísť hore cez pole, hore sa dozhovára s opitým vojakom a pôjde ďalej. Prejdite na susednú časť poľa a smerom naspäť, teda za ním k poplašnému zvonu. Tam sa zdrží len chvíľu. Väčšina vojakov je opitá, takže aj popri zvone prebehnete v pohode. Prejdite za múr a naľavo do kríkov. Pred skladom sa začne rozčuľovať, aby mu doniesli kľúč, pretože ho chce skontrolovať.

Získať kľúč je aj váš cieľ. Doteraz ste ho museli sledovať kvôli odpočúvaniu, ale teraz už ste voľný, takže ak chcete, môžete splniť bonus. Šli ste popri jednom poplašnom zvone, je povyše v poli. Pri ňom sa zdržiava jeden vojak, tak ho nalákajte do poľa, zabite a sabotujte zvon. Len si dávajte pozor na ostreľovača na veži, ktorý si vás pri ňom môže všimnúť.
Vráťte sa k skladu, prejdite poza sklad a k budove poniže. Pri nej je druhý poplašný zvon. Choďte poza budovu a tam si za rohom počkajte na dôstojníka, ktorého ste sledovali. Už ho nepotrebujete a tu sa dosť prechádza, tak ho môžete vyradiť. Prejdite k zvonu a sabotujte ho. Pri zvone stojí síce vojak, ale je pár krokov pred zvonom, tak si vás nevšimne.

Potom sa vráťte k hlavnej úlohe. Vráťte sa hore do poľa, ktorým ste prechádzali a v orlom pohľade identifikujte strážcu s kľúčom. Ten prechádza aj s jedným vojakom popred sídlo hore nad plantážou, ale cestu má aj kúsok povyše skladu, do ktorého sa chcete dostať. Takže si počkajte v poli, alebo kríkoch povyše skladu (uvidíte, kde vám bude najlepšie, aj ak ho na prvýkrát miniete) a potom dvojitým zabitím zlikvidujte vojaka s kľúčom, aj jeho spoločníka. Vezmite si kľúč a vbehnite do skladu. Stačí vojsť a rovno ho vyrabujete. Získate rôzne suroviny, 400 zlatých, ak ste vyradili zvony a misia je splnená.
Potom môžete preskúmať ostrov a pobrať zberateľské predmety už voľne, mimo misie.


6. Poriadna obrana

Ak chcete aj bonus, tak si pred misiou zakúpte vylepšenie Ťažké strely.

Choďte na ostrov Salt Lagoon, kde čakajú vaši spoločníci. Thatch chce obranu pre váš pašerácky ostrov a napadne ho ukradnúť galéru El Arca Del Maestro. Choďte na loď a plavte sa k označenému smeru. Tam vojdete do prieskumnej oblasti, kde treba galéru nájsť. V oblasti je aj dosť strážnych lodí, takže z diaľky použite ďalekohľad a identifikujte loď, po ktorej pátrate. Potom sa plavte k nej.
Loď má dosť široký záber zorného poľa, takže vidí nie len pred seba, ale aj do strán. Nesmie si vás všimnúť, tak sa plavte za ňou. Oblasť ale stále brázdia strážne lode, takže sa im cestou vyhýbajte. Vaša loď je dosť rýchla, ak sa plavíte plnou rýchlosťou, takže môžete manévrovať okolo nich. Prípadne po boku, ale nie príliš ďaleko, aby ste sa nevzdialili od galéry, inak vás čaká reštart. Ak si vás aj ostatné lode všimnú, tak sa nič nedeje. Môžete ich zničiť, alebo im utiecť. Ak si vás všimne galéra, tak je koniec.
Po chvíli prenasledovania sa objaví pár lodí, ktorým velí Charles Vane, Thatchov známy. Napadnú galéru, ale tá ich rozstrieľa a zameria sa aj na vás. Tu sa zoznámite s mínometom. Uvidíte na hladine žlté kruhy. Kým sú žlté, môžete z nich preč, keď sčervenajú, zakrátko na to nasleduje paľba mínometu. Vyhnite sa pár strelám.

Jednou salvou zboku potop 2 lode naraz.
Ťažkými strelami potop 2 lode.

Napokon sa objaví 8 španielskych lodí, ktoré máte zničiť. Galéru si už nemusíte všímať. Zničiť ich nie je ťažké, sú to slabé lode, takže sa skôr sústreďte na bonus, ak ho chcete. Poškoďte lode pár strelami a potom len manévrujte okolo, aby sa vám dostali z boku do rany dve naraz s málo životom a obe ich naraz zničte.
Druhý bonus vyžaduje zničiť dve lode ťažkou strelou, nemusíte ich zničiť naraz. Musíte mať zakúpené vylepšenie Ťažká strela, čím ich vôbec získate. Majú obmedzené množstvo munície, podobne ako výbušné sudy. Pri streľbe zboku ak mierite (pravé tlačidlo myši), tak pálite bežné delá z kanónov. Ak pálite zboku ale bez mierenia, tak automaticky vypustíte ťažkú strelu, čo je spŕška rýchlych, ohnivých striel na krátku vzdialenosť. Keď zničíte 8 nepriateľských lodí, misia je kompletná.


7. Jediný šialenec

Nepúšťaj sa do žiadneho súboju.
Stále chcete galéru, ale nechcete zahájiť priamy útok na dobre bránenú oblasť, takže sa sám vydáte preniknúť k nepriateľov na ostrove Great Inagua. Na brehu nik nie je, tak len dobehnite k ruinám, vylezte na plošinu, doprava hore na terasu, po drevených tyčiach preskáčte na terasu oproti povyše vás. Z nej vylezte vyššie a po drevenom lešení ešte vyššie. Hore prerúčkujte doprava a už len pokračujte nahor po častiach spadnutého povrazového mostu. Hore vás čaká vstup do džungle.

Tu, ak chcete bonus, sa nesmiete dostať do otvoreného súboja. Choďte po ceste a za rohom prvej zákruty sa schovajte do kríkov, je tu jeden strážca. Nalákajte si ho pískaním a zabite. Pokračujte po ceste. Poniže dvaja na niečo strieľajú. Naľavo za nimi môžete vybehnúť po kmeni padlého stromu na strom a z neho ich oboch zabiť zo vzduchu. Ak sa už jeden z nich pohne, tak zabite toho, čo ostal a k druhému len príďte a bodnite ho.
Pokračujte po ceste a poniže odbočky pri stĺpiku je ďalší vojak. Naľavo pri ceste sú kríky, kam sa schovajte. Nalákajte ho do kríkov a zabite. Poniže cesty je ďalší, no postáva chrbtom, tak sa ho zbavte. Pokračujte po ceste a poniže za zákrutou je posledný vojak. Prechádza sa po ceste pred stromom. Schovajte sa za strom a keď pôjde od vás, tak ho vyraďte.

Pokračujte na koniec cesty a preskočte trhlinu s padnutým povrazovým mostom. Z plošiny za ním prejdite ďalej po padlom tráme. Choďte na skalnú rímsu a preskočte trhlinu a zachyťte sa padnutého povrazového rebríku. Vylezte hore a choďte do ďalšieho priesmyku džungle.
Poniže je domček a štyria vojaci. Ukážte sa trochu prvému, aby ste vzbudili podozrenie a zájdite do kríkov. Pôjde za vami, tak ho zabite. Druhého si prilákajte pískaním, keď nebude nablízku ten, čo sa prechádza. Potom si pískaním nalákajte toho, čo sa prechádza a posledný je stále chrbtom, tak ho ľahko vyraďte.
Pokračujte k časti, kde dvaja hliadkujú v kruhu pod stromom a na strome je ostreľovač. Poza domček sa presuňte cez kríky doľava do kríkov pri strome. Tam si pískaním nalákajte postupne oboch na zemi a zabite ich. Potom vylezte na stĺp, čakajte, kým neprejde ponad vás ostreľovač, vylezte na stĺp, skočte na jeho plošinu a zabite ho.
Na konci sú už len dvaja strážci, ktorí ale sledujú cestu k nim a vidia vás, aj ak ste hore na plošine. Tu je to trochu ošemetné. Ukážte sa im, aby ste ich nalákali a schovajte sa do kríkov. Môžete ich z kraja odlákať ešte ďalej hvizdnutím a vy sa stiahnite, aby vás nenašli. Keď sa vydajú naspäť, tak ich rýchlym krokom dožeňte a po jednom zabite. Od nich už len pokračujte do dediny na pláži.

Zabi du Cassea zo vzduchu.
Ak ste plnili bonus, tak príchodom do dediny je splnený a tu už môžete bojovať, ako sa vám zachce. Môžete sa prebojovať na mólo, alebo prebehnúť do vody a doplávať. Vylezte na loď a po lanách hore na sťažeň. Stráží na lodi si nemusíte všímať, aj keď vás zaregistrujú, prestanú si vás všímať, keď vyleziete vyššie. Počkajte si na sťažni, kým popod vás nepôjde Julien du Casse a keď bude pod vami, tak ho zabite skokom z výšky pre bonus.


Abstergo 2

Po predošlej misii sa automaticky odhlásite a nasledujte Melanie. Povie vám, že s vami chce hovoriť šéf oddelenia. Nasledujte ju k výťahu. Nahrá vám do komunikátora aj mapu budovy, aby ste sa tu lepšie zorientovali. Už sami nastúpte do výťahu a vyvezte sa hore. Vojdite do Olivierovej kancelárie. Chce, aby ste pracovali na svojej hre, ale šéfovia zistili, že sa v spomienkach objavil Astroláb, tak vám len od nich posúva správu, aby ste sa ho pokúsili vypátrať. Pri odchode z kancelárie si vezmite spod knižnice pri dverách papierik, Prílepka 8 (19).

Cestou von sa vám ozve John, IT chlapík, ktorý vám nastavoval Animus. Len vás prosí, aby ste mu stiahli jeden súbor z počítača vašej kolegyne, ktorý potrebuje a ona šla na dovolenku. Vráťte sa výťahom na svoje poschodie a choďte k označenej kancelárii. Je zamknutá, no John vám nahrá oprávnenie pre vstup do priestorov bezpečnostnej úrovne 1. Vnútri je na stene nad odpadkovými košmi Prílepka 9 (12).

V kancelárii použite počítač a naučíte sa hackovať počítače. Len presúvajte ukazovací bod po drážkach glóbusu a musíte ich dostať na kružnicu, aby bod obiehal donekonečna po rovnakej trase. Keď to zvládnete, počítač je hacknutý. Z tohto získate Hack 1 (Pitevná správa: Subjekt 17).
Keď ste už tu, môžete hacknúť aj ďalšie dva počítače a získate Hack 2 (Subjekt 17: Správa 3) a Hack 3 (Veľkí myslitelia: Zadanie 2). Choďte do výťahu a do haly na prízemí. Pri stánku s kávou sú Shaun a Rebecca. Už pri prvom prechádzaní budovou ste si ich mohli všimnúť. Odovzdajte im súbor a je to. Náš nemý, nezdvorilý a tupý hrdina sa môže vrátiť do Animu.

Ak chcete, môžete skúmať trochu ďalej. Naľavo od výťahu sú ďalšie dvere prvej úrovne. Za nimi je na stene Prílepka 10 (16) a dva počítače pre Hack 4 (Subjekt 17: Správa 2) a Hack 5 (Subjekt 0: Audio súbor 4). Tu je aj nový spôsob hackovania, ale je to prosté. Len musíte ukazovací bod presunúť z jednej strany na druhú a vyhnúť sa pohyblivým, červeným čiarkam (bezpečnostným programom dátových tokov). Nesmiete sa dotknúť ich, ani okrajov.


Sekvencia 4
Great Inagua, 1716

1. Táto stará zátoka

Usadili ste sa v zátoke Great Inagua, ktorú ste posledne dobyli od kráľovského loďstva. Pohovoríte si s Kiddom a potom ho nasledujte do džungle. Zavedie vás k Mayskej soche. Hoci ste už mohli zbierať Mayské kamene, teraz vás to hra naučí, ako keby to bola prvá možnosť. Ale aspoň do príbehu hra dodá, že Edward mal orlí pohľad od detstva a proste ho využíva intuitívne. Vylezte na sochu, aktivujte ju a nasmerujte symboly, aby sa kryli s predmetmi. To vám odhalí polohu zakopaného kameňa, tak tam skočte a vykopte ho.
Pokračujte za Kiddom a zavedie vás cez podzemnú chodbu do miestneho sídla. V ňom nájdete unikátny oblek, no je zamknutý na päť zámok. Jeden kľúč máte od Cassea, takže ak ho chcete, musíte nájsť 4 ďalšie kľúče. Zrejme ich majú štyria templári, ktorých poslali zabiť 4 vrahov a Kidd navrhne, aby ste vrahom pomohli.
Potom sa len vráťte do prístavu, aby ste sa rozlúčili s Kiddom a ukončili misiu. Môžete teraz vylepšovať svoju zátoku, teda dokúpiť pár budov pre praktické využitie a pár okrasných vylepšení pre vaše sídlo.

Po misii vám tiež Adewalé povie, že do kajuty vám nanosil účtovné knihy a námorné mapy. Choďte do kajuty, aktivujte mapu na stole a môžete zahájiť minihru Kenwayova Flotila. Tak ako ste v predošlých dieloch posielali vrahov na misie do zahraničia, teraz môžete posielať lode. Vydávajú sa na obchodné trasy, aby sem tam niečo získali a tiež ich môžete poslať bojovať na obchodné trasy, aby ste znížili riziko danej trasy na prevoz.


2. Nič nie je pravda...

Omráč 3 vrahov.
Vyrabuj 4 truhlice s pokladmi.

Vydajte sa na dlhú cestu pre túto misiu. Keď vplávate do zátoky, automaticky misia začne a vy budete na brehu. Pre bonus máte vyrabovať 4 truhlice. Sú to klasické truhlice s pokladmi, aké nachádzate na všetkých ostrovoch. 1 truhlica je hneď za skalou na brehu pri vás.
Naľavo vylezte hore po popukanej stene. Hore choďte doľava a schovajte sa do kríkov. Sú tu dvaja vrahovia, jeden stojí pri kríkoch, druhý chodí ku kríkom povyše. Keď odíde, písknite na toho stojaceho a omráčte ho v kríkoch. Presuňte sa do tých vyššie a omráčte druhého vraha. Je tu aj stožiar, na ktorý môžete vyliezť a synchronizovať tak rozhľadňu.
Skočte cez fragment animu z rozhľadne dole do vody a plávajte popri brehu na opačnú stranu. Odhalili ste si mapu, tak vidíte, že je tam na brehu druhá truhlica. A cestou cez vodu sa aspoň vyhnete vrahom (ak ignorujete truhlice, môžete preskákať po konároch a stromoch ponad nich). Oboplávajte si skalu až k truhlici. Tu sa prechádza jeden vrah, tak keď pôjde od truhlice, vybehnite za ním a omráčte ho. Tým máte už aj prvý bonus. Vyrabujte truhlicu a vyjdite popod skalný previs a doľava do kríkov. Tu hliadkujú dvaja, ale dá sa im vyhnúť. Keď pôjde ten nižšie dole, len vybehnite do kríkov nad vami. Tu je tiež jeden, ktorý prechádza popred kontrolný bod. Keď pôjde popri kríkoch dolu, vybehnite hore a cez kontrolný bod.

V údolí sú ďalší vrahovia. Vybehnite na sochu pri vás a z nej skočte na konáre. Po konároch prekonajte údolie a preskáčte až nad schody, kde je fragment animu. Z nich preskočte opäť na konáre v druhej časti údolia. Po konároch preskáčte až na sochy nad kontrolným bodom. Skočte dole a utekajte po ceste.
Pri východe sa kryte v kríkoch naľavo, vrahovia stoja rovno pred vami. Keď jeden, ktorý sa prechádza, pôjde dole, vybehnite z kríkov naľavo po pár schodoch a nad nimi vylezte na stenu. Schovajte sa v kríkoch. Pískaním postupne nalákajte do kríkov všetkých troch vrahov, ktorí tu strážia a vyraďte ich. Je tu pri nich aj tretia truhlica. Od truhlice choďte na okraj brala. Tam je vrahyňa tesne pri kríkoch, tak ju vyraďte.
Odtiaľto pomocou stĺpov pod vami preskočte na plošinu naľavo. Schovajte sa do kríkov a vyraďte tu dvoch vrahov. Po konároch preskáčte z tejto plošiny na plošinu s kontrolným bodom. Tam si dajte pozor na hliadkujúcu vrahyňu.

Na plošine vylezte na stenu a hore zlezte na druhej strane. Musíte sa vyhnúť strážam nad schodmi, takže pôjdete dookola. Len si ich obíďte poza strom. Hore nad nimi stojí Kidd. Než pôjdete za ním, prebehnite doľava popod Kidda k ruinám. Je tam štvrtá truhlica pre bonus. A rovno tam môžete vziať aj Mayský kameň.
Potom choďte osloviť Kidda. Ako sa dalo predpokladať, patrí k vrahom. Za to, čo ste vyviedli, vás chceli vrahovia zabiť, ale presvedčil ich, aby radšej využili vašu pomoc. Tým úloha končí a hneď pokračujete druhou.


3. Mudrcovo pochované tajomstvo

Len nasledujte Kidda a robte to, čo on, teda preskáčte a prelezte po rovnakej trase až k mostu, ktorý sa zrúti. Naľavo vylezte na stenu a rúčkujte doprava, až za roh a na malý výčnelok konára, po ktorom leziete. Z neho skočte na sochu naľavo od dverí. Kidd vylezie na tú napravo a dvere sa vám otvoria.
Opäť za ním pokračujte a na konci skočte skok dôvery. Kidd vám ukáže, že sa dá ponárať, tak sa ponorte a plávajte za ním a vynorte sa pri ňom, aby ste sa nadýchli. Opäť plávajte ďalej do Tulumského chrámu. Dole pri chráme vylezte na stenu, prerúčkujte doľava a po úchytoch vylezte až hore. Hore len vybehnite po rozbitých schodoch až ku kolesu pred bránou.

Vylezte na zdvihnutú hlavu naľavo, čím ju znížite a tú na kruhu vedľa nej zas vydvihnete hore. Otočte kruhom dvakrát doľava, aby sa hlava, ktorá už na zemi je, dostala pod zdvihnutú hlavu napravo. Potom hlavu vylezte na hlavu naľavo a stiahnite ju dole na kruh. Tým otvoríte prvé dvere.
Otočte kolesom raz doprava. Hlava, ktorá bola napravo, sa dostane naľavo. Tá, čo bola naľavo, bude vpredu. Tú naľavo vytiahnite hore na stenu a jedinú hlavu, ktorá zostala na kruhu, natočte pod túto zdvihnutú hlavu naľavo. Stiahnite dole hlavu napravo a otvoria sa druhé dvere.
Otočte kruhom, aby sa hlava, ktorá bola napravo, dostala dopredu a hlava, ktorá bola naľavo, bude teraz napravo. Naľavo stiahnite zdvihnutú hlavu dole a otvoria sa tretie dvere. Za nimi odhalíte tvár mudrca. Rovno sa presúvate k ďalšej úlohe.


4. Predbehnutí a v oslabení

8x použi uspávacie šípky na stráže.
2x použi na stráže šípky zúrivosti.

Len vybehnite za Kiddom a jej majstrom. Vojaci prepadli ostrov a zajali vrahov a aj vašu posádku, takže ich máte oslobodiť. Aspoň 14, aby ste sa spoločne postarali o všetkých nepriateľov. Dostanete fúkačku, ku ktorej máte uspávacie šípky a šípky zúrivosti. Uspávacie na chvíľu uspia nepriateľa. Ak nezasiahnete a nedorazíte ho, tak sa po chvíli preberie. Ak si ho všimnú iní nepriatelia, tak ho zobudia. Ak použijete šípku zúrivosti, tak zasiahnutý nepriateľ začne šalieť a zabíjať všetkých naokolo. Ak nemá s kým bojovať, tak napadne a zabije zajatcov, tak pozor na to. Nesmiete ich stratiť viac, ako 5.

Tu nie je žiadny konkrétny postup. Proste sa presúvajte medzi zajatcami, zostaňte v utajení, nenápadne likvidujte nepriateľov a oslobodzujte zajatcov. Využite fúkačku aj pre bonus, aj preto, že sa hodí na jednoduché a nenápadné vyradenie nepriateľov. Keď oslobodíte 14 zajatcov, misia je splnená.
Vrahovia vám odpustili, hoci s vami nechcú nič mať. Po misii môžete osloviť Kidda. Nasledujte ho do podzemnej časti, kde vám ukáže dvere, ktoré otvoríte, len ak nájdete všetky Mayské kamene. To len aby ste na to pamätali do budúcna.


Sekvencia 5
Nassau, Bahamy, 1717

1. Pevnosti

Použi mínomet na poškodenie pevnosti.
Zabi veliteľa v behu.

Choďte do Nassau, kde sa stretnete aj s Čiernofúzom. Zistíte, že Torres má v námornej pevnosti zásielku zlata, tak sa ju rozhodnete získať. Ak chcete aj bonus, tak si zakúpite pre loď mínomet, ak ho ešte nemáte. Choďte k pevnosti Punta Guarico a obsaďte ju. Táto pevnosť je ľahká, stačí zničiť dve veže, ktoré po vás pália. Pre bonus zasiahnite jednu aspoň raz mínometom. Inak ich stačí zničiť klasicky guľami.
Keď zničíte obe veže, tak zakotvite pri pevnosti a vybehnite hore do pevnosti. V nej nájdite veliteľa. Dá sa na útek, tak ho dobehnite a pre bonus ho zabite v behu. Prosté. Pevnosti ste mohli obsadzovať už predtým, ale tu vám to v rámci hlavného príbehu pripomenú a dajú šancu si to nacvičiť.


2. Potulný obchodník

Zabi 4 strelcov.
Zabi 5 stráží ochromených dymovnicou.

Doplavte sa do mesta Kingston a tam oslovte Adewaléa na pláži. Plánujete vykonať výmenu za Mudrca, no objaví sa Kidd. Presvedčíte ho, aby nezasiahol a tak spoločne sledujte vaše ciele. Choďte do davu a sledujte ich, kým nevyjdú hore schodmi. Vylezte na múr a na dom nad schodmi. Z neho skočte na konár pri veži, cez ktorú prejdú.
Keď sa pohnú, preskáčte po tyčiach veže na strechu domu za vežou. Z nej na susednú a na strom za ňou. Po stromoch preskáčte na strechu domu za stromami. Na nej je jeden strelec. Z druhej strany strechy preskáčte opäť po stromoch na strechu domu za týmito stromami. Na nej je druhý strelec, ktorého zabite.
Skočte na strechu oproti. Vaše ciele pôjdu cez záhradu popri predošlom dome, no odtiaľto na nich máte tiež dobrý výhľad. Preskočte na strechu malého domku, popri ktorom pôjdu a z nej na stromy za ňou. Tu sa pod stromami chvíľu zdržia a pôjdu smerom naspäť. Neskáčte na stromy, kým sú pod nimi, inak si vás všimnú. Skočte zo stromu na strechu domu za ním (oni pôjdu po ľavej strane tohto domu).
Teraz len rovno po stromoch a strechách, až kým nepôjdu napravo a smerom k prístavu. Skočte na strechu budovy, popri ktorej idú a na jej streche je tretí strelec.

Tu zahnú doprava a cez uličku prejdú na pole. Sledujte ich po strechách, preskočte cez stromy (popod ktoré pôjdu na pole) na strechu za nimi a z nej (pri poli) preskáčte po stromoch smerom naľavo na strechu za poľom. K tejto budove smerujú a tu už ich musíte aj odpočúvať.
Tu ich sledujte ďalej po strechách. Pôjdu popri budovách, ktorých strechy sú pospájané spojovacími lanami, tak po nich ľahko prejdete. Posledné lano vedie k stromu, z ktorého skočte na strechu, na ktorej je štvrtý strelec, tak ho vyraďte a máte aj bonus.
Z tejto strechy skočte do sena na cintoríne, na ktorý vaše ciele smerujú. Zabite strážcu pri sene a počkajte si, kým pôjdu vaše ciele nahor. Presuňte sa do kríkov nad senom a do kríkov naľavo, kde zabite druhého strážcu. Presuňte sa ešte vyššie, do kríkov pri dvoch hrobkách, kde vaše ciele dokončia svoj rozhovor.

Stretnutie neprebehne dobre, pretože si vás otrokár všimne a pošle na vás päť svojich chlapov. Pre bonus ich zabite, kým sú ochromení dymovnicou. Nemusíte ich zabiť naraz, kľudne použite aj viac dymovníc, len ich zabite, keď sú ochromení dymom.
Napokon sa Kidd rozbehne za otrokárom, tak ho len prenasledujte a skočte na neho, aby ste ho zastavili.


3. Bez posádky

Použi 2 šípky zúrivosti na surovcov.
Použi 2 uspávacie šípky na strelcov.

Choďte na sever mesta a vylezte tam na mlyn. Zo zadnej strany po mreži a po stene, je to rozhľadňa. Hore oslovte Kidda. Ukáže sa, že je to žena, no to bolo zjavné od prvej chvíle, čo ste ju stretli. Otrokár Laurence Prinse žije v sídle nad plantážou a Kiddovka ho chce zabiť. Máte vyradiť tri zvony na plantáži, aby si nemohli privolať posily. Vyrazte a proste sa plížte a likvidujte nepriateľov.
Môžete vyvolať poplach, ak sa nechcete zdržiavať. Môžete proste všetkých pobiť v otvorenom súboji a potom vyradiť zvony. Alebo ísť potichu. Presuňte sa do kríkov a do poľa, nad ktorým je prvý zvon. Do poľa môžete pískaním nalákať väčšinu nepriateľov z okolia, tak sa ich zbavte. Sú tu aj dvaja surovci (statní vojaci so sekerami), tak ich pre bonus môžete vyradiť šípkou zúrivosti. No ak chcete ísť potichu, tak až keď vyradíte zvon, pretože poplach vyvolajú, aj ak ich napadne ich vlastný vojak. Povyše zvona je aj strážna veža so strelcom, tak ho uspite pre druhý bonus.
Za strážnou vežou choďte doľava, medzi domčekmi je tam druhý zvon. Do kríkov poniže zvona môžete nalákať väčšinu vojakov z okolia. Nad zvonom je vežička so strelcom, tak ho uspite pre druhý bonus a vyraďte zvon.
Už sa len poľami presuňte hore k tretiemu zvonu. Tiež je tu vežička so strelcom a aj surovec (tak ho využite pre bonus, ak ste nepoužili oboch na začiatku plantáže). Proste to istí, do polí a kríkov nalákajte vojakov a vyraďte zvon.

Keď sú všetky tri zvony vyradené, presuňte sa k bráne sídla. Tam Kiddovka oklame stráže a tie vám otvoria bránu, keďže tento plot nedokážete preliezť. Vojdite a zlikvidujte stráže. Opäť môžete ísť potichu, alebo útočne. No vpredu sú len traja, môžete vyliezť na strechu, vyradiť strelcov a sledovať okolie. Máte nájsť Laurenca. Ten je vzadu v altánku v záhrade. Preplížte sa k nemu a zabite ho. V scénke zistíte, že Mudrc Roberts pracoval pre otrokára a na vás povolá stráže. Utečte z oblasti k mlynu, kde čaká Kiddovka. Ak vás aj doženú vojaci, tak vám nepomôže a to mala rečí o vašom charaktere. Rozhovorom s ňou, v ktorom zistíte, že sa volá Mary Readová, ukončíte misiu.


Sekvencia 6

1. Potápanie pre lieky

Vráťte sa do Nassau a Čiernofúz podotkne o problémoch s armádou a aj to, že ponúkajú milosť tým, čo sa vzdajú pirátstva. Piráti sa o tom dohadujú, najmä preto, že tu nemáte doktora a šíria sa choroby. Napadne vás vyloviť lieky z potopenej lode. Zakúpte si teda potápačský zvon. Stojí 5000, takže predajte, čo nepotrebujete a vylúpte lode, alebo pohľadajte poklady, ak nemáte dosť peňazí.

Vykradni 3 truhlice s pokladmi.
Vyhni sa stretu so žralokmi.

Keď máte zvon, doplavte sa k Čiernofúzovi pre oficiálne zahájenie misie a pokračujte k vraku San Igancia. Tam zakotvite a ponoríte sa so zvonom na dno. Vyrabujte truhlice pred vami a na vraku lode naľavo otvorte poklop a vplávajte dnu. Skúste otvoriť truhlicu, no pri presune padnutého dreva vás zavalí, takže nemôžete von. Vplávajte do jaskyne a preplávajte ňou na koniec. Vyplavíte sa neďaleko Čiernofúzovho zvonu. Pred vami sú ale žraloky. Tak ako sa ukrývate pred vojakmi v kríkoch, pred žralokmi sa môžete ukrývať v riasach. Plížte sa teda po dne k zvonu. Cestou máte ešte jednu truhlicu pre bonus. Doplávajte do zvonu a vráťte sa hore. Liek je nepoužiteľný, ale Čiernofúz vám dá ešte možnosť nájsť iný spôsob, než to spraví po svojom.

Toto bol bod, kedy som spravil takmer všetky vedľajšie úlohy a aktivity v hre. Okrem troch miest, ktoré vám zatiaľ kvôli príbehu nie sú dostupné, máte k dispozícii všetko ostatné, zbierky, legendárne lode, kontrakty, misie, miesta, truhlice. Zarobíte, nájdete plány, maximálne vylepšíte svoju loď a zakúpite si aj kvalitné zbrane. V podstate nemôžete dokončiť jedine Lovecký oblek, vak na oštep na lane, nájsť tri zakopané truhlice, pár vecí zo zberateľských predmetov, vylepšiť na maximum sklad výbušných sudov (inak môžete vylepšiť komplet všetko na vašej lodi) a dokončiť pár výziev vyžadujúcich oštep na lane.


2. Diablov advokát

Zachráň 5 preživších.
Vydajte sa pátrať po Čiernofúzovi, ktorý sa na vlastnú päsť pustil do britských lodí. Pre bonus máte zachrániť päť stroskotancov. Je jedno akých, či tých, čo sa náhodne objavia v mori, alebo z lodí, ktoré cestou potopíte. Preplavte sa zakázanou zónou do vyznačenej oblasti a ďalekohľadom pohľadajte loď Pomsta kráľovnej Anny. Plavte sa k ostrovu Mariguana, kde táto loď kotví.

Zabi 3 nepriateľov ochromených dymovnicou.
Choďte na ostrov, kde Čiernofúz bojuje s vojakmi. Pre bonus máte zabiť 3, ktorých ochromíte dymovnicou, ale keďže ich je dosť a musíte aj dbať na Čiernofúzov život, je dobrý nápad použiť dymovnicu. Po boji bežte na Čiernofúzovu loď a chopte sa jej, pretože sa objavila vojnová loď.

Darmo ste si nakúpili vylepšenia na svoju loď, musíte dostať HMS Dragon (49) s jeho loďou. Napriek tomu vám zostal rýchly útok baranidlom, ak ste porazili legendárne lode. Útočte na loď a keď jej odoberiete dosť života na nalodenie, automaticky sa spustí scénka a Čiernofúzovi piráti zaútočia. Vy máte za úlohu zabiť kapitána lode. Po scénke začínate na sťažni, tak môžete preskočiť na ich sťažeň a zhora kapitána streliť, alebo sa dostať ešte bližšie a zabiť ho priamo.


3. Obliehanie Charles-Townu

Čiernofúz vzal rukojemníkov z mesta, aby ich vymenil za lieky, no neuspel, takže nastupujete vy. V noci ste si všimli prechádzať delový čln, tak ho sledujte. Proste sa plavte za ním, nie príliš rýchlo, ale aby ste ho nestratili z dohľadu. Stále sa držte ľavej strany kanálu a vyhnite sa tak dohľadu strážnych veží. Keď čln prejde pomedzi dve strážne veže, nemáte ako ďalej nenápadne.
Vyskočte preto na breh a bežte k veži pred vami. Musíte sabotovať poplašný zvon. Vylezte k veži a skočte dole na dvojicu, keď budú pri sebe (alebo skočte do sena a zabite ich postupne). Pri zvone vylezte na krabice a zabite dvojicu za nimi. Poslední si ma všimli, ale ak sa pustíte rovno do boja a nedovolíte im zazvoniť, je to v poriadku. Alebo len po prvej dvojici uspite tých šikmo, aby nevideli na zvon a sabotujte ho.
Keď vyradíte zvon, pripláva vaša loď bližšie, tak sa na ňu vráťte a pokračujte v sledovaní delového člna, ktorý na vás férovo počkal. Sledujte ešte krátkym úsekom čln až po miesto, kde už loďou ďalej nemôžete, takže vyskočte na breh a musíte pešky.

3x použi uspávacie šípky na krokodílov.
Stiahni krokodíla z kože.

Postupujete bažinou, kde sú krokodíly. Aby ste sa nezdržiavali pre bonus, hneď vytiahnite fúkačku a použite uspávacie šípky na krokodílov. Stiahnite z kože toho, ktorého máte cestou k vraku lode pred vami, pretože sa nesmiete zdržiavať.
Vylezte na vrak a rúčkujte doprava až na koniec, kde je otvor. Vylezte na trám a skočte na konár pred vami. Vo vode okolo sú krokodíly, ak ste nestihli uspať troch predtým. Preskáčte k osvetlenému miestu s poplašným zvonom. Pri ňom je jeden strážca a druhý opodiaľ. Ak je prvý chrbtom, môžete ho rovno zabiť v behu. Ak nie je, použite uspávaciu šípku pripravenú pre krokodíly. Sabotujte zvon a zabite aj druhého. Sabotovať zvon nie je potrebné, kľudne môžete aj prebehnúť okolo, teda naľavo od zvonu a rovno vyliezť hore na plošinu.
V zadnej časti zrúcaniny vylezte hore, preskočte cez stĺp na múr za ním a bežte k ďalšej zrúcanine so svetlom. Preskočte na jej múr a z jeho pravej strany môžete rovno preskákať na opačnú stranu cez trám a luster a tam prerúčkovať na opačnej stene ďalej doprava a z trámu do diery v stene. Môže sa stať, že vás zaregistruje vojak v zrúcanine. Môžete ho zložiť strelou zhora, alebo mu proste utiecť, než začne byť útočný.
Tu preskáčte k ďalšej plošine s vojakmi a ohňom. Vo vode okolo vás sú ďalšie krokodíly, ak ste nestihli uspať troch na začiatku. Pri vojakoch sa zastaví čln a jedného z vojakov napadne krokodíl, takže sa všetci pozerajú od vás. Skočte preto na plošinu k nim a napravo po krabiciach vylezte na hornú plošinu. Už len preskáčte po stene a konári až na cintorín.

Choďte cez kríky k bráne, za ktorou sa zhovárajú dvaja vojaci. Odpočúvajte ich, takže ich sledujte. Kryte sa najprv za krabice pri vás naľavo, povyše napravo za roho budovy a na konci za sudy. Tam skončí rozhovor a kapitán odhodlaný lieky nevydať, sa rozbehne preč, keďže zbadali vašu loď.
Kapitán sa dá na útek, tak ho prenasledujte a zabite. Ak máte problém ho dostihnúť, tak si pripravte pištoľ. Utekajte priamou cestou, keď prebehne cez bránu, vybehnite cez rampu naľavo, lebo bránu zatvoria. Bežte po hradbe a na konci sa budete šmýkať dole. Pre urýchlenie môžete skočiť z konca šmykľavky vpred, aby ste sa nezdržiavali vo vode. Bežte až k blokáde vojakov. Tu buď ich obehnite zľava, alebo cez rampu pri múre napravo. Tu na dvore by ste ho mali dohnať, alebo aspoň na vzdialenosť pre streľbu. Ďalej už máte len jednu ulicu a keď vybehne poslednou bránou, tak sa misia nezdarila. Zabite ho a úloha aj sekvencia končia.


Abstergo 3

Po predošlej misii sa automaticky odhlásite, volá vás Melanie za riaditeľom. Choďte za ňou k výťahu a odvezte sa na pätnáste poschodie. Pri recepcii ju zavolá k sebe riaditeľ na chvíľu osamote, takže vás tu nechajú. Vám sa opäť ozve Shaun s ďalšou úlohou. Choďte chodbou napravo, popri záchodoch a dolu schodmi do zabezpečenej oblasti. Dvere sú zamknuté, tak vám nahrá oprávnenie pre vstup do priestorov bezpečnostnej úrovne 2.
Dole choďte hneď do prvých dverí napravo, kde je centrum bezpečnostných kamier. Hacknite počítač. Tu vás čaká nový druh hacknutia. Hore vidíte číslo, ktoré musíte dosiahnuť. V tomto prípade je to číslo 70.
Dole máte tri rady čísel, z ktorých si môžete zvoliť ľubovoľné. Každá rada násobí predošlé číslo. Čiže v prvej rade nastavte číslo 5. V druhej rade číslo 2 (2x5=10). V tretej rade nastavte číslo 7 (10x7=70). Násobky prvého čísla a výsledku prvého násobku vám dajú požadované číslo.
Keď hacknete počítač, uvidíte, ako Oliviera a Melanie tlačí vedenie do toho, aby ste skúmali čo najviac o vrahoch a templároch. Keď odídu z pracovne, prerušíte sledovanie kamery. Shaun chce súbory z Olivierovho počítača.

Vyjdite na chodbu. Na stene rovno pred vami, oproti dverám je Prílepka 11 (9). Choďte na koniec chodby a nastúpte do čistiacej plošiny. Tá vás vyvezie hore k terase Olivierovej pracovne. Prejdite na terasu, do kancelárie a hacknite jeho počítač. Je to rovnaký hack, aký ste mohli skúšať v predošlej časti na voliteľných počítačoch. Získavate Hack 6 (Abstergo Entertainment: Dôverné – Predmet: RE: Potenciálne časové obdobia?).
Choďte k dverám a Shaun odláka sekretárku, takže môžete vyjsť. Keď je preč, môžete hacknúť jej počítač. Získate Hack 7 (Abstergo Entertainment: Z knihy Denníky Edwarda Jamesa Kenwaya).

Vráťte sa do výťahu a zvezte sa dole do vstupnej haly. Tam pri stánku s kávou čakajú Shaun a Rebecca, ktorej odovzdajte, čo ste získali.
Keď ste tu dole, môžete skočiť do dverí za recepciou, je to úroveň 2. Napravo je Prílepka 12 (11). Tiež tu môžete hacknúť terminál kamier. Číslo 315, teda čísla 3,7,5,3 (3x7=21; 21x5=105; 105x3=315). Získate tým prístup ku kamere, no zatiaľ je vám to na nič.

Vráťte sa na podlažie svojho pracoviska. Naľavo sú dvere druhej úrovne. Za nimi je v miestnosti vzadu na obrázku vrahyne Prílepka 13 (5). Tiež sú tu štyri počítače, z ktorých získate Hack 8 (Abstergo Entertainment: Reklamný koncept „Skryté tajomstvá“), Hack 9 (Subjekt 17: Desmondov Balíček), Hack 10 (Analýza Trhu: A. Ibn La´Ahad) a Hack 11 (Veľkí myslitelia: História veľkých mysliteľov, zadanie 3).
Napravo od recepcie sú tiež dvere druhej úrovne, zasadačka. Na zadnej stene nad poličkou je Prílepka 14 (3). Sú tu tiež tri počítače pre Hack 12 (Abstergo Industries: Kryptohistória: Miesta), Hack 13 (Subjekt 17: Subjekt 17 – Získané médiá) a Hack 14 (Subjekt 17: Subjekt 17 – Správa 1).
V zadnej časti vášho pracoviska sú ešte jedny dvere druhej úrovne, za ktorými môžete hacknúť terminál kamier. Číslo je 126, teda zvoľte čísla 7,3,2,3 (7x3=21; 21x2=42; 42x3=126). Môžete si prepínať medzi štyrmi kamerami na tomto podlaží, ale tiež to nič neprinesie.
Priamo na podlaží sú preč dvaja vaši kolegovia, tak zostali ich počítače voľné. To vám umožňuje Hack 15 (Abstergo Industries: Kryptografia: Artefakty) a Hack 16 (Abstergo Entertainment: Prezentácia bezpečnostných systémov).
Napokon sa vráťte do svojej kóje a do Animu.


Sekvencia 7

1. Chceme vyjednávať

Dorazili sem guvernér Woodes Rogers a kráľovskí vojaci, aby vyjednali s pirátmi podmienky ich kapitulácie a omilostenia. Nechcete sa stretnúť s Rogersom priamo, tak ich sledujte. Vylezte hneď na budovu pri vás a po strechách ich sledujte touto ulicou na námestie. Cestou je na streche len jeden strážca.
Počkajte si, kým na námestí dohovoria a pôjdu hore k pevnosti. Keď sa vojaci rozídu, skočte na námestie, máte tam seno a vedľa kríky. Odtiaľ vybehnite hore a sledujte ich po ľavej strane ulice. Začnite zdola a neskôr vylezte na strechy. Na konci, na poslednej streche pri odbočke k pevnosti, je jeden strelec, tak ho vyraďte. Odtiaľ to už máte len priamo hore kopcom k pevnosti, kde sa kryte najprv za budovou a hore v kríkoch.

Zabi 3 stráže pri visení na rímse.
Teraz sa máte dostať do pevnosti. Choďte zľava poza šibenicu, tam vybehnite po strome a preskočte na plošinu pri hradbe. Tam vybehnite po brvne, skočte na druhú plošinu a na nej vylezte na stenu. Po stene veže vylezte až hore k terase so strelcom. Zhoďte ho dole, keď budete visieť za okraj plošiny. Pri jeho terase prerúčkujte doprava, skočte na druhú tyč a z nej vylezte hore na vežu. Tu sú dvaja strelci, oboch si ich vystriehnite a zhoďte ich dole zavesený za okraj.

Sabotuj poplašný zvon.
Takto ste sa zbavili aspoň vojakov na veži, odkiaľ mali dobrý výhľad. Naľavo na hradbe pod vami sú dvaja rovno pod vežou, tak ich zabite dvojitým zoskokom. Na konci hradby je ešte jeden, prechádza sa tam v rohu popri delách. Poniže na hradbe je ešte jeden, ten dovidí na poplašný zvon, ktorý chcete vyradiť pre bonus. Ukážte sa mu na chvíľu, aby si vás všimol a schovajte sa za roh hradby a zabite ho spoza rohu, keď sa priblíži. Ak s tým máte problém, tak ho uspite a telo odneste. Uspať potom treba zrejme aj ostreľovača na streche oproti.
Dole popri zvone prechádza občas dvojica vojakov, no tí majú dlhé kolečko. Tiež je tam jeden surovec. Keď pôjde od zvonu, skočte dole a ukryte sa v kríkoch pri zvone. Pískaním ho nalákajte a zabite. Zvon je rovno pri vás, tak keď sa nik nepozerá, ho sabotujte.
Môžete si podať aj vojaka pri sene a už len choďte k budove, kde si vezmite plány komodora Chamberlaina. Pozor na ostreľovača na streche, ak ste ho nevyradili.


2. Pikle so strelným prachom

Zabi 4 strážcov jednej série zabití.
Použi šípky z fúkačky na 10 strážcov.

Neveríte guvernérovi a komodorovi a tak chcete, preč, ale britské lode zahájili blokádu prístavu. Aby ste ich odpratali, potrebujete pušný prach. Máte zobrazené štyri miesta, kde uskladnili pušný prach, tak ho získajte. Nemáte žiadne obmedzenia, takže je to úplne prosté. Zájdite k miestu a buď sa pustite do boja a pobite stráže, alebo ich pár nenápadne zlikvidujte a prešmyknite sa k sudu s prachom.
Pre bonus máte využiť oba prístupy. Zabiť 4 vojakov v jednej sérii, treba sa pustiť do boja a správne si načasovať údery po každom jednom zabití. Použiť 10x fúkačku na vojakov je tiež prosté. V meste môžete aj do obchodu dokúpiť si šípky, ak by ste potrebovali.


3. Odpravenie komodora

Zabi 3 vojakov zo stopovacích zón.
Pri prípravách ste začuli, že komodor chce nechať potopiť všetky pirátske lode v prístave, takže sa ho musíte zbaviť. Sledujte dvoch vojakov, ktorí dostali rozkazi. Pre bonus máte čas, takže sa nemusíte trápiť počas ich sledovania, hoci prvého môžete dostať hneď, lebo stojí rovno pri kríkoch, popri ktorých pôjdete.
Sledujte vojakov do ulice, ktorá je zakázanou zónou. Máte tu štetky, tak ich môžete použiť na odlákanie štvorice vojakov na ulici, alebo si ich obíďte poza budovu naľavo. Vybehnite hore na budovy a na konci ulice zabite strelca na streche. Na konci ulice zahnú doprava, tak zoskočte a sledujte ich kríkmi. Ak pôjdu nejakí vojaci oproti vám, tak si počkajte v úkryte a len prebehnite potom do ďalších kríkov.
Takto ich sledujte až dole, do priesmyku a tam máte ďalšie kríky. Popri jedných naľavo pôjde aj surovec, tak ho môžete zlikvidovať. Na konci je tábor, skočte napravo do kopy lístia. Je tu vojak, tak ho môžete odpraviť z úkrytu. Napravo sa presuňte poza stany až hore na kopec, kde dvojica zastane.
Tým sledovačka končí. Ak ste nespravili bonus doteraz, môžete sa do toho pustiť, už viete, že je Komodor na lodi, takže sa môžete plížiť táborom a zabiť troch vojakov z úkrytov.

Zabi Chamberlaina zo vzduchu.
Skočte do vody a plávajte k lodi. Vylezte na boj a hore po lanách smerom na prostredný sťažeň. Začnite liezť, keď sa nik nepozerá a ak si vás aj všimnú, v istej výške vás prestanú vnímať. Prelezte na vnútornú stranu lán a počkajte si, kým pôjde komodor popod vás, aby ste ho zabili zo vzduchu, ako si vyžaduje výzva.


4. Ohnivá loď

Potop 3 lode mínometom.
Potop 1 loď ohnivými sudmi.

Chráňte loď Royal Phoenix. Najprv vás budú napádať iba trojice delových člnov, čo sú ľahkí súperi aj pre slabé lode. Preto ich využite pre bonusy. Nevzdiaľte sa príliš od Fénixa, no člny vás budú prenasledovať, tak sa snažte, aby sa nejaký dostal za vás a zhoďte naň ohnivé sudy. Ostatné pokropte mínometom a keď splníte výzvy, tak ich už len proste ničte delami, aby neotravovali.
Na konci sa dostanete k blokáde vojnovej lode. Tam zastaňte, aby šiel Fénix sám, pretože vrazí do vojnovej lode, odpáli sa a potopí ju. Teraz už len musíte uniknúť z blokády. Je tu pár fregát, ktoré po vás pôjdu. Môžete ich zničiť, alebo sa im pokúsiť utiecť. Tiež po vás páli mínometom vojnová loď. Tá je až za veľkým ostrovom a oblasť s ňou je neprístupná, ale ak budete páliť tesne pri hranici oblasti, môžete ju zničiť – to vôbec nie je potrebné, len som bol tvrdohlavý, nechať ju tam. Napokon sa len plavte na sever pomedzi ostrovy do označeného bodu a tým ukončíte misiu.


Sekvencia 8

1. Nebuďte tak opatrní

Vyrazili ste za Čiernofúzom, aby ste ho presvedčili k návratu z dôchodku, no to odmieta. Pri rozhovore ste si všimli podozrivého cudzinca, tak ho sledujte. Schovajte sa na lavičke, keď sa zastaví pri ohnisku a povyše sa schovajte v stane napravo, keď sa zastaví pred cestou. Potom je to už len krátka cesta k táboru vojakov.

Zabi 4 vojakov.
Musíte teraz odpočúvať dôstojníka s vojakom. Bežte do kríkov pri bráne. Jeden vojak vyjde z brány, tak keď zájde trochu ďalej, rýchlo ho zabite. Môžete ho uspať šípkou, ak nechcete riskovať. Za bránou sa schovajte za krabice a keď sa pohnú, do kríkov naľavo. Je tu jeden vojak, ktorý pôjde popred kríky ďalej naľavo, tak len čo sa vydajú hore schodmi, sa za ním rozbehnite a zabite ho.
Potom choďte hore schodmi za nimi. Zahnú napravo, vy choďte rovno hore do kríkov. Za nimi je vojak, tak ho zabite. V miestnosti bežte na opačnú stranu a tam cez kríky ich sledujte ďalej. Na konci pri kríkoch je ďalší vojak, tak ho zabite z úkrytu. To sú štyria zabití pre bonus.
Ďalej ich môžete sledovať bránou, alebo naľavo po krabiciach hore a zhora. Keď pôjdu hore schodmi, vy bežte cez kríky naľavo a kríkmi sa dostanete až hore, kde ich uvidíte, ako dávajú znamenie svojim lodiam.

Máte minútu na to, aby ste sa dostali k svojej lodi, keďže začali bombardovať ostrov. Cestu máte viac menej preddefinovanú, takže sa nemáte kam zatúlať. Loď nie je ďaleko, tak sa v časovom limite dostaňte ku kormidlu a chopte sa ho.

Vyraď vojnovú loď ťažkou strelou.
Musíte vyradiť vojnovú loď. Je len úrovne 36 a aj trochu poškodená. S plným vylepšením to bolo len pár ťažkých striel. Tie musíte použiť pre bonus. Kľudne ale použite čokoľvek na začiatok a keď bude mať už len trochu života, tak ju dorazte len ťažkými strelami.
Napokon sa naloďte a pokúste sa ju obsadiť. Musíte zabiť dvoch dôstojníkov, zničiť tri zásoby pušného prachu a zabiť 20 členov posádky. Keď to už máte skoro na dosah, tak vás premôžu a zabijú Čiernofúza (akosi potom nedáva zmysel tá úvodná upútavka, z ktorej sa zdá, že starý Čiernofúz rozpráva o tom, ako poznal obávaného piráta Kenwaya). Doplávajte do 30 sekúnd na svoju loď, chopte sa kormidla a utečte z oblasti. Z nejakého dôvodu budú takmer všetky lode nezničiteľné.


2. Ješitní parchanti

Ak ste ešte náhodou neobsadzovali námorné pevnosti, hodí sa pred touto misiou obsadiť pevnosť Cabo de Cruz. A ak chcete bonus, tak si vylepšite baranidlo, ak už nemáte dávno vylepšenú celú loď.
Potom čo padol Čiernofúz Thatch sa stretnete s Vaneom a ten je teraz ochotný vám pomôcť hľadať astroláb. Od Thatcha viete, že Mudrc je na otrokárskej lodi Princezná a otrokárske lode pracujú pre Kráľovskú africkú spoločnosť, takže stačí nájsť inú otrokársku loď. Plavte sa s Vaneovou loďou Ranger do označenej oblasti a tam hľadajte loď kráľovskej africkej spoločnosti.
Našiel som ju vo východnej oblasti medzi malými ostrovčekmi nad väčším (474,425) medzi San Juan a Jaskyňou Diablovho oka. Ranger vás bude navádzať správnym smerom, ale keď zbadáte lode, tak ich prezrite ďalekohľadom, aby ste identifikovali tú správnu.

Keď ju nájdete, tak sa k nej priblížte a dá sa na útek. Ranger s ňou začne bojovať. Otrokárska loď je rýchla a vy zatiaľ nemáte šancu sa k nej priblížiť. Nemusíte ísť priamo v jej brázde, pretože bude vyhadzovať horiace sudy. No tie môžete odpaľovať otočnými delami. Po chvíli zničí Ranger, tak sa k tej lodi priblížte do 10 sekúnd, aby ste zachránili Vane a jeho posádku.

Poškoď Royal African Pearl vylepšeným baranidlom.
Využi obranu pevnosti pre potopenie lode.

Loď utiekla do oblasti námornej pevnosti Cabo de Cruz. Objavia sa tu aj ďalšie nepriateľské lode, vy ale musíte dostať tú vašu, fregatu 29 úrovne. Pre bonus do nej aspoň raz vrazte vylepšeným baranidlom. Ak ste pevnosť neobsadili, tak páli po vás a musíte uhýbať jej mínometnej paľbe a delám a pokúsiť sa zdržiavať, aby potopila niektorú z nepriateľských lodí. Ak ste ju obsadili, tak si stačí počkať, kým nejakú loď nepotopí, pretože automaticky obsadené pevnosti chránia vás a útočia na ostatné lode.
Keď splníte bonusy, už len dorazte Kráľovskú Africkú Perlu a naloďte sa. Zabite 15 členov posádky a na sťažni zničte jej vlajku. Keď ju obsadíte, zistíte, čo ste chceli vedieť, ale veci sa skomplikujú. Jack Rackham vás zradí, poštve proti vám posádku a zmocní sa lode. Vás, aj Vanea, vyhodí do mora.


3. Na pustom ostrove

Stiahni z kože 3 zvieratá.
Dostali ste sa na ostrov Isla Providencia. Vydajte sa priesmykom cez kopec a cestou vás napadne jaguár. Odrazte ho a potom ho zabite pre bonus. Ak sa nechcete neskôr zdržiavať so zvieratami, môžete sa sem po prvom nájdení Vanea vrátiť a jaguár sa novu objaví. Prejdite na väčšie priestranstvo s vodou. Naľavo vylezte za stĺpmi hore po stene s puklinou až na rozhľadňu. Zhora uvidíte Vanea ako uteká cez rieku.
Skočte dole a pokračujte riekou za ním. Rieka sa vlieva do jazierka s krokodílmi. Aby ste sa im vyhli, keďže nemáte zbrane ,tak naľavo skočte na konár a po ďalších konároch a pníkoch preskáčte za vodu. Tu sedí na opačnej strane Vane, ktorý našiel pištoľ a granáty a páli po vás. Kryte sa za steny ruín a stromy a postupujte takto smerom k nemu. Keď zameria pištoľou, zostaňte schovaný, potom začne hádzať granát – vtedy sa presuňte a zas si počkajte, kým nezamieri pištoľou.
Presúvajte sa takto k nemu z ľavej strany a keď budete blízko, odpáli most, na ktorom sedel. Po kusoch mosta vylezte hore a pokračujte za ním. V ďalšej časti vybehnite po šikmej palme a skočte na plošinu na strome napravo. Z nej po konároch prebehnite obďaleč na druhú plošinu na strome. Pod vami sa tu objaví jaguár, druhé zviera na zabitie pre bonus.
Pokračujte ďalej k trhline. Môžete ju prekonať po brvnovom mostíku z plošín na stromoch, ako aj zo zeme. Tam zahnite doprava a poniže je jaguár, tretie zviera pre bonus. Vystriehnite si ho na plošine na strome, odtiaľ ho dostanete bezpečne. Za vodou pokračujte cestou až k Vaneovi.

Zabi Vanea zo vzduchu.
Vane je na terase mayských ruín a odtiaľ po vás páli z muškety. Je to rovnaké, ako pred chvíľou, strieľa a hádže granáty a vy sa musíte medzitým presúvať smerom k nemu a vyhnúť sa zásahu. Bežte pod terasu, na ktorej je. Lešenie smerujúce hore odpáli, tak bežte doprava popod terasu. Napravo je za rohom pri veži stĺp. Vylezte naň a skočte z neho na stenu veže. Vylezte vyššie, prerúčkujte doprava za roh, vyššie a opäť doprava za roh a tu už môžete vyliezť až úplne hore. Veža je aj rozhľadňa, tak ju rovno môžete použiť pre odkrytie mapy a potom z nej skočiť a zlikvidovať Vanea zo vzduchu pre bonus.
Necháte ho napospas ostrovu a v scénke zajmete rybársky čln, ktorým sa vrátite do Great Inagua. Tam je naspäť aj vaša loď a posádka, ktorú zas získal naspäť Adewalé. Celá táto misia pôsobí ako nútená, zbytočná a nepatričná. Žiadne získavanie lode naspäť, alebo kontaktu na niekoho, kto by vás odviezol, žiadna záchrana vašej vlastnej lode a Adeho, žiadna pomsta Rackhamovi (ktorého tiež zajal Ade), nič viac s Vaneom, ani na ostrove nebolo nič extra výnimočné, aby bol doteraz neprístupný.


Sekvencia 9

1. Predstav si moje prekvapenie

Zabi 4 surovcov.
Sabotuj 2 poplašné zvony.

V Kingstone ste od otrokára zistili, niečo o lodi, po ktorej pátrate, ale aj to, že sa na ňu pýtal niekto iný. Choďte teda preskúmať čo majú Hornigold a Rogers za lubom. Hneď povyše miesta, kde ste úlohu prijali, je plantáž, tak tam vbehnite a ukryte sa v poli. Pri prvom poli je surovec, tak ho nalákajte a zabite. Prechádza tu aj druhý vojak, tak sa ho zbavte a pri poli máte aj poplašný zvon, ktorý sabotujte.
Prejdite popri domčeku a povyše pri sene zabite vojaka. Prebehnite východne do poľa nad susedným domčekom, pozor na trojicu vojakov medzi domčekmi. Pri poli zabite nalákaním vojakov a aj jedného surovca. Za týmto druhým domčekom je druhý poplašný zvon, takže keď vyradíte vojakov v okolí, sabotujte ho.
Vráťte sa k senu a choďte vyššie k väčšiemu domu. Na streche aj na balkóne sú vojaci, tak pozor. Popod dom prechádza bežná dvojica a aj surovec. Schovajte sa tam v kríkoch a zabite surovca, čím by ste mali mať oba bonusy splnené. Ak chcete, môžete uspať šípkou vojaka na balkóne a keď prejde dvojica okolo, zabite ich dvojitým zabitím, potom aj vojaka na balkóne, než sa zobudí a strelca na streche. Tým ste si to tu prečistili a už len prejdite do poľa pri treťom poplašnom zvonci. Ten sabotovať nemôžete, lebo na vás dovidia vaše ciele, ale kvôli nim ste tu. Aktivujte orlí pohľad, aby ste si uvedomili, že ich vidíte.

Teraz ich máte sledovať. Ak ste si to prečistili okolo domu, tu to máte v pohode. Prejdú popri dome a zahnú na cestu medzi dvoma domkami. Sledujte ich cez kríky dole k múru a tam len skočte na ulicu. Na ulici ste už mimo zakázanej zóny. Tu ich už len sledujte klasicky, ukrývaním sa v dave a za predmety. Po chvíli zájdu na bočnú cestu a okolo nich bude malá, pohyblivá, zakázaná zóna. Stačí sa držať z jej dosahu, aby ste si nepopudili vojakov, okolo ktorých pôjdete.
Napokon sa stretnú s guvernérom. Teraz ich musíte odpočúvať. Choďte popred plot doľava cez kríky a pred skladom preskočte medzerou v plote do kríkov pred skladom. Zabite vojaka pri kríkoch a vojdite dnu za nimi. Vylezte naľavo na poschodie skladu, na konci zabite strelca a cez strom preskočte za nimi na ulicu. Vojdú do susedného skladu, vy len choďte popri jeho stene, aby ste sa vyhli vojakom. Keď dôjdu na koniec skladu, spustí sa scénka.
Po scénke k vám vtrhnú vojaci. Môžete ich pobiť, alebo hneď utiecť, no utiecť zo zóny musíte tak, či tak. Ste pri brehu, tak tadiaľ to máte najľahšie. Dostaňte sa zo zóny pre ukončenie misie.


2. Získaná dôvera

Úlohu prijmete na mori a po jej prijatí sa rovno vydáte do Principe na pobreží Afriky. Po príchode vás čakajú medzi útesmi nepriateľské lode, briga a štyri delové člny, tak ich zničte. Zakotvite potom pri brehu a vydajte sa hore kopcom. Cestou narazíte na dve dvojice vojakov. Môžete ich obísť cez kríky, alebo zabiť, máte tu aj stromy, z ktorých na nich môžete skočiť. Poniže zavretej brány je šikmý strom, po ktorom vylezte hore a po konároch preskáčte na posledný konár pri bráne a z neho preskočte za zavretú bránu. Tu stretnete Mudrca, ktorý má dosť toho, že po ňom idú templári, tak je ochotný vám pomôcť.

Osloboď 2 skupiny pirátov.
Aby vám pomohol, máte zabiť miestnych templárov, Hornigoldových mužov. Vybehnite hore k bráne. Prechádzajúceho vojaka nalákajte do kríkov, toho pred bránou si obíďte popri hradbe a zabite. Za bránou skočte do sena napravo a zabite vojaka. Povyše po ceste sa prechádza dvojica. Keď pôjdu od vás, tak sa rozbehnite a zabite ich dvojitým zabitím.
Odtiaľ choďte vyššie a do časti s prvou zajatou skupinou pirátov. Schovajte sa do kríkov naľavo a zabite vojaka pri nich. Presuňte sa do kríkov pri ohnisku. Uspávacou šípkou zložte toho zadného vojaka, ktorý by si vás mohol všimnúť. Zabite z kríkov vojaka pri nich a uspávacou šípkou zložte aj vojaka v strážnej veži. Dorazte oboch uspatých a dvojitým zabitím vyraďte vojakov mieriacich na pirátov. Pirátov osloboďte.
Pokračujte vyššie k stanom, za ktorými je rozhľadňa. Pri prvom stane naľavo sú kríky, nalákajte do nich vojaka. Popred stan sa prechádza dvojica, vyraďte ich dvojitým zabitím. Za stanom povyše, pri strome na okraji brala, sú traja vojaci. Dvoch môžete postupne nalákať do kríkov.
Teraz choďte vyššie z pravej strany popri vnútornej hradbe, poza strom s figurínou a za domček pri strome. Tam pri kríkoch zložte vojaka a druhého pri ohnisku nalákajte pískaním. Presuňte sa za stan pri surovcovi, zapískajte a dostaňte ho zabitím spoza rohu. Uspite šípkou vojaka vo veži a vyraďte ho. Rovno ju môžete použiť, je to rozhľadňa. Zostal jeden, čo sa prechádza popri ohnisku, tak ho vyraďte šípkou a napokon dvojitým zabitím dvojicu, čo mieri na zajatých pirátov. Tých osloboďte a máte tento bonus hotový.

Zabi ciele zabitím zo vzduchu.
Pod rozhľadňou choďte dole, je tam strmý briežok vedúci na okraj brala. Na pravej strane prebehnite napravo na malú plošinu pod bralom a skočte do kopy listov na streche budovy pod vami. Preskočte na vetvu stromu a po konároch preskáčte k domu oproti. Domy tu tvoria uličku, tak vy choďte na strechu domu na pravej strane uličky. Poza dom chodí surovec, tak pozor na neho. Vylezte na strechu a uspite šípkou vojaka v strážnej veži.
Choďte na poslednú strechu a čakajte. Burgess a Cockram pôjdu pomaly do tejto uličky. Poniže domu sa jeden zastaví a druhý pôjde zabúchať na dvere domu. Potom sa pridá k svojmu druhovi a spolu budú pokračovať. Toto je vaša šanca na ich dvojité zabitie. Keď budú spolu poniže strechy, na ktorej ste, tak choďte na jej okraj (nie skôr, aby si vás niekto nevšimol) a zabite ich dvojitým zabitím pre bonus. Misia splnená, Roberts zachránený a berie si loď a posádku vašich cieľov.


Sekvencia 10

1. Gambit Čierneho Barta

Nepúšťaj sa do žiadneho súboja.
Stretnite sa s Robertsom, ktorý má vlastné plány a ak mu pomôžete, pomôže vám s astrolábom. Vplávajte do prieplavu a priamou cestou pomedzi útesy sa dostanete k portugalským lodiam. Zakotvite pri označenej a Roberts začne klábosiť s jej kapitánom. Vy sa máte dostať na ich loď a ukradnúť im vlajku.
Len plávajte k lodi, môžete aj popod hladinu, ale nemali by si vás všimnúť. Oboplávajte ju z druhej strany, pretože z tejto sledujú pri rozhovore vašu loď. Tam vylezte v strede oproti sťažňu po okraj paluby a keď sa nikto nepozerá, tak vylezte po lanách hore na sťažeň. Na plošine na sťažni je vojak, no pozerá sa smerom od vás. Aj tak však nelezte hneď hore, ale rúčkujte doprava, aby ste sa dostali visiac priamo za sťažeň, pretože na susednom sťažni je tiež strelec a ten sa tam prechádza, tak si vás môže všimnúť. Len čo sa otočí, tak vylezte hore na plošinu a hneď aj hore na vrchol sťažňa, kde vezmite vlajku. Potom len skočte zo sťažňa do vody a doplávajte naspäť na svoju loď.

Plavte sa ďalej prieplavom až narazíte na loď, z ktorej vynášajú nejakú krabicu. Vyskočte do vody a plávajte k brehu. Po brehu sa prechádza dvojica, tak plávajte pod hladinou, ak sú blízko a na brehu bežte do kríkov. Povyše je druhá dvojica, ktorá chodí sem na trávu za kríky. Keď sa otočia, bežte vpred do kríkov na konci. Prípadne si tú prvú dvojicu na brehu môžete vyradiť. Stačí počkať v kríkoch, pri ktorých sa zvyknú zastaviť a zabiť ich dvojitým zabitím.
Z posledných kríkov nechoďte doprava, kde je dvojica, hoci sú otočení chrbtom, ale bežte rovno na breh pri skale a skalu si obíďte. Za ňou sú ďalšie hliadky, tak keď sa nik nepozerá, prebehnite do kríkov za skalou.
Vojaka, čo sa prechádza pred vami, nalákajte pískaním. Surovca napravo môžete nalákať do kríkov pri ňom, ale na surovca nie je zlá šípka zúrivosti, aby ich trochu preriedil a ak nezabije jedného z dvojice poniže, tak dajte šípku zúrivosti aj im, aby už neboli dvojica. Ostatných v okolí môžete potom nalákať do kríkov a postupne zlikvidovať. Pozor na vojaka vo veži, ak robí problémy, uspite ho šípkou, alebo si k nemu vylezte, keď dostanete ostatných okolo. Napokon otvorte truhlicu, ale sú tam prázdne ampulky, nie tie s krvou templárov, ktoré chcel mudrc. Vráťte sa na loď, ktorá pristane tu pri brehu pri vás.

Naloďte sa a plavte sa ďalej kanálom a pomedzi hromadu lodí. Po chvíli doplávate k vojnovej lodi, ktorú chcete obsadiť, ale sú pri nej dve strážne veže, takže opäť skočte do vody. Ak chcete bonus, stále nesmiete do súboja, takže doplávajte nenápadne na breh a schovajte sa v kríkoch. Pri nich vylezte na skalu a po šikmom strome vybehnite hore a po konároch preskáčte až na strážnu vežu. Tu nenápadne zabite oboch strelcov.
Pod vežou je dvojica vojakov. Keď pôjdu od veže, skočte do vody. Plávajte ďalej od brehu a až k vojnovej lodi. Vylezte na jej okraj a zo strany od brehu, nech vás nik nevidí. Prerúčkujte k prednému sťažňu (stredný a zadný sú stále sledované) a vylezte po ňom hore. Po lanách prejdite na zadný sťažeň, ktorý je rovno oproti veži. Jeho nižší trám vedie rovno nad vežu, tak po ňom prejdite na koniec, skočte na vežu a zabite strelca v nej. Tým ste túto vežu dostali úplne bezpečne.

Zabi kapitána pri zhupnutí sa po lane.
Priamo k tejto veži je pripútané lano, po ktorom sa môžete zhupnúť na loď. Cieľom je zabiť kapitána, ale pre bonus to treba spraviť, keď ste na lane. Len si počkajte, keď bude kapitán v smere lana, zhupnite sa a keď budete nad ním, stlačte útok a dostanete ho.

Objavia sa ďalšie lode a nemáte čas presadať, takže vyrážate s vojnovou loďou. Máte sa len dostať do cieľového miesta. S touto loďou nie je problém všetky ostatné zničiť, tak si môžete užiť námorný súboj a napokon sa dostaňte do označeného bodu pre ukončenie misie. Roberts dostal krabicu so vzorkami krvi templárov a vám sľúbi Observatórium.


2. Vraždenie a chaos

Nepúšťaj sa pri hľadaní Hornigolda do žiadneho súboja.
Keď dorazíte k Robertsovej lodi Royal Fortune, tak sa objaví Hornigold. Aby vás Mudrc zaviedol do Observatória, musíte sa ho zbaviť. Vydajte sa do označenej oblasti nájsť jeho loď. Pre bonus sa nesmiete pustiť do žiadneho súboja, tak sa vyhýbajte zornému poľu všetkých lodí.
Jeho loď „Benjamin“ je na severovýchode zvýraznenej zóny, poniže červenej, zakázanej zóny pri ostrove Santanillas. Keďže autori tvrdili, že tu nám dajú viac voľnosti, ako v predošlom dieli, tak sa nemôžete plaviť okolo a priamo k ostrovu, ale musíte cez vyznačenú oblasť. Keď narazíte na jeho loď, tak ju napadnite, je to len škuner (23) a sprevádza ho fregata (29). Zničte mu jeho loď a tá dorazí na breh Santanillasu.

Zabi Hornigolda zo vzduchu.
Na ostrove nemáte žiadne obmedzenia, tak sa po predošlých, plíživých misiách môžete vyšantiť a pustiť sa priamo do likvidácie nepriateľov. Ak sa im chcete vyhnúť, proste od začiatku choďte doprava, tam vyraďte jedného, cestou k ruinám s Hornigoldom dvoch. Popod ruiny (alebo poza) prebehnite k susedným, vedľa, východne.
Na ne vylezte zo zadnej, južnej steny a vyhnete sa ďalším vojakom, akurát dvaja budú hore pri palme. Vyraďte ich a prejdite po padnutej palme na strom a z neho skočte na šikmý strom rastúci zo západnej ruiny. Tu je pred vami pár nepriateľov medzi stenami a stĺpmi. Pomôžte si uspávacou šípkou, či šípkou zúrivosti a ostatných vyraďte pokojne čepeľou. Odtiaľto, zboku vylezte hore na rozhľadňu a z nej zabite Hornigolda.


3. Observatórium

Ochrom všetkých strážcov v boji bez zbrane.
Ochrom 5 strážcov zo stopovacích zón.

Ak chcete bonus, tak si pre istotu hneď na začiatku prepnite zbrane na päste. Vydajte sa do džungle medzi kopcami, kde vás ostatní nechajú, aby ste cestu vyčistili osamote. V jednotlivých oblastiach narazíte vždy na niekoľko divochov. Tí sú rozmiestnení vždy na rovnakých pozíciách, ale keď vyradíte troch v danej oblasti, tak sa zvyšní vytratia.
Divosi sa skrývajú v kríkoch, použite preto orlí pohľad a tak odhalíte ich pozície. Pre bonus ich musíte vyradiť len päsťami, čo nie je taký problém. Pre druhý bonus ich ale musíte päť aj prekvapiť tak, že sa k nim priplížite. Celkovo je ťažké sa okolo nich pohybovať, pretože sú stále v strehu. Keď pôjdete popred nich, kde na vás zjavne vidia, tak si vás všimnú. Ak pôjdete okolo, alebo poza, tak môžete, keď sú prikrčení, ale občas sa v kríkoch postavia, aby lepšie videli a aby sa rozhliadli a vtedy si vás všimnú aj pomimo. Preto musíte byť krytý za stromy, skaly, alebo sa ukrývať v kríkoch, ako oni. Keď sa plížite kríkom, tak vás nevidia, ale keď sa plížite kríkom, v ktorom sú schovaní aj oni, tak si vás všimnú, keď sa postavia. Preto sa nehýbte a počkajte, si, kým si zas čupnú.
Ak vás zbadajú a nie ste príliš blízko pre boj päsťami, tak sa chopia svojej fúkačky. Vtedy máte ešte nejakú tú sekundu, aby ste sa ukryli. Ak vás takto zbadajú, môžu zmeniť svoju polohu a dívajú sa potom smerom, kde vás zbadali naposledy. Niekedy to môžete využiť.
Ak by ste mali problémy kvôli bonusu, tak ich môžete uspať uspávacou šípkou, schovať sa za nich do kríka, počkať, kým sa zobudia a potom ich vyradiť.

V prvej oblasti je jeden napravo poniže vás, druhý oproti pri strome a tretí vzadu pri vode. Choďte doprava a keď je divoch zohnutý, prebehnite otvoreným priestranstvom viac doprava, do kríkov a už sa len k nemu priplížte a vyraďte ho. Od toho poniže môžete skočiť napravo, aby vás nepočul dopadnúť a keď je zohnutý, prejdite pomaly k jeho kríkom a vyraďte ho. Vráťte sa hore, z ľavej strany sa preplížte cez kríky k tretiemu dole a tiež ho vyraďte.

Pokračujte do druhej časti a tam choďte naľavo na útes nad riekou. Jeden je rovno pod vami a dvaja sú napravo nad vodou. Po skale napravo pri vodopáde vyskočte na plošinu pri strome, z nej skočte na tyč nad divochom pri rieke pred vodopádom a rýchlo z nej skočte dozadu za divocha, aby ste sa po stene zošuchli dole do kríkov k nemu. Tam ho vyraďte.
Vylezte na strom pri vodopáde, z ktorého ste skočili dolu a naspäť hore na plošinu pri strome. Preskáčte po tyčiach na plošinu na strome nad divochom, ktorého ste vyradili. Z konára nad riekou môžete skočiť medzi dvojicu za riekou. Ak sa pozerajú inam, môžete preskákať z plošiny na koniec na padlý kmeň za tým zadným divochom a odtiaľ zoskočte dole a vojdite do kríkov k nemu. Keď ste v týchto kríkoch, vyraďte ich oboch.

Pred vstupom do tretej oblasti vylezte opäť hore na plošiny a choďte po nich. Pri vstupe do tretej oblasti je jeden na plošine pri strome. Čakajte na vašej plošine za stromom a keď divoch zájde za strom na jeho plošine, skočte k nemu. Keď sa otočí, len si k nemu príďte a vyraďte ho. Z plošiny sa poobzerajte pre ďalších. Jeden je naľavo, druhý oproti za vodou a tretí napravo povyše.
Skočte z plošiny naľavo (viac-menej smerom odkiaľ ste prišli) na drevený trám a z neho za divocha do kríkov a vyraďte ho. Prejdite kríkmi k vode, vodou (pozor na krokodíla) a do kríkov za vodou. Nimi a dostanete priamo k tretiemu. Vráťte sa naspäť hore na plošinu, kde ste vyradili divocha a z nej preskáčte po konároch za toho štvrtého a zhora na neho môžete skočiť.

Vybehnite na pláž s dedinou, kde môžete použiť druhú rozhľadňu a vojdite do jaskyne. Prvý divoch je pred vami pri kríkoch a chrbtom k vám. Už by ste mali mať piatich vyradených zo stopovacích zón pre druhý bonus, tak môžete trochu zvoľniť. Skákať na nepriateľov, vyradiť ich v pästnom súboji, alebo si minúť ďalšie uspávacie šípky. Jeden je oproti vám. Druhý poniže, môžete na neho skočiť. Vráťte sa hore, oproti je dole dvojica, ale nad nimi je jeden strelec, tak začnite ním a na dvojicu môžete skočiť zhora.
Vráťte sa hore, kde bol strelec, prejdite na opačnú stranu. Povyše je na druhej strane druhý strelec. Keď sa otočí, preskočte k nemu a počkajte si ho v kríkoch, popri ktorých chodí. Povyše neho sú dvaja. Jeden sa prechádza naľavo, tak si ho môžete vystriehnuť v kríkoch. Druhý sedí napravo pri ohnisku a truhlici. Dole je ešte jeden strelec na ktorého môžete skočiť. Posledný zostáva pri východe z jaskyne.

Už máte vyčistiť len poslednú časť džungle. Choďte do vyznačenej oblasti a hore po ceste. Nad vami je jeden, tak ho uspite, lebo sleduje cestu. Alebo prejdite od vody (prehupnite sa po liane z konára na plošinu a vylezte nad vodopád), no tam je napravo druhý, tak musíte byť rýchly. Prejdite cez vodu po konári s fragmentom a skočte z neho na toho divocha za vodou.
Vyjdite do ďalšej označenej zóny. Jeden tu stráži na skalnej stavbe naľavo. Keď pôjde na jej prednú časť, bežte naľavo, vylezte hore a počkajte si ho za rohom. Druhý sa prechádza popred stavbu a zachádza až napravo od stavby k stromu, tam si ho môžete počkať a vyradiť. Potom môžete opäť zľava vyliezť na stavbu a tam po puklinách v stene až hore a na rozhľadňu (a synchronizovať). Zhora skočte na posledného, ktorý je v kríkoch nad stavbou.

Tým to máte hotové. Roberts príde aj so svojimi mužmi k stavbe, otvorí bránu a svojich mužov postrieľa, aby nevideli, čo sa skrýva vnútri. Vy vezmite krabicu so vzorkami krvi a nasledujte ho dovnútra. V kruhovej hale položte truhlicu k astrolábu. Za pomoc vám Roberts ukáže ako prístroj funguje a potom vás zradí a zhodí do vody.
Vylezte na plošinu pri vás a po visutých častiach až naspäť hore. No Roberts je aj so zariadením preč. Na severnej stene vylezte hore po prostrednom stĺpe, nad ktorým je svetlo. Prerúčkujte na plošinu naľavo. Na nej vylezte na úchyt na stene (nad svetlom). Vylezte a rúčkujte po úchytoch až hore na vysunutú časť. Z nej skočte vzad na vysunutú časť za vami, kde sú tiež úchyty.
Rúčkujte doľava a cez fragment animu skočte na susednú časť. Na nej len prerúčkujte na poslednú plošinu. Z plošiny skočte na úchyty na stene a vylezte po nich hore do jaskyne. Prebehnite ňou a na konci sa spustite dole po strmom kopci, čo vás doráňa. Na pláži len choďte k námorníkom, pretože ste ranený a ubúda vám život. Tam vás zajme Roberts.


Abstergo 4

Kvôli narušeniam bezpečnosti, ktoré ste spôsobili vy, vás premiestnili do stráženej časti. To vám v skratke oznámi Melanie, ako aj to, že Olivier zmizol. Potom sa vám ozve Shaun a dá vám bezpečnostné poverenie úrovne 3.
Vďaka tomu môžete von z izby. Vo vašej izbe je na chladničke Prílepka 15 (1). V izbe oproti je počítač, z ktorého môžete získať Hack 17 (Veľkí myslitelia: História veľkých mysliteľov, zadanie 1). Na stene je tiež Prílepka 16 (14). Pokračujte chodbou a za dverami chodbou priamo pred vami k reflektoru. Na osvetlenej stene je Prílepka 17 (18). Hack 18 – netuším, zrazu pribudol.
Pokračujte na koniec chodby k terminálu bezpečnostných kamier a hacknite ho. Číslo je 735, takže zvoľte 7,3,5,7 (7x2=21; 21x5=105; 105x7=735). Uvidíte Melanie. Potom sa vráťte na chodbu a choďte dlhou chodbou do miestnosti so servermi. Na konci hacknite hlavný server. Číslo je 1029, takže zvoľte čísla 7,3,7,7 (7x3=21; 21x7=147; 147x7=1029). Potom pre hacknutie vzdialeného serveru ešte hacknite minihru s guličkou cez červené pásiky a máte to. Hack 19. Po hacknutí sa vám prihovorí Juno.
Potom sa len vráťte naspäť do Animu.


Sekvencia 11
Port Royal, Jamajka, 1720

1. Trpieť bez umierania

Ste vo väzení v Port Royal. Tiež vidíte, že tu zavreli aj Mary Readovú (Kidda) a Annu Bonnyovú (krčmárku, s ktorou ste boli v pár scénkach). Po scénke ste v klietke o štyri mesiace neskôr, kde vás necháva guvernér trpieť, pokiaľ mu neprezradíte, kde je observatórium. Párkrát zarachoťte klietkou. Objaví sa vrah, ktorý prišiel zachrániť Mary a Annu. Oslobodí aj vás a tak mu pomôžete ich zachrániť.

Sabotuj 3 poplašné zvony.
Navštív 2 starých priateľov.

Pre bonus musíte poplašné zvony vyradiť, ale neznamená to, že nesmú zaznieť. Takže ak chcete, kľudne môžete nabehnúť a pustiť sa do otvoreného boja. Ale väčšinou je zábavnejšie postupovať nenápadne. Od vraha ste dostali skryté čepele a fúkačku, tak ich môžete využiť. Prebehnite k bráne a napravo prelezte múr. Do kríkov môžete nalákať väčšinu stráží z okolia. Pre dôstojníka medzi domami sa len ukážte a zalezte do kríkov, aby vás prišiel hľadať. Naľavo od brány je prvý poplašný zvon.
Napravo choďte popri voze so senom a na konci je za domom druhý poplašný zvon. Odtiaľto choďte hore smerom k strážnej veži a hradbe (tam pozor na strelcov) a tam je tretí poplašný zvon. Napravo pri hradbe, oproti tretiemu poplašnému zvonu sú klietky pre väzňov. V jednej je kostra Jacka Rackhama, čo je prvý zo starých priateľov pre bonus.
Potom vojdite na nádvorie väzenia. Pred bránou je stráž, tak ak nechcete bojovať, vylezte na hradby. Napravo od brány je lešenie, po ktorom môžete ľahko vyliezť. Na hradbách sa zbavte minima stráží. Na nádvorí je tiež poplašný zvon a ďalší vojaci. Ak sa im chcete vyhnúť, vylezte na strechu budovy, preskočte na susednú, spustite sa pred bránou a len vojdite dole do väzenia.

Vo väzení len prejdite chodbou a na konci zabite strážcu. V miestnosti za chodbou sa prechádza dvojica a naľavo pri sene stráži jeden. Vyskočte zo schodov na trámy pod stropom a skočte do sena. Zabite vojaka pri sene a keď prejde okolo dvojica, rozbehnite sa na nich a zabite ich dvojitým zabitím. V prvej cele napravo sedí Vane. Oslovte ho, pre druhého starého priateľa a dokončenie druhého bonusu. Prajete si, aby ste sa rozišli ako priatelia, ale oslobodiť ho vás ani nenapadne, tak ho necháte v cele, aby ho neskôr obesili.
Pokračujte chodbou. V susednej chodbe prechádza jeden vojak. Schovajte sa za výčnelkom pri dverách naľavo, keď pôjde k vám a zabite ho spoza rohu. Na konci chodby zabite dvoch, ktorí stoja chrbtom k vám vo dverách. V poslednej miestnosti len zabite vojaka pri cele. Dobehne Tabaih a druhého vojaka môžete nechať jemu, alebo ho zabiť tiež.
Otvorte celu a vezmite Mary. Už s ňou len vyjdite von chodbou a k dverám. Cestou Mary podľahne chorobe z väzenia, ale aj tak odnášate jej telo. Vyjdite z budovy a už len dobehnite s telom k loďke. Ak vás objaví nejaký vojak, alebo vám prekáža v ceste, telo položte, zabite ho a zas vezmite. V podstate je to len trasa cez dvor a ak ste na ňom vybili nepriateľov cestou dnu, tak je prázdny.


2. Delírium

Zapíjate svoj žiaľ a ste úplne mimo. Uvidíte Robertsa, tak len za ním prejdite krčmou a pokúste sa ho udrieť. Na pláži sa k nemu doplazte a preberáte sa zas pod hladinou mora. Vyplávajte na hladinu a vyjdite hore schodmi do davu ľudí. Robets sa roztrojil. Prvý šiel oproti schodom k recitujúcim. Druhý napravo od schodov a tretí naľavo a dozadu. Zabite všetkých troch. Potom sa objavíte na svojej lodi, kde vám vaše sľuby vyčíta vaša žena. Len smerujte k ostrovu a konečne vytriezviete.


3. ...všetko je povolené

Keď sa preberiete, objaví sa Adewalé a vráti vám loď, no opustí vás s tým, že by ste mali vyhľadať vrahov. Choďte teda do Tulumu. Tam je Ade, ktorého zaujalo krédo vrahov. Vy tiež po všetkých stratách, hoci máte bohatstvo a slávu, prehodnotíte svoj život a pokúsite sa o nápravu a tak chcete vraždiť v mene dobra. Dajú vám šancu a tiež vám dajú oštep na lane, poslednú zbraň, ktorú môžete získať, aby ste si ňou pomohli, pretože nepriatelia vtrhli na ostrov.

Obes 2 stráže pomocu oštepu na lane.
Pritiahni si 3 stráže pomocou oštepu na lane.

Bonusovky sú tu prosté. K obeseniu vás navedie aj sama hra, keď na začiatku nasledujete kontrolné body a tie vás dovedú na strom nad pár nepriateľov. Podržte hod oštepom (F), keď ste nad nepriateľom a pohnite sa niekam, čím ho obesíte. To neskôr zopakujte. Pre pritiahnutie stačí podržať hod oštepom (F), keď je nepriateľ oproti vám.
Postarajte sa o naplnenie bonusu a zvyšok vojakov na ceste môžete pobiť ako chcete. Bežte na pláž, kde sa bojuje už vo veľkom. Pre ukončenie úlohy máte zabiť 20 vojakov a kapitána. Vrahovia bojujú s vojakmi, tak im pomôžte. Ak sa hneď nezapojíte do boja, môžete vyliezť na stromy a dostať pár ďalších oštepmi, ak chcete. Keď pobijete dostatok vojakov, len bežte na loď a tam zabite kapitána.


Sekvencia 12
Ile a Vache, 1721

1. Koniec guvernérovania

Zabi diplomata z kopy sena.
Bonnyová sa stala vašou novou dôstojníčkou na lodi a vy pre vrahov pátrate po svojich cieľoch. V Kinstone sa stretnite s Antóm a odporučí vám dostať sa ku guvernérovi v prestrojení. Choďte do označenej oblasti a na trhu pri vode identifikujte svoj cieľ.
Sledujte ho z trhu a keď pôjde poza dom, vy prebehnite popred plot a z tejto strany domu si ho počkajte. Prejde dvorom za domom a zahne doľava k rozhľadni. Pôjde poza domy, vy bežte rovno k rozhľadni a pri dome pred ňou je rebrík. Vylezte na strechu domu a skočte do sena za domom. Snažte sa ho predbehnúť a počkať v sene. Keď príde k senu, na krátku chvíľu pôjdu jeho vojaci napred, tak ho zo sena zabite.

Zabi Rogersa z lavičky.
Automaticky sa presúvate na slávnosť. Choďte vpred a na nádvorí si orlím pohľadom označte Rogersa, aby ste ho mohli potom sledovať. Akurát má prejav. Nezdržiavajte sa mu na očiach, pretože hoci si vás vďaka prestrojeniu ostatní nevšímajú, on vás pozná a odhalil by vás.
Choďte hneď doľava a v rohu pod prístreškom je lavička. Sadnite si a počkajte. Keď Rogers dohovorí, pôjde doľava, chvíľu prehodí pár slov s ľuďmi a pôjde okolo vašej lavičky. Pre bonus ho zabite nenápadne z lavičky. Síce je to nenápadné zabitie, ale aj tak o ňom všetci vedia, tak už len pre ukončenie úlohy uniknite z tejto oblasti a vráťte sa do základne vrahov po svoje veci.


2. Kráľovská smola

Zabi 8 strážcov tak, že odpáliš sud s pušným prachom.
Vyplávajte do Principe v Afrike, kde sa podľa Rogersa ukrýva Bartolomej Roberts. Keď zakotvíte, doplávajte na breh. Obvykle je lepší nenápadný prístup, ale pre bonus tu odporúčam priamu konfrontáciu. Hneď naľavo pri dome je sud s pušným prachom. Vybehnite hore na cestu, kde je hliadkujúca skupina vojakov. Upozornite ich na seba, aby vás začali prenasledovať. Obehnite si prípadne ďalší dom a nalákajte viacerých k sudu a do suda potom streľte.
Ak máte šťastie, dostanete naraz všetkých ôsmich pre bonus. Ak nie, tak len utekajte ďalej táborom. V severnej časti pri poplašnom zvone je druhý sud s pušným prachom. Za dlhou budovou pri poplašnom zvone je tretí sud. Keď splníte bonus, môžete utiecť a schovať sa, alebo proste pozabíjať ostatných vojakov, ktorí tu zostali, už je to jedno, keď ste sa pustili do boja.

Potom vybehnite na južnej strane hore kopcom do pevnosti. Tam v označenej oblasti musíte nájsť Robertsa. Je na severe, za vnútornou hradou. Môžete tam prejsť nenápadne, ale keď sa už bojovalo dole, tak to môžete kľudne urýchliť aj tu. Ak ste k prvému sudu nalákali hliadku z kopca, tak máte voľný prístup až do brány. Tam je jeden vojak chrbtom k vám a ďalšia dvojica chrbtom povyše.
Od nich bežte doľava do sena. Za senom je lešenie, po ktorom vylezte hore a dostanete sa do vyššej časti a nemusíte ju obchádzať cez ďalšie stráže. Hore už len dobehnite k severnej vnútornej hradbe a cestou môžete pri stanoch a kríkoch vyradiť nenápadne pár nepriateľov.
Za hradbou uvidíte Robertsa, ktorý sa dá na útek. Skočí zo stromu na svoju loď. Bežte na ten strom tiež a skočte do vody. Blíži sa vaša loď. Môžete si počkať a tiež efektne doskočiť na sťažeň, ale máte len 45 sekúnd na to, aby ste sa dostali ku kormidlu, tak je lepšie rovno skočiť do vody a keď pri vás Anne zaparkuje loď, tak len vylezte a dobehnite ku kormidlu.

Prenasledujte jeho loď. Pôjde popri skalách a odpáli časť kopca, aby vám skaly zablokovali cestu, takže musíte medzi útesy doprava. Hoci hra sľubovala otvorenosť, nemôžete ich proste oboplávať a musíte pomedzi útesy. Ak ste rýchly (a máte a aj využijete zrýchlenie baranidlom za zničenie legendárnych lodí), tak môžete dostihnúť jeho loď ešte než vypláva spomedzi útesov a zničiť ju. Ak vypláva von, pridajú sa mu na pomoc štyri fregaty. Pre vás je prioritná jeho loď. Zničte ju a pokúste sa o nalodenie jeho lode.

Zabi Robertsa pomocou oštepu na lane.
Pre bonus máte zabiť Robertsa oštepom na lane. Preto keď začne naloďovanie, ignorujte klasické postupy a vylezte na sťažeň. Z neho sa zhupnite alebo skočte na sťažeň Robertsovej lode. Dostaňte sa na sťažeň nad ním a použite oštep. Nie vždy je vo vhodnej pozícii, raz sa zasekol na zábradlí pri kormidle, tak som skákal po dvoch sťažňoch mojej a jeho lode, kým sa mi ho podarilo zamerať. Ale keď ho zameriate, už len použite oštep a bonus aj misia sú vybavené.


3. Nečistá krv

Zájdite do Havany. Celé mesto je teraz zakázanou oblasťou ešte aj predtým, než prijmete úlohu. Vaším cieľom je Laurean Torres. Choďte ku kostolu z juhovýchodu. Na streche budovy na rohu ulice zabite strelca a preskáčte po strechách vyššie. Pred bránou povyše fontány (tu na východnej strane) je El Tiburón. Identifikujte ho a sledujte ho.
Pôjde popred kostol a ulicou popri dome, na ktorom ste zabili strelca, tak máte sledovačku o to ľahšiu. Sledujte ich po strechách až k pevnosti. Nenarazil som na strechách na nikoho ďalšieho, len pred pevnosťou boli na strechách dvaja strelci a jeden špeh. Zabite ich, pre urýchlenie si môžete pomôcť fúkačkou. Tiburón vojde do pevnosti a tým sledovačka končí.

Nepúšťaj sa do žiadneho súboja.
Teraz sa musíte dostať do pevnosti, aby ste zabili Torresa a pre bonus nesmiete bojovať. Ak ste ho sledovali po strechách, tak ste na streche oproti vstupu do pevnosti, kde je zdvíhací mostík a stráže. Zo strechy trčí trám, z ktorého skočte naľavo na stromy po stromoch preskáčte na trám na stene pevnosti a po nej vylezte hore.
Hore si počkajte na okraji a keď bude strážca hľadieť od vás, tak vylezte hore a zabite ho. Po hradbe pred vami chodieva jeden strážca a po hradbe napravo dvaja (jeden z nich zachádza vyššie). Vyraďte ich. Začnite tým napravo, keď bude sám za krabicami. Vystriehnite si toho nad ním (na pravej veži si vás môže všimnúť strelec, tak môžete vyradiť aj toho) a potom toho posledného. Pomôžte si fúkačkou a uspite nejakých, ak vám robia problémy.
Potom sa postavte na okraj hradby s dohľadom na vnútorný dvor, alebo zájdite na laná natiahnuté ponad dvor. Tu si už len vystriehnite Torresa. Keď bude pod vami, skočte na neho a zabite ho.

Použi 2 vojakov ako ľudský štít.
Bola to finta a zabili ste len niekoho prezlečeného za Torresa. Napadne vás El Tiburón. Je to silák a neprerazíte jeho obranu, takže ho môžete jedine zastreliť. Pre bonus musíte použiť dvoch vojakov ako ľudské štíty pred strelou. S Tiburónom je pár vojakov, tak ich najprv nezabíjajte, len vykrývajte ich útoky a prehadzujte ich, keď útočia. Inak len behajte okolo, aby si Tiburón nabil zbraň a vystrelil po vás. Vtedy schmatnite vojaka a kryte sa za neho. Keď splníte bonus, zabite ostatných vojakov a nechajte si len Tiburóna. Toho proste zastreľte. Keď si vyprázdnite všetky pištole, tak sa len stiahnite, aby ste si stihli nabiť a páľte znova. Zniesol šesť striel.

Keď padne, tak máte utiecť z pevnosti. Môžete použiť kladku, dostať sa na hradby a z nich ľahšie preč. Keď utečiete prenasledovateľom, tak sa už len dostaňte do centrály vrahov v meste. Stále je mesto zakázaná oblasť, takže utekajte po strechách a zbavte sa len prípadných strelcov.


4. Navždy sám

Choďte do Long Bay a pred zálivom kotvia dve vojnové lode, ktoré vás napadnú. Porazte ich a začnite úlohu. Keď zakotvíte, len doplávajte na breh. Tu postupujete úplne rovnako, ako keď ste boli na ostrove po prvýkrát. Prebehnite džungľou, nie sú v nej žiadni nepriatelia.

Osloboď 7 strážcov.
Bežte až na pláž s malou dedinkou. Tam začína zakázaná oblasť. Bonusovou úlohou je zachrániť strážcov ostrova. Bežte k jaskyni, v ktorej budete pokračovať, no najprv pri nej choďte doľava k pár domkom. Tam traja vojaci držia dvoch zajatcov. Zabite ich a osloboďte väzňov.
Vojdite do jaskyne a keď prejdete prvou chodbou do otvorenej časti, tak choďte hneď doprava do nižšej časti. Tam si počkajte na vojaka a keď prejde popred vás, tak ho zabite. Naľavo, odkiaľ prišiel, je strelec, no chrbtom k vám, tak ho zabite a osloboďte druhú dvojicu zajatcov, na ktorých mieril.
Vráťte sa do hornej časti jaskyne a prejdite ňou viac vpred. Tam sú napravo ďalší zajatci. Schovajte sa v kríkoch a vystriehnite si prechádzajúceho strážcu. Zabite ho a potom vyraďte dvoch strelcov, ktorí mieria na posledných troch zajatcov.

Odtiaľ už len prebehnite džungľou na koniec a vojdite do Observatória, žiadni ďalší vojaci tu nie sú. V hale sa pohybujú panely, po ktorých musíte vyskákať. Prvé sú prosté, len vyskáčte hore po nich ako sa dvíhajú a z posledného skočte na plávajúci panel s dvoma vojakmi, ktorých zabite.
Tento panel, na ktorom ste, sa pohybuje do bokov. Napravo skočte na posledný panel z rady panelov, ktoré sa pohybujú len na mieste hore a dole. Keď bude vyššie ako susedný, skočte na úchyt susedného a keď bude zas ten vyššie ako krajný, skočte opäť na krajný, ale na vyšší úchyt. Z neho vylezte hore na malú plošinku. Z nej skočte vzad na trám, keď bude panel najvyššie. Po trámoch len jednoducho preskáčte na koniec a dostanete sa na pevnú plochu.

Použi obranu Observatória pre zabitie 4 vojakov.
Bežte vpred a uvidíte, ako biele svetlo zabije strážcu. To je ochrana miesta. Bežte ďalej do kruhovej miestnosti, kde vás čakajú nepriatelia. Pre bonus musíte štyroch z nich hodiť do bieleho svetla. Na plošine, kde bojujete, sú pásy, z ktorých občas stúpa toto svetlo ako svetelná stena. Tiež sú tu otvory, ktoré sa vtedy rozsvietia. Ak stúpite na otvory, tak je to ako výbuch granátu, odoberie zo života. Ak stúpite do svetelnej steny, zabije vás to okamžite. Pre bonus sa nastavte chrbtom k svetelnej stene, keď svieti a hoďte do nej vojakov. Vykrývajte ich údery a miesto útoku použite potom prehodenie.

Keď máte bonus, ostatných už dorazte ako chcete. Naľavo vyskáčte po dvíhajúcich sa paneloch a skočte na plošinu vedľa Torresa. Prepadne sa s vami dole, tak preskáčte po tyčiach pred vami na druhú stranu. Z poslednej prelezte na stenu a lezte a rúčkujte po otvoroch nad žiariacimi stenami. Z niektorých otvorov vychádza smrtiace svetlo. Vždy z tých istých, tak si len všimnite z ktorých a dávajte si na ne pozor, keď ich budete križovať.
Prerúčkujte doprava, hore a doprava a doprava až na koniec, kde vylezte hore na plošinu nad vami. Z nej skočte na kváder pred vami a z nej na druhý, keď bude poniže vás. Tento stúpa až vysoko hore, tak keď bude najvyššie, skočte na úchyty panelu trčiaceho zo stropu.
Prerúčkujte po ňom dookola, po spojovacej tyči na susedný panel a na ňom sa len nastavte chrbtom k Torresovi. Občas ho obklopí smrtiace svetlo, tak len čakajte a keď svetlo pohasne, skočte na Torresa a zabite ho.


Abstergo 5

Preberáte sa z Animu. Prebudil vás Mudrc, ktorý sa znovuzrodil v súčasnosti, ako už veľakrát predtým. Chýba mu jeho drahá Juno a keďže hovorila s vami a nie s ním, chce sa vám pomstiť. Vtrhne k vám ochranka a zabije ho.
Preberáte sa v kancelárii, kde vás Melanie uistí, že ste v poriadku a ospravedlní sa, pretože z hackovania Absterga podozrievali vás, ale teraz sú presvedčení, že to bol John, ktorého zastrelili. Napokon vám pustí upútavku na hru, ktorú pripravujú na základe vášho pobytu v anime (Abstergo Entertainment: Upútavka na „Diabli z Karibiku“).
Keď vyjdete z jej kancelárie, ozve sa Shaun a Rebecca, ospravedlnia sa za Johna, keďže nevedeli, že je to fanatik v radoch vrahov a poďakujú za vašu pomoc s prísľubom, že by ste toho mohli pre vrahov spraviť v budúcnosti aj viac. To je všetko, len sa vráťte do svojej kóje a do Animu.

Môžete pozbierať zvyšné veci. V kancelárii Melanie je Prílepka 18 (13). Nik nepracuje pri svojich počítačoch ani na recepcii, tak ich môžete hacknúť a získať Hack 20 (Analýza trhu: E.Auditore), Hack 21 (Abstergo Industries: Prvý prototyp Animu), Hack 22 (Abstergo Industries: Prezentácia „Božské vedy“), Hack 23 (Subjekt nula: Subjekt nula – audio súbor 1), Hack 24 (Subjekt nula: Subjekt nula – audio súbor 3). Za zasadačkou (úroveň 2) je miestnosť (úroveň 3) so serverom pre hacknutie. Číslo je 2058 a kombinácia je 3, 2, 7, 7, 7. Získate Hack 25 (Analýza trhu: C.Kenway).

V prízemnej hale sú preč recepčné od svojich počítačov, tak môžete získať Hack 26 (Abstergo Industries: Video „Božská veda“) a Hack 27 (Abstergo Industries: Subjekt 1 – rozhovor). Oproti recepcii je miestnosť so serverom, v ktorej je Prílepka 19 (20). Tiež tam môžete hacknúť server, číslo je 1372 a kombinácia je 7, 7, 2, 2, 7. Získate Hack 28 (Subjekt nula: Subjekt nula – audio súbor 5).
Pri vstupe do haly sú dve bezpečnostné miestnosti. V tej naľavo je Prílepka 20 (15 a Manifest Nástrojov Prvej Vôle) a počítač pre Hack 29 (Subjekt 17: Subjekt 17 – správa 4). V miestnosti oproti je Hack 30 (Abstergo Entertainment: Dôverné – výpis chatu).

V podzemnej časti so servermi, kde ste boli predtým zavretý, sú tiež prázdne susedné miestnosti vedľa tej, kde ste začínali. Môžete tam získať Hack 31 (Abstergo Industries: Balíček Absterga) a Hack 32 (Subjekt Nula: Subjekt Nula – audio súbor 2).
Napokon už len choďte na pätnáste poschodie, kde má kanceláriu riaditeľ. Tam choďte doprava a dole do bezpečnostnej zóny, kde ste predtým hackovali kameru. V miestnosti naľavo od tej s kamerovým terminálom je miestnosť bezpečnostnej úrovne 3. V nej hacknite server, číslo je 7203 a kombinácia je 7, 7, 7, 3, 7. Získate Hack 33 (Veľkí myslitelia: História veľkých mysliteľov, zadanie 4).


Sekvencia 13 - Epilóg
Great Inagua, 1722

1. ...Koniec
2. Aké veľkolepé, majster Kenway


Posledné dve časti sú už len scénky. Nič nerobíte, len sa dívate. Zisťujete, že Woodes Rogers to prežil, no nič s tým momentálne nespravíte. Poskytnete svoj ostrov ako novú centrálu vrahov v Karibiku. Rozchádzajú sa vaše cesty s Annou Bonnyovou, ktorá sa nestotožňuje s krédom vrahov. Stretávate sa ale so svojou dcérou Jennifer, ktorá k vám prichádza, keďže vaša žena Caroline Scottová zomrela. Potom ešte uvidíte záber o pár rokov neskôr, keď je Jenny dospelá. Vy žijete ako boháč v Londýne a ste v divadle s dcérou a aj malým synom Haythamom. Po titulkoch už nie je nič viac. Teda môžete hrať ďalej a splniť, čo ste nestihli predtým, ale nič viac.


Záverom

Dozvedeli sme sa síce o Observatóriu, ale nik ho nezískal, ani templári, ani vrahovia a ani ho nik nepoužil pre nič podstatné. Skôr sme sledovali smutný koniec epochy pirátstva, keďže všetci piráti pomreli a z Edwarda sa stal vrah. Bola hra zábavná, výborne hrateľná a príťažlivá? Áno, rozhodne. Ale stačí taký príbeh, respektíve záver niekomu, kto hrá sériu od prvého dielu? To asi nie.
Súhlasím s väčšinovým názorom, že Desmondove dobrodružstvá zo súčasnosti boli nudné. Príbeh sa ešte dal, len keby ste to nemuseli hrať. Len odsledovať scénky, kľudne aj dlhé, ale v pohode ich odsledovať a vrátiť sa k Altairovi, či Eziovi. No faktom zostáva, že tam ten príbeh dali.
Príbeh o stáročnom boji Templárov s Vrahmi, ktorý sa zrazu rozhodli vynechať. Samozrejme mal svoje chyby. Do očí bijúci fakt, že v každej ére mali celé spoločenstvá vrahov, len v súčasnosti to pôsobilo, ako keby boli Desmond a jeho štyria/ traja spoločníci jediní, kto sa snaží zastaviť vládu Templárov. Ale udávalo to pekné rámcovanie celkového príbehu a úplne dokonalé rámcovanie herného systému (obmedzenie lokalít, skoky v čase medzi dielmi spojené príbehom súčasnosti). Príbeh zavŕšili tým, že sa diabolská Juno oslobodila z prastarého väzenia a ohrozuje svet. A bum – zrazu nič. Objavila sa tu, ale nič podstatné sa nestalo. Po titulkoch som čakal aspoň niečo naviac, ale nie, nič sme nedostali. Žiadne prekvapujúce odhalenie, žiadny príbehový posun, alebo aspoň náznak vecí budúcich, príbeh odbili horšie, ako datadisk, dokonca horšie, ako nejaké DLC.
Vážne sa uspokoja hráči s tým, že hrajú za postavu, ktorá si prežije Edwardove dobrodružstvá len preto, aby o nich mohla spraviť počítačovú hru? Prešli sme Edwardov príbeh, ktorý nič neznamenal (nik nezískal Observatórium) a koniec. Ďakujeme, že ste sa podieľali na vývoji, nech sa vám darí v Abstergu. Od vrahov ďakujeme za pár hacknutí, ozveme sa. Prechod k lepšiemu je teda to, že ste nedokázali absolútne nič.
Navyše, keď môže ísť do spomienok osoby ktokoľvek, nie len priamy potomok, tak majú Templári prístup k celej histórii vrahov. Všetkému čo dokázali, ich tajným základniam, úkrytom artefaktov, menám členov, ktorých potomkov môžu vystopovať v súčasnosti. Prakticky by mali mať vyhraté. Rozhodne ste im poskytli polohu Observatória, takže hráč nielenže nič nedokázal, ale ešte to celé pre vrahov aj zhoršil.
Po oslobodení Juno mali mnoho možností. Pátrať po informáciách o nej, čo by mi pomohli, spojiť sa s templármi, aby proti nej bojovali, budovať odboj prostredníctvom kontaktov z minulosti, čokoľvek. Je fajn, že si priznali, že predtým spravili chybu. Ale toto nie je náprava, toto je útek z boja. Dobrý scenárista rozhýbe čokoľvek, mizerný sa uchýli k univerzálnemu riešeniu zvanému „reštart“.

Z recenzií som čítal chválospevy na novú hlavnú postavu – zamestnanec Absterga. Ak sa hráči radi stotožnia s niekým, kto je nemý, nezdvorilý a idiot k tomu, nuž každému podľa chuti, ale mne to nesadlo. Byť nemým iste nie je nič príjemné a je nezvyklé, aby bola hlavná postava handicapovaná. Že je nezdvorilá je jasné, žiadne „ďakujem“, žiadne „dobrý deň“. A že je idiot, je evidentné, na nič sa nespýta, nič neokomentuje, nič ho nezaujíma, proste len robí čo sa mu povie, neprejavuje záujem, zdravú zvedavosť, sebavedomie, proste ani štipku charakteru. Ani len neviete, ako postava vyzerá. Johnova poznámka o vašom „krehkom telíčku“ evokuje pocit, že je hráč anorektický šprt, alebo útla žena, ale nič nemáte potvrdené. Tak, či tak, nemá podobu, ani charakter, je to rovnaké, ako autíčko na diaľkové ovládanie.Vedľajšie úlohy

A. Kontrakty vrahov

Sú priamočiare, ako aj v predošlých dieloch. Dostanete cieľ a ten máte zabiť. Pri niektorých máte bonus za nevyvolanie súboja. Môžete teda zabíjať nepriateľov, ak o vás nevedia, ale nesmiete sa pustiť do priameho súboja. Dobré je si sprístupniť všetky oblasti, než sa do toho pustíte. Aj budete vedieť, kde máte všetky kontrakty na prijatie, ale hlavne sa budete môcť rýchlo presúvať, pretože niektoré ciele nie sú na ostrove, na ktorom kontrakt prijmete. Taktiež si počkajte, kým nezískate fúkačku. Vo väčšine kontraktov je to ultimátna zbraň. Stačí sa priblížiť na dostrel a zasiahnuť cieľ šípkou zúrivosti. Cieľ sa pustí do boja s vlastnou ochrankou a tá ho zabije. Keďže nestrieľate z pištole, o vás sa ani nedozvedia a môžete sa nenápadne vytratiť. Kontrakty tak máte hotové za pár minút.
Za dokončenie 15 kontraktov získate Nenápadný odev. Za dokončenie všetkých 30 kontraktov, získate Pištoľové meče. Vyzerajú zaujímavo, ale majú rovnaké hodnoty, ako dôstojnícke rapíry, ktoré môžete kúpiť.


A.1. Havana

Oheň na pláži
Odmena 1000 r. +500 ak sa nepustíte do žiadneho súboja.
Na juhu mesta je malá pláž a strážená oblasť je priamo na pláži. Nie je ale veľká, tak si ju obíďte a choďte priamo pod ňu, na breh k vode a člnu. Pred vami sú na okraji stráženej oblasti tri kroviny. Keď k vám nesmeruje váš cieľ a keď sa sem nepozerá strelec zo strechy napravo, tak prebehnite do kroviny naľavo. Z nej sa presuňte potom ešte o kus naľavo do hromady listov. V nej si počkajte, k hromade občas pristúpi váš cieľ, tak ho zabite. Cieľ je vybavený a aj bonus, keďže ste s nikým otvorene nebojovali.

Španielsky veliteľ
Odmena 1000 r. +500 ak sa nepustíte do žiadneho súboja.
Na západe mesta bude zakázanou zónou nádvorie pár budov. Stráže sú aj na strechách, tak pozor na ne. Vylezte na nižšiu strechu, aby vás tie na horných nevideli a identifikujte svoj cieľ na nádvorí. Zastreľte ho zo strechy a máte to.

Obchodník bez licencie
Odmena 1000 r. +500 ak sa nepustíte do žiadneho súboja.
V stredosevernej časti mesta bude zakázanou oblasťou nádvorie pár domov. Stráže na streche sledujú nádvorie, tak vylezte na strechu a nemali by si vás všímať, prípadne ich potichu zabite. Zhora identifikujte obchodníka a zastreľte ho.

Už žiadne dane
Odmena 1000 r. +500 ak sa nepustíte do žiadneho súboja.
V severnej časti bude zakázanou oblasťou nádvorie pár domov. Na strechách je málo stráží, tak vylezte na strechu, identifikujte svoj cieľ orlím pohľadom a zastreľte ho.

Zbabraný únik
Odmena 1000 r.
Choďte na označené miesto a v orlom pohľade identifikujte svoj cieľ, vraha na úteku. Okolo po ňom pátrajú stráže. Keď ho zbadáte, dá sa na útek a z nejakej príčiny sa stráže pustia do vás. Len ho prenasledujte a zabite.

Lodná zásielka prachu
Odmena 1000 r. +500 ak sa nepustíte do žiadneho súboja.
Zakázanou oblasťou bude mólo poniže toho, kde kotví vaša loď. Z okraja zakázanej zóny, alebo zo stromu pred vstupom na mólo (z domu vedie lano na prístrešok) identifikujte svoj cieľ. Potom oboplávajte bezpečne zakázanú zónu a pod hladinou priplávajte k lodi, na ktorú cieľ občas zájde. Tam ho len zhoďte dole, alebo vykuknite a zastreľte ho.


A.2. Salt Key Bank

Pochybný obchod
Odmena 1000 r.
Z pláže Matanzas odchádza obchodník a naďaleko na brehu máte vyznačenú pátraciu oblasť. Identifikujte loď s vaším cieľom pomocou ďalekohľadu. Je to malý škuner úrovne 11. Dostihnite ho, zničte a potopte.

Informátor
Odmena 1000 r.
Cieľ je delostrelec z pevnosti Dry Tortuga. Ak ste pevnosť dobyli, nedáva to síce zmysel, ale aj tak je pevnosť zakázanou oblasťou. Brána nie je strážená, tak ňou vojdite, vybehnite na hradby, kde je jeden obyčajný strážca. Vylezte vyššie po lešení k zelenej oblasti. Na hornej terase je strelec, tak ho zhoďte dole, keď visíte za okraj a visiac oskenujte prostredie pre identifikáciu cieľa. Ten potom len zastreľte.


A.3. Andreas Island

Lovec pokladov
Odmena 1000 r. +500 ak sa nepustíte do žiadneho súboja.
Na ostrove Abaco Island pátra španielska výprava po poklade. Na ostrove môžete vyliezť na vrak vojnovej lode a z trámu, ktorý trčí nad zakázanou oblasťou identifikovať cieľ. Na dostrel je ďaleko, no aspoň si ho môžete všimnúť. Napravo potom skočte dole, je tam dosť kríkov. V okolí zlikvidujte pár vojakov, aby ste sa dostali do kríkov najbližšie k piesočnému povrchu, kde sa zdržiava váš cieľ a zlikvidujte ho šípkou.

Otrokárov kšeft
Odmena 1000 r.
Priamo tu, na ostrove Andreas, je otrokár, čaká v označenej zóne na móle. Keby mu váš krepý dôstojník neuhol s vašou loďou, nemal by kam odísť, no on sa uhne a po otrokára príde jeho loď. Identifikujte svoj cieľ a bežte po ňom. Nemáte tu obmedzenie za nenápadnosť, tak si ho môžete podať rovno, alebo môžete vyliezť na jeho loď, keď pristáva a dostať ho tam. Alebo ju zničiť s vašou loďou, je to fregata 23 úrovne.


A.4. Nassau

Pirátsky kapitán
Odmena 1000 r. +500 ak sa nepustíte do žiadneho súboja.
Cieľ sa zdržiava za mestom, na severozápade. Povyše obchodníka môžete vyliezť na stromy a po nich preskákať až nad nepriateľov. Identifikujte cieľ a pošlite mu šípku.

Psanci
Odmena 1000 r. +500 ak sa nepustíte do žiadneho súboja.
Cieľ je pri sídle na západe, pri močiari s krokodílmi. Ak ste si už odhalili všetky rozhľadne v meste (čo je základ, než sa do niečoho pustím), tak sa môžete preniesť rovno na dom, ktorý slúži aj ako rozhľadňa. Môžete tam aj vyliezť, vpredu nie je veľa stráží. Zo strechy ľahko identifikujete cieľ a pošlete mu šípku.


A.5. Crooked Island

Pytliaci
Odmena 1000 r. +500 ak sa nepustíte do žiadneho súboja.
Cieľ je na ostrove Mariguana. Ak ste tam už boli, tak sa môžete preniesť rovno na rozhľadňu, ktorá je nad cieľom. Inak len doplávajte z lode k rozhľadni a vylezte na ňu. Pod vami je dom, okolo ktorého sa cieľ prechádza. Z rozhľadne naň dovidíte, aj dostrelíte.

Dezertér
Odmena 1000 r.
Cieľ je na ostrove Salt Lagoon. Je to ostrov, nemá loď, takže nemá kam utiecť. Môžete ho proste prenasledovať a zabiť. Dosť pobehuje, aj keď o vás nevie, takže kríky sa nedajú veľmi využiť, ale ak chcete len z princípu, môžete si ho vystriehnuť na palmách. Vylezte po dvojici až hore a skôr, či neskôr pôjde okolo.


A.6. Ile a Vache

Expedícia
Odmena 1000 r. +500 ak sa nepustíte do žiadneho súboja.
Cieľ je na ostrove Cumberland Bay. Choď po brehu pod rozhľadňu. Hore k nej chodieva cieľ. Zboku môžete vyliezť na bralo s rozhľadňou a schovať sa do kríkov. Je tam jeden strelec, tak pozor na neho. Len si vystriehnite cieľ a pošlite mu šípku.

Otrokár
Odmena 1000 r.
Cieľ je na plantáži Tortuga. Zdržiava sa pri dome na brale v severnej časti. Len vybehnite k domu z pláže pri brale, pred domom zlikvidujte pár stráží, máte tu kríky a pole, takže to pôjde ľahko. Len si potom obíďte zadnú záhradu a zabite svoj cieľ.


A.7. Kingston

Správca plantáže
Odmena 1000 r. +500 ak sa nepustíte do žiadneho súboja.
Cieľ je pri pár domoch nad poľami na severovýchode. Strechy nemá vôbec strážené, takže stačí prísť od cesty na strechu domku, identifikovať cieľ a poslať mu šípku.

Strážne stanovisko
Odmena 1000 r. +500 ak sa nepustíte do žiadneho súboja.
Cieľ je na kopci na severozápade. Je to osamotený kopec nad cestou. Hore na kopec vedie strážená cestička, no zo severovýchodnej strany kopca môžete vyliezť hore po skalách rovno ku kríkom. Z nich identifikujte cieľ a vyraďte ho.

Otrokári Odmena 1000 r. +500 ak sa nepustíte do žiadneho súboja.
Cieľ je na dvore medzi domami pri hlavnej ulici. Na streche je len jeden ostreľovač, tak vylezte k nemu, zabite ho a cieľ na dvore pod domom je len váš.

Sudca
Odmena 1000 r.
Cieľ je na ulici na južnej strane mesta, na južnej časti ostrova pod prístavom. Nie je to ani zakázaná zóna, ani nemá ochranku. Stačí si vyjsť na strechu za ním a zastreliť ho. Ak sa priblížite, tak vás telepaticky vycíti a dá sa na útek. Behá stále po rovnakej trase, tak si stačí dať jedno kolečko, aby ste si ju nacvičili a potom mu len nadbehnite nejakou skratkou.

Pašeráci zbraní
Odmena 1000 r. +500 ak sa nepustíte do žiadneho súboja.
Cieľ je na dvore medzi pár budovami poniže kostola. Na streche je jeden ostreľovač, ale v ulici pod ním nikto, tak si k nemu vylezte, zabite ho, identifikujte cieľ na dvore a zastreľte.

Britský kapitán
Odmena 1000 r. +500 ak sa nepustíte do žiadneho súboja.
Cieľ je neďaleko brehu pri mólach. Zakázanou oblasťou je len miniatúrna oblasť a tesne pri nej sú aj kríky prístupné ešte z voľnej oblasti. Extrémne jednoduché, identifikujte cieľ z kríkov, pošlite mu šípku a je to.


A.8. New Bone

Stroskotanec
Odmena 1000 r. +500 ak sa nepustíte do žiadneho súboja.
Cieľ je na ostrove Cayman Sound. Vyloďte sa na východnej strane a vylezte na rozhľadňu. Z nej by ste mali byť schopný identifikovať cieľ na pláži. Okolo je hromada kríkov, takže vám stačí vyradiť len jedného, či dvoch vojakov pri vás a z kríkov poslať šípku cieľu.

Obávaný pirát
Odmena 1000 r. +500 ak sa nepustíte do žiadneho súboja.
Cieľ je na ostrove Misteriosa. Vyloďte sa na východnej strane a vylezte na mayskú ruinu a na rozhľadňu, z ktorej identifikujte svoj cieľ. Zo stromu ho nezameriate, ale na ruine nie sú žiadni nepriatelia, tak len zlezte nižšie a pošlite cieľu šípku.


A.9. Veľký Kayman

Dvojitá dilema
Odmena 1000 r.
Máte dva ciele, oba sú pri krčme tu na ostrove. Zo strechy domu pred krčmou ich dokážete identifikovať oba. Streľte tomu bližšie šípku zúrivosti. Keď ho zabijú stráže, druhý sa dá na útek (aj ak má v sebe šípku zúrivosti) a na svoju loď. Ak ho nestihnete zabiť cestou, musíte ho prenasledovať. Jeho loď je Fregata 23. úrovne. Potopte ju, alebo obsaďte a jeho pri tom zabite.

Pašerákov brloh
Odmena 1000 r. +500 ak sa nepustíte do žiadneho súboja.
Cieľ je v pašeráckom brlohu Anotto Bay. Bližší popis je pri pašeráckych brlohoch. Musíte sa ponoriť s potápačským zvonom pod vodu a preplávať podvodnými tunelmi až do brlohu s pašerákmi. Je to jaskyňa s vodou a väčšina z nich je na úzkych mólach, takže sa môžete pohybovať vo vode a len vyliezť na okraj móla pri nich a zhodiť ich do vody. Prvých dvoch máte hneď pri vstupe do oblasti. Obchádzajúceho kapitána nalákajte pískaním, keď sa schováte za krabice na prvom móle. Identifikujte cieľ, ktorý je v zadnej časti. Zhoďte do vody pár ďalších a aj jeho.


A.10. Corozal

Nedôstojný brat
Odmena 1000 r.
Cieľ je v námornej pevnosti Chinchorro. Brána je voľne prístupná, tak vojdite a naľavo vylezte na drevené lešenie a z neho hore na hradbu nad dvorom s cieľom a jeho mužmi. Ste nad ním a nad vami jeden strelec, ktorého môžete vyradiť, ale ak sa držíte pri stene, tak si vás nevšimne. Identifikujte cieľ a vyraďte šípkou.

Psancova jaskyňa
Odmena 1000 r. +500 ak sa nepustíte do žiadneho súboja.
Cieľ je v pašeráckom brlohu Ambergris Key. Bližší popis je pri pašeráckych brlohoch. Musíte sa ponoriť s potápačským zvonom pod vodu a preplávať podvodnými tunelmi až do brlohu s pašerákmi. V prvej časti vylezte hore po šikmom stĺpe, keď jeden strážca odíde a druhý zostane na okraji. Vyraďte ho a spoza rohu si počkajte, kým sa ten druhý vráti. Vojdite do chodby, keď prejde hliadka a vybehnite hneď oproti hore do priestoru v centrálnom stĺpe. Odtiaľ môžete vyskočiť na trámy, identifikovať svoj cieľ a zhora na neho skočiť a vyradiť ho.


A.11. Arroyos

Vykrádači hrobov
Odmena 1000 r. +500 ak sa nepustíte do žiadneho súboja.
Cieľ je na Ostrove Mládeže. Zo západnej strany prebehnite cez oblasť jaguárov a vylezte hore na mayskú ruinu. Je tam stráž a na vyššej časti aj strelec, ale stačí sa držať popri ľavej stene hory a vystriehnuť si, keď sa nepozerajú. Na strelcov si môžete pomôcť uspávacími šípkami. Alebo sa rovno presuňte hore, keďže je to rozhľadňa. Zhora môžete potom ľahko vyradiť ostatných na ruine, identifikovať cieľ, ktorý sa zdržiava na schodoch a vyradiť ho.

Posledný dúšok na cestu
Odmena 1000 r.
Cieľ je tu na ostrove pri vás, no len čo som sa priblížil, aby som ho identifikoval, už bol na ceste na svoju loď, tak vy naskočte na svoju a jeho loď, čo je Fregata úrovne 29, buď obsaďte, alebo potopte.


B. Námorníctvo

Keďže ste pirát, na mori trávite hromadu a hromadu času. Loď získate v tretej sekvencii, no až na jej konci máte plne všetko k dispozícii. Môžete sa plaviť priamo, alebo použiť rýchle cestovanie do oblastí, ktoré ste už objavili. Keď kotvíte pri ostrovoch, môžete zastať kde chcete, ale pokiaľ je na ostrove mólo, máte pri ňom vyznačenú oblasť. Tam stačí podržať „S“ pre ukotvenie a loď prepne na autopilota a sama sa nastaví k mólu. Na loď môžete doplávať naspäť, ale v mestách a oblastiach s vlastným názvom a bodom rýchleho cestovania máte často na brehu člny. Stačí ich aktivovať a automaticky sa presuniete ku kormidlu svojej lode.

Posádka
Loď potrebuje posádku. Na lodi môžete mať len 10 pirátov. Ich kapacitu môžete zvýšiť vylepšením kajút posádky. Tú môžete vylepšiť 3x a zvýšiť tak počet pirátov na 40. Posádku verbujete pár spôsobmi.
Môžete si zaplatiť za najatie pirátov v krčmách.
V mestách ako Havana a na niektorých ostrovoch sa ako náhodné udalosti objavujú piráti v problémoch. Piráti môžu byť väznení, odsúdení na smrť, alebo bojujú s vojakmi o život. Keď im pomôžete, zabijete vojakov a oslobodíte ich, tak sa k vám pridajú. Pridajú sa dvaja, alebo štyria, podľa počtu zachránených. Tieto udalosti sa objavujú na rovnakých miestach, tak vďaka rýchlemu cestovaniu stačí skočiť do mesta, kde ich je pár a tam sa rýchlym cestovaním presúvať po rozhľadniach, aby ste objavili tieto udalosti v okolí rozhľadne.
Na mori môžete objaviť stroskotancov. Objavujú sa náhodne a zbadáte ich na minimapke, keď sa plavíte. Stačí sa k stroskotancovi priblížiť a naložiť ho – stačí stlačiť medzerník, keď ste blízko, nič viac. Vždy je na plti len jeden stroskotanec.
V neposlednom rade nútene verbujete do posádky ľudí z porazených lodí. Keď potopíte loď, môže sa pri nej objaviť stroskotanec. Ale keď loď obsadíte, tak získate jej náklad a aj pár členov posádky. Dvoch až piatich, podľa veľkosti obsadenej lode. Keď sa máte na konci rozhodnúť čo s loďou, môžete zvoliť možnosť zmenšiť mieru známosti a získate pár členov posádky naviac.
O členov posádky môžete prísť pri veľkom poškodení lode počas bojov, alebo ak vás zasiahne veľká vlna počas búrky. Vlnu máte zobrazenú aj na minimapke a aby ste sa vyhli stratám, tak do nej vplávajte čelom. Napokon o členov posádky môžete prísť pri bojoch počas obsadzovania nepriateľských lodí. Nad tým nemáte žiadnu kontrolu a proste sa snažte obsadiť loď čo najskôr, aby ste minimalizovali straty.

Korisť
Môžete získavať tovar, muníciu a materiál. Tovar je cukor a rum. Ten slúži len na to, aby ste ho predali a zarobili na ňom. Materiál sú plachty, drevo a kov. Materiál používate na vylepšenie vašej lode. Materiál a tovar sú v spoločnom sklade, ktorého kapacitu môžete zvýšiť až na 2000 jednotiek, ak vylepšíte sklad. Môžete získavať aj muníciu, mínomentné granáty, ťažké strely a ohnivé sudy. Každý z nich má vlastný sklad a každý sklad danej munície môžete osobitne tiež vylepšiť, aby ste zvýšili jeho kapacitu. Predávať môžete len tovar a materiál, muníciu môžete aj nakupovať, ale nedá sa predávať.
Korisť získavate prioritne z lodí. Ďalekohľadom si môžete pozrieť čo loď preváža, aby ste vedeli, či sa vám oplatí s ňou bojovať. Delové člny majú len nejakú muníciu, čím vyšší typ lode a aj jej úroveň, tým väčšie množstvo koristi bude mať. Ak loď potopíte, získate len časť z jej nákladu. Aby ste získali všetko, musíte ju obsadiť.
Mimo lodí je len pár spôsobov ako získať korisť. Na mori môžete náhodne objaviť krabice so zásobami, tak ako stroskotancov. Objavia sa na minimapke, keď budete v ich blízkosti. No netreba sa za nimi naháňať, obsahujú obvykle len pár jednotiek jedného druhu tovaru, či materiálu, mizivé množstvo. Takéto krabice sa môžu objaviť aj na miniostrovčekoch, alebo brehoch väčších ostrovov. No a napokon môžete získať nejakú korisť vylúpením skladov. Tam množstvá nie sú nejak ohromujúce, ale je ich rozhodne viac, než z plávajúcich krabíc a je tam korisť z viacerých druhov.

Výzbroj
Pancier trupu, reťazové strely, otočné delá a bočné delá sú základom vašej lode. Mimo základu si môžete zakúpiť ďalšie veci.
Ťažké strely sú síce silnejšie a mínomet je tiež ohromná zbraň, ale vďaka miereniu a dostrelu je to stále základná a najpoužívanejšia zbraň. Zo začiatku nie sú nič moc, ale keď vylepšíte delá (zvýšite ich počet) a vylepšíte aj silu delových gúľ, tak narobia škody a navyše sa s nimi dobre mieri. Musíte mať pohľad zboku a vtedy zamierte (pravé tlačidlo myši) a môžete mieriť mierne do strán a aj vertikálne. Čím dlhšie držíte mierenie, tým viac sa budú delá sústrediť na stred vášho zameriavania. Osamotené lode alebo námorné pevnosti zvládnete len s nimi. Keď je viac lodí a ide do tuhého, tak vás istia ťažké strely.

Pancier trupu nepotrebuje žiadne vysvetlenie. Vždy je dobré mať v bojoch viac života, takže sa do toho rozhodne oplatí investovať. Vždy máte tri diely života, s vylepšeniami trupu sa akurát zväčšujú. Keď máte poškodený jeden diel, ten sa po boji časom opraví sám. Ak o diel prídete, musíte ho opraviť sami. Buď si to zaplatíte, alebo použijete obsadenú loď.

Otočné delá. Keď poškodíte nepriateľskú loď bočnými delami, môžu sa na nej objaviť oslabené časti. Sú zvýraznené terčíkmi a sú zobrazené len chvíľu potom, čo sa objavia. Keď sa objavia, môžete stlačiť a podržať shift, aby vaše otočné delá zamerali tieto body a potom pustite a delá vystrelia. Nie je to priorita, nezničia loď, ale spôsobia isté poškodenie, s vylepšením dorazia slabšie lode, ak nemajú veľa života. Hodí sa to využiť kým vaše delá prebíjajú, zvlášť ak nie ste v postavení na ďalšiu paľbu.
Keď majú najvyššie vylepšenie, stačí držať shift a delá automaticky pália na všetky oslabené body. Toto už sa hodí. Mierte lodiam na trup, aby sa odhalilo viac bodov a pri prebíjaní len páľte guľometnú paľbu otočnými delami.
Pri obsadzovaní lodí ich môžete použiť priamo, mieriť nimi a strieľať na nepriateľskú palubu po vojakoch, či sudoch s pušným prachom. Máte vždy 5 striel a dajú sa dobre využiť. Taký škuner pri dobrom mierení obsadíte aj bez toho, aby ste vôbec šli na jeho palubu. Hodí sa pri všetkých. Len pri vojnových lodiach závisí veľa od vášho postavenia. Ak vás nadvihne vlna, tak môžete mieriť, inak je vojnová loď príliš vysoká a dostrelíte len na okraj jej paluby.

Reťazové strely / stíhacie delá. Tie pálite z prednej časti lode. Prednými delami tiež môžete mieriť vertikálne a horizontálne v istom rozmedzí. Aj s maximálnym vylepšením ich sily nie sú príliš silné. No keďže sa pri boji pohybujete a nemôžete byť vždy k nepriateľovi bokom, tak ich použite a aspoň trochu poškoďte nepriateľov pred vami. S plným vylepšením sa nimi môžete kľudne zbaviť delových člnov, alebo pár zásahmi aj škunerov, takže majú svoje využitie.

Ťažké strely. Tie vystreľujete zboku, tak ako základné delové gule. Aby ste ich ale vystrelili, nesmiete mieriť, teda nestláčajte pravé tlačidlo myši. Stlačte len ľavé pri pohľade zboku a vypálite. Je to silná salva, no nemôžete mieriť a má len stredný dostrel, tak ju používajte len keď sa križujete s nepriateľskou loďou.

Baranidlo. S poriadnym vylepšením pomôže, spôsobí dobré poškodenie brigám, či fregatám, škunery takmer zničí a delové člny nemajú šancu. No kým sa priblížite na dosah baranidla, delá sú stále primárny nástroj boja.

Mínomet. Stlačíte „Q“ a prepnete sa do pohľadu mierenia, kedy môžete po hladine smerovať, kam má mínomet vypáliť. Je to silná zbraň, ale páli oblúkom na miesto, ktoré určíte, takže má efekt skôr pri prekvapivom útoku, kým o vás lode nevedia a plávajú jedným smerom, alebo na veľké a pomalé lode, či na lovecké lode, ktoré idú po vás. Inak mínam mnohí nepriatelia utečú a navyše v zápale boja tým stratíte počas mierenia prehľad.

Ohnivé sudy. Zo zadnej časti lode ich môžete vyhadzovať a ak do nich nepriateľská loď vrazí, tak ju zasiahne výbuch. No nemajú veľký význam. Lode sa im takmer vždy dokážu vyhnúť, pokiaľ ich nemáte tesne za zadkom.

Lodný boj
V podstate z popisu výzbroje vyplýva aj bojová stratégia. Základom je pálenie na nepriateľa, manévrovanie, aby ste boli čo najmenej v dosahu jeho bočných diel a využívanie doplnkových výbav. Môžete sa pokúsiť spomaliť loď reťazovými strelami, vraziť do nej odzadu baranidlom, otočiť sa hneď bokom a vypáliť a ak sa odhalia oslabené body, vpáliť im tam otočnými delami. Ak o vás lode nevedia, môžete do nich vpáliť rovno baranidlom, alebo začať útok mínometom, kedy máte väčšiu šancu, že zasiahnete naplno.
Lode na vás bežne neútočia, pokiaľ nie ste v zakázanej oblasti a oni tam nehliadkujú. Pri takých lodiach vidíte na minimape aj ich zorné pole, aby ste sa im mohli prípadne vyhnúť. Ďalekohľadom si môžete pozrieť nielen čo loď preváža, aby ste vedeli, či sa vám ju oplatí obsadzovať, ale uvidíte aj typ lode a úroveň jej sily.
Na lodi máte aj mieru hľadanosti. Čím viac lodí zničíte, tým viac bude stúpať. Keď obsadíte nepriateľskú loď, môžete pri nej zvoliť možnosť „znížiť mieru hľadanosti“ a tá vám klesne o jeden bod. Taktiež si ju môžete znížiť tak, že podplatíte námorného dôstojníka. Tí sú v pár mestách a na všetkých námorných pevnostiach, ktoré obsadíte.
Keď máte hľadanosť, preháňajú sa morom lovecké lode a pátrajú po vás. Čím vyššia miera hľadanosti, tým je ich viac a stúpa tak pravdepodobnosť, že vás nájdu. Tieto lode po vás idú stále, bez ohľadu na to, čo robíte, takže keď sa objavia, môžete len utiecť, alebo bojovať. Keďže smerujú priamo k vám, môžete ich cestou zasypať mínometom, alebo už z diaľky páliť z bočných diel a schytajú pár zásahov, než sa priblížia.

Keď loď doničíte, zostane jej len kúsok červeného života. Vtedy je ochromená, nehýbe sa a ani neútočí. Ak budete po nej páliť ďalej, tak ju potopíte. Ak ju chcete obsadiť, máte dve možnosti. Prvou je klasické útočné obsadenie s vašou posádkou. Doplavte sa blízko k lodi a dajte povel na zahákovanie (ako keď vo vyznačenom mieste kotvíte, „S“). Vaši muži zachytia loď hákmi a začnú vaše dve lode priťahovať dokopy.
Vy sa môžete chopiť otočného dela a páliť po posádke. Máte len 5 striel, ale s dobrým mierením a ak ste vo vhodnej pozícii, môžete obsadiť menšie lode ešte než sa na ne dostanú vaši muži. Keď bude loď blízko, môžete na ňu preskočiť. Prehupnúť sa lanom pri otočnom dele, alebo dlhším lanom zo sťažňa. Prípadne môžete hneď skočiť do vody a doplávať, ale je to zbytočná strata času, ktorú môžete využiť na pár rán z otočného dela. Na lodi potom musíte zabiť pár členov posádky a na väčších lodiach aj spraviť pár doplnkových úloh, ako odpáliť pušný prach, zabiť dôstojníka, či kapitána, alebo zhodiť vlajku. Keď splníte všetky drobné úlohy, ktoré vám hra nadiktuje, tak je loď vaša.
Doplňujúce úlohy na obsadenie veľkých lodí môžu byť: Zabiť kapitána (zdržiava sa pri kormidle). Zabiť 2 dôstojníkov (zdržiavajú sa na palube). Zničiť 3 sudy s pušným prachom. Zabiť dvoch špehov (zdržiavajú sa na sťažňoch). Odstrániť vlajku (vždy podmienka pri vojnových lodiach).

Môžete sa vyhnúť strate posádky a chaosu z veľkej bitky. Keď je loď ochromená, tak priplávajte k nej, ale nie do pozícia na zahákovanie. Vyskočte z lode a doplávajte na nepriateľskú loď sami. Zabite všetkých na palube. Môžete priamym útokom, nebudú dostávať posily, ako pri obsadzovaní s vašimi mužmi. A tiež môžete využiť prostredie a zabiť ich pár a nenápadne, pre uľahčenie. Potom sa len vráťte na svoju loď, priplávajte zboku, dajte povel na zahákovanie a loď je rovno obsadená.

Delové člny: Nemôžete ich obsadzovať, jedine ich zničiť. Nosia len pár zásob munície, ktorú môžete po ich zničení vyloviť z vody.
Škunery: Slabé lode zväčša prevážajúce tovary. Na obsadenie treba zabiť 5 členov posádky.
Brigy: Stredne silné lode prevážajúce tovary, aj materiály v malých množstvách. Na obsadenie treba zabiť 10 členov posádky.
Fregaty: Silnejšie lode, prevážajú rôzne typy koristi v stredných množstvách, niekedy pár typov v malom a jeden vo väčšom množstve. Na obsadenie treba zabiť 15 členov posádky.
Vojnové lode: Najsilnejšie typy lodí. Prevážajú rôzne typy koristi vo veľkých množstvách a tiež prevážajú aj peniaze, ktoré s obsadením lode získate. Pre obsadenie treba zabiť 20 členov posádky.

Keď obsadíte loď, máte tri možnosti ohľadne toho, čo s ňou. Korisť, ktorú prevážate, získate vždy, bez ohľadu na to čo spravíte.
Môžete ju použiť na opravu vašej lode. Loď tým zničíte a vy si doplníte diel života.
Môžete zvoliť možnosť pre zníženie hľadanosti. O jeden diel vám klesne hľadanosť a vy získate viac pirátov do vašej posádky.
Môžete ju začleniť do vašej flotily.

Nezabúdajte, že obsadzovať lode môžete aj počas boja s ďalšími loďami. Je to v podstate vaša jediná možnosť, ako si doplniť život počas boja. Kľudne obsaďte aj najslabšiu, nezaberie to veľa času a život to doplní rovnako, ako ktorákoľvek iná loď.


C. Kenwayova flotila

Táto minihra sa vám sprístupní v štvrtej sekvencii. Je to zdroj peňazí a funguje podobne, ako vysielanie vrahov v predošlých dieloch. Posielate lode na obchodné misie a tie získavajú peniaze.

Lode získavate v reálnych bojoch na mori. Keď obsadíte nepriateľskú loď, máte možnosť „Začleniť“ ju do vašej flotily. Môžete začleniť všetky typy lodí, ktoré môžete obsadiť. Lode majú rozličné hodnoty podľa úrovne lode, ktorú pripojíte do flotily.

ÚroveňPalebná silaRýchlosťNákladný priestor
Škuner 4126315
8146615
11157020
Briga 17225425
20245030
25256035
Fregata 23324540
29334750
38355060
Vojnová loď 3663970
49672080
60703090

Lodí môžete mať v dokoch maximálne 15. Prvé 4 doky máte voľné, ostatné si musíte dokúpiť za drahokamy.

Dok56789101112131415
Drahokamy2050801202003506001000200030005000

Drahokamy používate na nákup nových dokov a aj na opravu poškodených lodí. Získavate ich za víťazstvá v bojoch v rámci Kenwayovej flotily, no tam je ich vždy len zopár. Viac získate za rozobratie lodí. Všetky lode, ktoré obsadíte na mory a pošlete do flotily môžete buď priradiť do doku, alebo ich rozobrať a za to dostanete diamanty. Preto ak sa venujete flotile, oplatí sa do nej posielať obsadené lode, aj ak máte plné doky. Samozrejme, čím lepšia loď, tým viac drahokamov.

Bojovať s loďami v rámci flotily môžete len na zabezpečenie obchodných ciest. Cesta môže byť bezpečná, riskantná, nebezpečná a zradná. Čím viac zabezpečíte jej bezpečnosť, tým je väčšia šanca na úspech. Do boja si vyberáte tri lode. Horná dostáva bonus k rýchlosti, prostredná k sile a dolná k obrane.
Keď vyberiete lode, boj prebieha automaticky a už s ním nemáte čo spraviť. Môžete jedine použiť výbušný sud pre väčšie poškodenie (sudov máte obmedzené množstvo, získavate ich náhodne z vyhraných súbojov), alebo môžete zvoliť ústup. Inak hra sama riadi ako a proti komu vaše lode útočia.
Sila nie je vždy všetko. Vojnová loď je najsilnejšia, ale najdlhšie nabíja. Kým vystrelí, môžu nepriateľské lode vystreliť aj niekoľkokrát a zničiť vás. Preto sú vhodné lode s vysokou rýchlosťou a dostatočnou silou. Takže proti delovým člnom postačia škunery a brigy.

Tovary, s ktorými obchodujete, sú ryža, tabak, kakao, víno a olivový olej. Tovary získavate jedine z vyhraných bojov v rámci flotily. Takže sa oplatí priebežne nakúkať do mapy a bojovať na cestách, pretože aj keď námornú cestu zabezpečíte, po čase na nej nebezpečenstvo opäť vzrastie. Pri misiách, ktoré máte k dispozícii, vidíte percentuálne vyjadrenie úspechu pri každej lodi.
Vždy môžete poslať len jednu jedinú loď. Vidíte v popise tiež koľko misia potrvá (mnohé trvajú celé hodiny), akú dostanete odmenu a aký tovar vyžaduje. Preto musíte získavať z bojov tovary, aby ste ich mohli dovážať a predávať. Taktiež každá cesta vyžaduje iné množstvo tovaru, preto sa oplatí mať rozličné lode vo flotile. Niektoré krátke misie zvládne aj škuner a od rýchlosti lode závisí aj ako rýchlo splní misiu. Niektoré obchody zas vyžadujú veľa tovaru a sklad s dostatočnou kapacitou má len vojnová loď, ktorej by bolo škoda na misiu s menším množstvom tovaru, keďže je pomalá.
Misie môžete opakovať. Pred novými, ktoré ste ešte neuskutočnili, máte vždy výkričník. Aj za opakovanú misiu získavate stále peniaze, ale len po prvom prejdení misie za ňu získate bonus, čo môže byť zberateľský predmet, alebo mapa.
Čas misie vám môžu urýchliť priatelia a rovnako môžete urýchliť aj vy ich lode.

Mexický zálivČasTovarMnožstvoOdmena
Obchod so zmiešaným tovarom 0:18 Tabak 10 200 r Nádoba so štyrmi tvárami
Diplomacia I 0:09 Víno 15 150 r
Dobrý Skutok 0:09 Tabak 5 100 r
Diplomacia II 0:30 Víno 20 400 r
Chuť šťastia 0:30 Tabak 15 300 r Kalich

Južné britské kolónieČasTovarMnožstvoOdmena
Prvý kšeft 0:03 Víno 5 50 r
Námorní parťáci 0:03 Tabak 5 75 r Holandská skriňa
Americké sny 0:05 Tabak
Víno
2
5

100 r Náramok
Nový obzor 0:05 Tabak 5 100 r

Východné britské kolónieČasTovarMnožstvoOdmena
Chuť peňazí 5:00 Tabak 15 800 r Kreslo s vankúšom
Prázdna pivnica 5:00 Víno 25 900 r Mapa k pokladu: 679,381
Tajný liek 4:00 Olej 5 600 r
Noví partneri 4:00 Ryža 20 700 r Stojacie hodiny
Zachráňte deti 3:00 Ryža 15 600 r
Objavujúca sa príležitosť 3:00 Kakao
Tabak
5
20

800 r Strieborná miska s dvoma ušami

Východná KanadaČasTovarMnožstvoOdmena
Záväzné sľuby 8:00 Víno
Ryža
30
25

1700 r Komoda
Stratená výprava I 8:00 Tabak 45 1600 r Diamantové plachty (vylepšenie lode)
Šarlach 8:00 Kakao 20 140 r Mapa k pokladu: 502,44
Stratená výprava II 6:00 Ryža 45 1300 r
Starí partneri 6:00 Tabak
Olej
30
15

1700 r Britská strieborná čajová kanvica
Úsvit II 10:00 Ryža
Olej
30
15

2200 r Bobria koža
Stratená výprava III 10:00 Víno 40 1700 r

Južný AtlantikČasTovarMnožstvoOdmena
Bohatá hostina 8:00 Víno
Ryža
10
5

1000 r Trúbka
Psanci III 8:00 Tabak 20 1200 r Zdobené kormidlo (vylepšenie lode)
Diplomacia III 10:00 Tabak 10 1300 r Zrkadlo
Bratia z pobrežia I 10:00 Víno 20 1400 r
Na juh 5:00 Víno
Kakao
10
5

800 r Nádoba v tvare jarma
Dobrá práca 5:00 Ryža 25 900 r
Veľký dym 5:00 Tabak 30 1000 r

Bajkalský zálivČasTovarMnožstvoOdmena
Spojenectvo I 18:00 Tabak 50 2700 r
Hladní korzári 18:00 Ryža
Víno
30
40

3000 r Skrinka
Žiadosť korzárov 18:00 Kakao 40 3000 r Drevená socha sv. Adriana
Spojenectvo II 10:00 Ryža 60 2000 r
Sladká polievka 10:00 Olej 10 1500 r Obraz „Svätý Jeroným ako kardinál“
Sladká cesta 10:00 Kakao 20 1600 r Obraz „Prístav v západe slnka“
Úspešný Atlantik 12:00 Kakao 45 2400 r Violončelo

PortugalskoČasTovarMnožstvoOdmena
Nové obchodné stanice 15:00 Ryža
Olej
30
10

2500 r Obraz „Nymfy pri fontáne“
Starcova objednávka 15:00 Tabak 35 2200 r
Prekliata noc 12:00 Víno 40 1900 r Nádoba na bezoár
Nikomu neuškoďte 12:00 Kakao 15 1700 r

Severná AfrikaČasTovarMnožstvoOdmena
Obľúbená zastávka 6:00 Olej 10 1100 r
Nakŕmenie otcov 6:00 Ryža
Víno
15
20

1200 r
Fajnový jazyk 6:00 Kakao 15 1000 r Mapa sveta
Kuchárova objednávka 10:00 Víno
Tabak
25
20

1800 r Bubon
Slávne dusené mäso 10:00 Olej
Ryža
5
30

1800 r
Hudobníci 8:00 Ryža
Tabak
20
20

1500 r
Pred búrkou 8:00 Víno 30 1300 r

Južná AfrikaČasTovarMnožstvoOdmena
Šťastie v stolovej zátoke 12:00 Kakao 40 5000 r
Nové ekonomické centrum 12:00 Olej 30 5200 r Slávnostná helma à l´Antique
Nedočkaví lovci 10:00 Víno
Tabak
30
40

2200 r Hlava Oby
Prísľub zisku 10:00 Ryža 45 1800 r
Dvere do Európy 18:00 Víno 30 2400 r

KapverdyČasTovarMnožstvoOdmena
Starý Francúz 10:00 Tabak 30 1600 r Obraz „Útek do Egypta“
Obrovská chuť na jedlo 24:00 Víno
Tabak
30
20

3400 r Drevená socha sv. Livertina
Zožnite poklony II 24:00 Ryža 50 3400 r
Zožnite poklony I 12:00 Kakao 40 2300 r

Stredozemné moreČasTovarMnožstvoOdmena
Slávna povesť I 18:00 Víno 80 3200 r Odev dôstojníka (použiteľný odev)
Záchvat šialenstva 18:00 Ryža
Tabak
40
40

3200 r Obraz „Zátišie Vanitas“
Slávna povesť II 24:00 Ryža 70 3700 r Mapa k pokladu: 621,277
Katalánci 24:00 Olej 30 3800 r Baroková gitara
Fajčiari 24:00 Tabak 70 3700 r Zvon v štýle galéry Whydah
Slávna povesť III 36:00 Tabak 80 5200 r
Nový liek 36:00 Kakao 50 5200 r Poľná medená fľaša

Severozápadná EurópaČasTovarMnožstvoOdmena
Kus akcie 18:00 Tabak 75 3100 r Obraz „Vzplanutie ´Royal James´ v boji pri Solebay“
Dlhá plavba 18:00 Kakao 50 3200 r Hoboj
Cesta domov 12:00 Ryža 75 2400 r Galionová figúra Royal Fortune
Výlet, čo stojí za to 12:00 Víno 60 2200 r Obraz „Anglická loď v boji s barbarskými plavidlami“
Vítanie Írov 12:00 Tabak
Kakao
30
20

1800 r
Nová katedrála 24:00 Víno 75 3800 r Obraz „Veselá spoločnosť“
Básnik 24:00 Tabak 60 3500 r
Veľký mor 24:00 Ryža 60 3500 r Schererov globus


D. Námorné pevnosti

Celý herný svet je rozdelený na jedenásť sektorov a v každom sektore sa nachádza jedna námorná pevnosť. Okrem jednej, ktorú dobyjete v rámci príbehu v piatej sekvencii, môžete ostatné dobyť kedykoľvek, keď máte prístup do všetkých častí mora.
Keď pevnosť dobyjete, obsadia ju piráti a môžete ju bezpečne kedykoľvek navštíviť. Máte z nej rýchly bod cestovania. V každej sa vám sprístupnia Námorné kontrakty. V každej sú 2 truhlice a 2 fragmenty animu pre zberateľov.
Taktiež obsadená pevnosť útočí na všetky lode v okolí a na vás samozrejme nie. Takže sa dá využiť na pomoc, ak máte v jej blízkosti nejakú námornú bitku.
Ale najvýznamnejším prvkom, ktorý prináša dobytie pevnosti je to, že sa vám odhalí mapa v sektore, v ktorom pevnosť dobyjete. Čiastkové mapy na ostrovoch a v mestách musíte stále odhaľovať pomocou tamojších rozhľadní, ale všetko ostatné bude odhalené. Všetky miesta, ktoré sa dajú navštíviť, ste videli aj predtým, teraz uvidíte aj názvy a druhy tých, ktoré ste ešte nenavštívili. V mori máte zobrazené lovecké oblasti morských tvorov. A na brehoch a miniostrovčekoch (ktoré nemajú vlastný interný priestor, teda rozhľadňu pre vlastné odhalenie priestoru) sa vám zobrazia všetky zberateľské predmety – teda truhlice, fragmenty Animu a tajomstvá.

Priebeh je vždy rovnaký. Najprv musíte zničiť obranu pevnosti. Pevnosť bránia delostrelecké steny a delostrelecké veže. Ich počet je rôzny. Tieto po vás pália priamo a z pevnosti okolie tiež ostreľujú mínometom. Vy musíte zničiť všetky veže a steny a tým si pevnosť otvoríte.
Osobne som svet skúmal asi v šiestej sekvencii, takže som mal už predposledné vylepšenie panciera, sily delových gúľ a aj počtu diel. S takto posilnenou loďou to nie je žiadny problém. V podstate stačí len plaviť sa stále dookola pevnosti a ostreľovať obranné body. Môžete použiť aj mínomet, no postačia aj silné delá. Aby si vás veľmi nezamerali, treba byť stále v pohybe, preto len krúžte okolo, alebo ak je pevnosť na časti ostrova, tak len plávajte v polkruhoch a otáčajte sa. Pozor preto ak sú pri brehu nejaké ostrovčeky a skaly. Tiež môže byť v okolí pár lodí, ale ak ste neprilákali žiadne so sebou, tak tam väčšinou nie sú nejak silné lode. Delové člny, či slabé škunery môžete rozstrieľať cestou k pevnosti, ale nie vždy sa do boja zapoja a ak si vás nevšímali pri príchode, môžete ich ignorovať.

Keď zničíte všetky veže a steny, tak je pevnosť proti útokom z mora bezbranná. Zakotvite preto pri pevnosti. Môžete kdekoľvek pri brehu, alebo pri móle. Dostaňte sa do pevnosti. Cesty sú vždy zjavné, občas ich je aj viacero. Treba preliezť do pevnosti po poškodených stenách, alebo rozstrieľaných vežičkách.
V pevnosti prebieha bitka pirátov s vojakmi. Netreba sa do nej zapájať a pokiaľ nebeháte tesne popri vojakoch, tak si vás väčšinou ani nevšímajú. Skôr strelci, surovci a dôstojníci. Vašou úlohou v pevnosti je zabiť dôstojníka. Jedného, dvoch, alebo troch, podľa náročnosti pevnosti. Stačí ho zabiť bez nejakého obmedzenia, takže ho môžete zastreliť, zabiť v priamom súboji, vyradiť fúkačkou, alebo nenápadne. Nenápadne je fajn, pretože aby ste sa vyhli bojujúcim vojakom, môžete zvoliť beh po hradbách a lozenie po stenách s lešeniami a krabicami, aby ste sa dostali vyššie a potom sa stačí dostať nad dôstojníka a zabiť ho zo vzduchu.

Keď zabijete dôstojníka / dôstojníkov, už len dobehnite k hlavnej miestnosti pevnosti. Tiež sa vám zobrazí na mapke, tak sa opäť vyhnite bojom, len tam dobehnite a otvorte dvere. V miestnosti potom iba zabite veliteľa pevnosti. Ten vždy stojí na mieste, vzdáva sa, takže je to bez problémov. Zabitím veliteľa dobývanie pevnosti končí, pevnosť je dobytá.

Dry Tortuga
Ľahká pevnosť, 3 obrany. 1 delostrelecká stena, 2 delostrelecké veže. 1 dôstojník.

Eleuthera
Ľahká pevnosť, 4 obrany. 1 delostrelecká stena, 3 delostrelecké veže. 1 dôstojník.

Gibara
Ľahká pevnosť, 3 obrany. 1 delostrelecká stena, 2 delostrelecké veže. 1 dôstojník.

Punta Guarico
Obsadíte ju v rámci hlavného príbehu.

Cabo de Cruz
Stredná pevnosť, 4 obrany. 2 delostrelecké steny, 2 delostrelecké veže. 1 dôstojník.

Castillo de Jagua
Stredná pevnosť, 6 obrán. 3 delostrelecké steny, 3 delostrelecké veže. 2 dôstojníci.

Conttoyor
Stredná pevnosť, 7 obrán. 3 delostrelecké steny, 4 delostrelecké veže. 2 dôstojníci.

Navassa
Stredná pevnosť, 9 obrán. 4 delostrelecké steny, 5 delostreleckých veží. 3 dôstojníci.

Charlotte
Silná pevnosť, 4 obrany. 2 delostrelecké steny, 2 delostrelecké veže. 2 dôstojníci.

Serranilla
Silná pevnosť, 5 obrán. 2 delostrelecké steny, 3 delostrelecké veže. 3 dôstojníci.

Chinchorro
Silná pevnosť, 7 obrán. 3 delostrelecké steny, 4 delostrelecké veže. 3 dôstojníci.


E. Námorné kontrakty

Je to 15 misií, ktoré preveria vaše schopnosti na mori. Prijímate ich v námorných pevnostiach, preto musíte samozrejme tieto pevnosti najprv dobyť a obsadiť. Vhodné je mať plne vylepšenú loď a potom sú tieto misie už len jednoduchou záležitosťou. Vždy je to priamočiare, nájsť loď/ lode a zničiť ju/ ich, výnimočne musíte nejakú loď obsadiť. Keď máte hľadať lode v označenej oblasti, ktorá je dosť veľká, pomôžte si hlavnou mapou. Vo vašom okruhu sú zobrazené všetky lode, aj keď nevidíte o aké ide a má väčší dosah ako minimapa.
Za splnenie všetkých námorných kontraktov, získate zlaté pištole.

Dry Tortuga
Súkromná eskorta

Obtiažnosť: 5; Odmena: 2400 r.
Choďte do označenej oblasti severozápadne od pevnosti a uprostred nájdite loď Neptuno, po ktorej strieľajú dva delové člny (úroveň 2). Potopte ich. Potom sa objavia ďalšie tri delové člny. Tieto drobné loďky nie sú problém. Po nich prídu štyri ďalšie lode. 2 brigy (úroveň 20) a dva škunery (úroveň 8). Úloha končí, keď všetky potopíte, alebo obsadíte.

Eleuthera
Španielska epidémia

Obtiažnosť: 1; Odmena: 1200 r.
Zadanie prosté, zničte španielske delové člny. Nemáte však označené žiadne konkrétne na mapke, takže ich musíte nájsť sami. Po prijatí úlohy boli všetky lode v okolí Eleuthery britské. Skúsil som vypnúť hru, znovu zapnúť a lode okolo boli španielske. Potom už stačí len nájsť delové člny a zničiť ich. Ak sa neobjavia, musíte ich pohľadať inde, alebo to skúsiť znovu.

Gibara
Hodváb na vlnách

Obtiažnosť: 2; Odmena: 1200 r.
Máte obchodníkovi získať 30 jednotiek hodvábu, čo sú látky, ktoré získavate ako materiál pre vašu loď. Ak ich máte, môžete mu ich rovno odovzdať. Ak nemáte, proste vyrazte na more pľundrovať lode. Ďalekohľadom si prezrite lode, aby ste vedeli čo prevážajú a nezdržiavali sa s tými, čo látky nemajú.

Punta Guarrico
Prečkávanie búrky

Obtiažnosť: 1; Odmena: 1200 r.
Máte zlikvidovať britskú flotilu. Choďte do označenej oblasti juhovýchodne od pevnosti a uprostred nájdete lode. Sú tam tri Brigy úrovne 17 a dva delové člny úrovne 2. Strhne sa aj veľká búrka, čo vám vždy len prospeje, keď môžete využiť krytie vĺn. Zničte, alebo osaďte nepriateľské lode.

Navassa
Slepá spravodlivosť

Obtiažnosť: 4; Odmena: 1800 r.
Máte zabiť kapitána vojnovej lode. Choďte juhovýchodne od pevnosti do vyznačenej oblasti. Poniže ostrova Ile a Vache sú tri brigy (úroveň 17). Všetky tri zničte. Môžete začať mínometom a silnými strelami, aby to bol krátky proces a aby ste ich nemuseli naháňať. Potom sa objaví vojnová loď. Tú dostatočne poškoďte, ale nezničte. Je to síce nepochopiteľné, prečo ju nepotopiť, keď treba zabiť kapitána, ale je tak. Takže ju napadnite obsadzovaním. Pre obsadenie zabite 20 členov posádky a samozrejme kapitána.

Navassa
Súkromná záležitosť

Obtiažnosť: 4; Odmena: 1800 r.
Máte zlikvidovať nepriateľskú loď HMS Defiance, je to fregata 29 úrovne. Nájdite ju vo vyznačenej oblasti hneď pri pevnosti a potopte ju.

Charlotte
Lovec a zberač

Obtiažnosť: 5; Odmena: 2400 r.
Máte zlikvidovať 2 lovecké lode. Lovecké lode vás budú sami prenasledovať a občas sa objavovať, keď budete mať mieru hľadanosti. Ak plníte tieto kontrakty za sebou, tak už zrejme nejakú máte. Ak nie, tak proste začnite ničiť iné lode a za každé zničenie, či obsadenie sa vám zvýši hľadanosť. Ak si na to netrúfate, nepúšťajte sa do veľkých bojov s veľa loďami, či s vojnovým loďami (akých je v okolí tejto pevnosti dosť), pretože ak vás zabijú, tak sa vám hľadanosť vynuluje. Keď vás napadnú lovecké lode, len ich zničte.

Charlotte
Papiere prosím

Obtiažnosť: 5; Odmena: 2400 r.
V označenej oblasti nájdite loď HMS Courage. Je to vojnová loď 60 úrovne, takže celkom silná, aj odolná, no nie veľmi rýchla. Taktiku zvoľte teda podľa vylepšení svojej lode. Pri slabšej útoky z diaľky, pri vylepšenej nárazy zozadu a ťažké strely. Pri lodi boli aj Briga (20) a Fregata (29), tak môžete začať nimi, aby ste si vyčistili bojové pole.

Cabo de Cruz
Naplavené drevo

Obtiažnosť: 5; Odmena: 2400 r.
Máte obchodníkovi získať 60 jednotiek dreva, ktoré získavate ako materiál pre vašu loď. Ak ich máte, môžete mu ich rovno odovzdať. Ak nemáte, proste vyrazte na more pľundrovať lode. Ďalekohľadom si prezrite lode, aby ste vedeli čo prevážajú a nezdržiavali sa s tými, čo drevo nemajú.

Chinchorro
Kontraband

Obtiažnosť: 5; Odmena: 2400 r.
Máte zlikvidovať dve španielske brigy a 1 španielsku fregatu. Nemáte označené žiadne miesto, takže je len na vás, aké si nájdete. Španielske lode by mali byť aj v okolí pevnosti, tak si ich vystriehnite ďalekohľadom, dostihnite ich a zničte.

Chinchorro
Pašerácky brloh

Obtiažnosť: 5; Odmena: 2400 r.
Choďte do označenej oblasti v okolí Corozal. Nemôžete sa presunúť priamo na Corozal, ak ste tam aj boli. Keď sa tam doplavíte, uvidíte, že prieplav blokuje 6 lodí. Tri delové člny, vojnová loď (36) a dve fregaty (23). Všetky ich zničte. Vhodné je začať mínometom, keďže všetky stoja tesne pri sebe a pohnú sa, až keď začnete paľbu.

Castillo de Jagua
Oko za oko

Obtiažnosť: 3; Odmena: 1800 r.
Choďte do označenej oblasti pri vraku Temná priekopa a nájdite loď San Lorenzo. Je to fregata (23). Neútočí, pokiaľ vy nezaútočíte prvý, takže to využite a dostaňte sa blízko pre poriadny útok. Doničte ju a potom sa naloďte a obsaďte ju. Potom s ňou môžete spraviť ,čo chcete; úloha bude splnená.

Conttoyor
Zákon oceánu

Obtiažnosť: 3; Odmena: 1800 r.
Choďte k bodu pri ostrove povyše Tulumu. Keď sa k nemu priblížite, uvidíte scénku, v ktorej sa objaví pár lodí. Sú to len štyri delové člny a briga (17) Herkules. Môžete na ne hneď vypáliť z mínometu, aby ste ich preriedili. Člny zničte a Herkula dostatočne poškoďte, naloďte sa naň a obsaďte ho.

Conttoyor
Skutočná podoba vojny

Obtiažnosť: 5; Odmena: 2400 r.
Choďte do označenej oblasti a k svojim spojencom. S nimi vyrazte vpred potopiť španielsky konvoj. Najprv sa objavia dve brigy (17), tak ich zničte. Potom sa začnú približovať ďalšie dve brigy (17) a vojnová loď (36). Môžete začať na diaľku mínometnú paľbu, aby ste ich poškodili, než sa priblížia k vašim spojencom (pozor, aby ste ich omylom nepotopili) a všetky tri lode potopte.

Serranilla
Posledný kontrakt

Obtiažnosť: 5; Odmena: 2400 r.
Toto je posledná misia, ktorá sa vám sprístupní až po prejdení všetkých predošlých štrnástich. Hoci je z nepochopiteľného dôvodu označená ako misia číslo deväť.
Van der Graff, obchodník, ktorý vám zadával všetky úlohy, končí s obchodom, keďže zrejme na vás zarobil a tak chce opustiť oblasť a ísť na dôchodok, no bojí sa, že mu to nepriatelia nedovolia. Choďte do označenej oblasti a nájdite jeho loď Holanďan. Je to vojnová loď, takže niečo znesie, ale má len tretinu života, takže aj tak ju musíte poriadne chrániť.
Práve na ňu útočia škuner (4) a dva delové člny. Zničte ich. Potom sa objavia fregata (23) a dve brigy (17). Tiež ich zničte a môžete začať mínometom, aby ste ich poškodili čo najviac, než sa dostanú k Holanďanovi. Napokon príde posledná skupina nepriateľov a to vojnová loď (60) a dve fregaty (23). Opäť začnite mínometom a nešetrite, aby ste ich čo najskôr dostali. Brigy neboli veľkou hrozbou pre Holanďana, ale títo by mu už mohli ublížiť, tak k nim vyrazte a dostaňte a rozmašírujte ich ťažkými strelami a ostatným, čo máte.


F. Hon na Templárov

F.1. Opia Apito – Cayman Sound, Veľký Kayman, Ostrov Mládeže

1. Taínska vrahyňa
Opiu nájdete na ostrove Cayman Sound. Veľmi vám nedôveruje, takže sa máte najprv predviesť a vyzve vás na loveckú súťaž. Máte uloviť viac zveri, než ona. Na ostrove budú zobrazené lovecké zóny, tak do nich len vbehnite a zabite hutie. Pomôžte si orlím pohľadom, v ktorom korisť skôr zbadáte. Keď ich vidíte, tak sa nezdržiavajte a rovno ich zastreľte a potom stiahnite z kože. Keď budete mať viac než Opia, napadne vás biely jaguár. Odrazte ho stláčaním príslušných kláves a zastreľte ho (musíte mieriť manuálne). Tým uzná vaše schopnosti a prijme vašu pomoc.

2. Templárske lode
Choďte za Opiou na ostrov Veľký Kayman, oslovte ju a nasledujte ju na krátky pokec. Potom choďte do dediny a povyše v označenej oblasti nájdite orlím pohľadom tri osoby. Nasledujte ich a odpočúvajte. Nie sú to vojaci, tak sa neobzerajú, do davu sa schovajte, až keď ku koncu rozhovoru zastanú. Potom choďte za Alvinom, ktorý sa od nich oddelí a ukradnite mu list. Buď krádežou, alebo ho zložte.

3. Pravá ruka
Nasledujte Opiu, kým si pohovoríte o Marquezovej, ktorej manžel zničil Opiinu dedinu. Keď dôjdete k domu jej človeka, schovajte sa na pokyn Opie do kopy listov. Zabúcha na dvere a Vargas sa dá na útek. Prenasledujte ho až k mólu, kde vám utečie na svoju loď a tá bleskovo vypláva. Bežte teda na svoju loď a prenasledujte ho. Otočnými delami likvidujte sudy, ktoré pravidelne vyhadzuje, poškoďte jeho brigu, ale nepotopte ju. Obsaďte ju a pri obsadzovaní zabite Vargasa, aby ste ho mohli vypočuť.

4. Stopa Lucie Marquezovej
Choďte na Ostrov Mládeže a na pláži oslovte Opiu. Spolu s ňou potom sledujte z pláže vojaka. Je to dlhá a pomalá cesta, ale nerušená. Asi dvakrát sa obzrie, inak stále kráča pomaly vpred, tak sa len presúvajte cez kríky za ním, až kým neprejde dverami ruiny. Prejdite ruinou a za ňou zabite štyroch vojakov. Môžete odpáliť sudy s pušným prachom pri nich, ako vám radí Opia. Po nich príde ešte jedna skupina vojakov, tých už pobite v priamom súboji. Potom sa dá Lucia Marquezová na útek, tak ju prenasledujte. Občas sa zastaví, aby strieľala po Opii, tak si ju nadbehnite a zabite.

F.2. Rhona Dinsmoreová – Havana

1. Základňa pod útokom
Na Rhonu útočia, tak jej len pomôžte prežiť útok. Likvidujte nepriateľov a keď ich odrazíte, odneste do brán sudy s pušným prachom, ako sa do toho pustí aj sama Rhona. Keď dorazí ďalšia vlna nepriateľov, tak si môžete pomôcť strelením do sudu, čo ich pár zlikviduje. Odrazte takto štyri vlny nepriateľov.

2. Zlodej na trhu
Keď začali útočiť na Rhoninu základňu, zvýšil sa aj počet krádeží, tak to máte prešetriť. Na trhu choďte rovno do stredu označenej oblasti a zlodej sa dá na útek. Ak ho odhalíte orlím pohľadom z väčšej diaľky, tak sa dá na útek hneď, je to telepat, takže radšej zbližša. Prenasledujte ho a chyťte ho/ zabite ho a okradnite ho. Získate list.

3. Závody v zbrojení
Máte zničiť tri zásoby pušného prachu. Každá jedna zásoba je v malej, zakázanej oblasti, ktorú strážia vojaci pri vchodoch aj na strechách. Môžete sa vydať na strechy, zlikvidovať strelcov a bezpečne zoskočiť, alebo sa prebojovať z ulice. Je jedno, či postupujete ticho, alebo hlučne. Ľahké je si nájsť vchod do dvora, kde je dvojica strážcov, v rozbehu ich oboch zabiť, rovno vbehnúť do dvora, odpáliť prach a utiecť.

4. Flintov koniec
Rona chce, aby ste zabili miestneho templára. Nasledujte ju do prístavu. Tam začne páliť po vojakoch, aby odlákala pozornosť. Vy skočte do vody a plávajte okolo. Nechoďte k nej, pretože začne rapídne strácať zdravie, asi je z vás nervózna. Oboplávajte celé mólo a odzadu.

F.3. Antó – Kingston

1. Maroonsky vrah
Choďte za dvojicou vojakov, sledujte ich a odpočujte ich rozhovor. Klasicky sa schovávajte za prekážky, alebo v dave, keď sa budú rozhliadať po okolí. Keď dohovoria, choďte za druhou dvojicou vojakov. Keď iný vojak ich rozhovor preruší, obaja sa dajú na útek. Prenasledujte jedného z nich, dostihnite ho a skočte na neho, aby ste od neho získali informácie.

2. Rekrútovanie Maroonov
Máte oslobodiť troch zajatých otrokov. Môžete si vziať na pomoc opitých pirátov na boj, alebo na odlákanie štetky. S vami ide aj Antó, ktorý vám bude pomáhať, ale tiež na neho dozrite, aby ho nazabili, ak bojujete sami dvaja. Prípadne môžete zaútočiť aj potichu a likvidovať ich nenápadne, no táto hra už dávno nemotivuje k nenápadnému postupu. Proste pobite vojakov a osloboďte troch otrokov.

3. Napadnutí
Oslovte Antóa a napadnú vás vojaci, tak ich pobite. Potom prídu ešte tri ďalšie vlny vojakov. Prosté, bojujte, zabíjajte ich a nenechajte zomrieť Antóa. Pomáhajú vám aj černosi, ktorých ste predtým oslobodili. Medzi vlnami máte dvakrát možnosť oslabiť vojakov, máte 30 sekúnd a po ďalšej vlne 20 na to, aby ste zabili vojakov, ktorí sa pripravujú na útok. Aspoň pár ich zložte a potom bežte naspäť brániť základňu.

4. Veliteľova lesť
Sledujte vojaka ulicami mesta. Pôjdete okolo skupiny prostitútok, tak si ich môžete najať, aby vás cestou kryli. Postupne sa k nemu pridajú ďalší vojaci, no ku koncu cesty sa zas rozdelia. Vy sledujte toho svojho až k plantáži.
Je to zakázaná oblasť, tak sa tam vplížte. Ak ste si brali štetky, môžete ich použiť na vojakov pri bráne a vniknúť priamo. Máte tu dosť kríkov a polia, tak ich využite na nenápadnú likvidáciu vojakov. Máte tu tri oblasti, v ktorých máte pátrať po veliteľovi. Našiel som ho v severnej časti. Keď zistíte, ktorý z vojakov je Kenneth Abraham, tak ho už len zabite.

F.4. Vance Travers - Nassau

1. Ou, bratku...
Vance vás pošle zabiť templára Uptona. Choďte na námestie, kde nájdite dvoch jeho ľudí. Sledujte ich a odpočúvajte ich rozhovor. Klasicky sa kryte v davoch ľudí, na lavičkách a za predmety. Postupne zájdu na dvor, kde máte nájsť Uptona. Úloha vám káže zabiť „Uptona Traversa“, ale Edwardovi to nedôjde. Takže sa pokúste Uptona zabiť. Stačí vyliezť na strechu, kde nie sú stráže, identifikovať ho orlím pohľadom a poslať mu šípku zúrivosti. Nezabijete ho, keďže zistíte, že je to Vanceov brat a veliteľ miestnej pobočky vrahov.

2. Druhý brat
Upton vám povie, že sa Vance zblížil s pirátkou Jing Langovou a chcú jeho polovicu mapy k pokladu. Nasledujte ho chvíľu a schovajte sa do kríkov, aby vás jeho brat nevidel. Potom ich oboch sledujte mestom. Nie sú ako vojaci, neotáčajú sa, takže sa nemusíte báť, že by vás videli, len nebehajte popred nich, držte sa za nimi. Trikrát sa objavia zlodeji, ktorí ich chcú okradnúť. Zakaždým máte 20 sekúnd na zabitie zlodeja. Musíte ho zabiť nenápadne, ale keďže zlodej o vás nevie (ktovie odkiaľ viete vy o ňom), stačí k nemu dobehnúť, spomaliť a bodnúť ho pri prostej chôdzi okolo. Rýchlo sa stiahnite od tela. Ide o to, aby sa zlodej nedostal k bratom a aby vás nik nevidel pri jeho vražde, či tele.
Krátko po zabití tretieho zlodeja sa rozídu a vy sledujte Vancea. Ten sa stretne so svojou Jing, tak ich sledujte. Raz sa otočí, tak buďte pripravený sa schovať. Keď sa stretne s Jing, tak ich sledujte v dave na námestie a tam sa len schovajte do kríkov pri nich, aby ste si vypočuli ich rozhovor.
Vance najal vraha na zabitie Uptona. Po ich rozhovore máte 60 sekúnd na jeho odhalenie. Bežte preto do označenej oblasti a orlím pohľadom ho identifikujte. Zabite ho, než vám vyprší čas. Schováva sa na pri domoch na ulici, tak stačí vyliezť na strechu pre jeho identifikáciu a zhora ho zabiť.

3. Uptonov zármutok
Choďte do krčmy, kde Upton zapíja svoj žiaľ. Vypukne krčmová bitka, tak v pästnom súboji porazte všetkých nepriateľov. Upton bojuje s vami, ale nie je veľkou pomocou, takže sa postarajte o všetkých. Potom choďte s Uptonom preč. Zastaví sa pri skupine prostitútok, tak ich najmite (musíte zaplatiť, aj ak ich už máte bežne zdarma po postavení bordelu na vašom ostrove), alebo strčte do Uptona, nech sa pohne. Potom už len zájde na ulicu, kde sa do vás pustia traja chlapi, tak ich pobite a ukončíte tým misiu.

4. Kráľovná pirátov, kráľ hlupákov
Upton vás pošle zabiť svojho brata zato že zradil vrahov a Jing, zato, že je templárka. Zakázanou oblasťou je teraz celý močiar. Choďte k sídlu nad močiarom a odtiaľ skočte na stromy. Po stromoch sa môžete dostať ľahko a nenápadne cez celý močiar až do zadnej časti k stanu, kde sa zdržiava Vance. Identifikujte ho a zabite ho. Stačí ho zastreliť a je to. Hneď po jeho zabití sa objaví Jing, ktorá sa dá na útek. Prenasledujte ju a zabite. Zastreľte ju, aby ste si ušetrili naháňačku. Potom sa len dostaňte z oblasti a misia je za vami.


G. Lodné vraky

V mori je sedem vrakov potopených lodí, ktoré môžete preskúmať. V šiestej sekvencii získate potápačský zvon a spolu s ním preskúmate v rámci hlavného príbehu aj jeden z týchto vrakov – San Ignacia. Ostatné sú už potom voliteľné.
Na prieskum stačí zakotviť v označenej oblasti vraku a automaticky sa ponoríte. Zvon vás dostane až na dno a je vaším jediným bezpečným miestom, keďže v ňom na vás nemôžu žraloky a máte tam stálu zásobu vzduchu.
Podvodné oblasti nie sú veľké, aj keď tak podľa mapky môžu pôsobiť. Všetky zberateľské predmety máte hneď zobrazené na mape a stačí ich len pozbierať. K niektorým ale treba nájsť cestu, či už vstup do jaskyne, alebo do časti vraku.
Vo vode môžete využiť aj brvná. Ak plávate popri tráme, tak sa od neho automaticky odrazíte, čo na chvíľu zvýši vašu rýchlosť. Okrem samotného faktu zrýchlenia to môžete využiť pri úteku pred žralokmi, alebo v jaskyniach, kde je silný protiprúd, ktorý vám nedovolí plávať vpred.
V jaskyniach máte vzduchové bubliny, takže sa z dlhších nemusíte hneď vracať von k sudom.

V prvom rade vám to sťažuje fakt, že ste pod vodou a máte obmedzené množstvo kyslíka, hoci Edward dokáže zadržať dych na poriadne dlho. Preto máte v oblasti rozmiestnené sudy so vzduchom. Tiež ich máte zobrazené na mape, takže vďaka nim môžete aj ďalej od zvonu a zdržať sa dlhšie.
Okrem vzduchu sú ďalším problémom žraloky, ktoré sa tu zdržiavajú. Ak vás napadnú priamo, môžete sa oslobodiť stláčaním zobrazovaných kláves, ako keď vás napadnú niektoré zvieratá na súši. No odoberie vám to zo života a niektoré útoky sú len prosté hryznutie, ktoré vám rovno odoberie zo života. A keďže ste tu bez svojho brnenia, života veľa nie je, preto je dobré sa im vyhýbať. Sledujú vás, kam vidia, takže sa im môžete stratiť za skalami, časťami vraku a taktiež v riasach. Tie tu slúžia ako kríky na suchu, takže sa v nich môžete ukryť, alebo ak ich je viac, tak sa cez ne presúvať.
Mimo žralokov je v mori pár ďalších tvorov. V riasach sa občas ukrývajú murény, čo je nepríjemné ak je v riasach, do ktorých sa chcete ukryť pred žralokom. Murénu je v riasach vidieť, ak si ich poriadne obzriete, takže sa jej môžete vyhnúť a riasy proste oboplávať. Ak vás napadne, tak vám odoberie časť života, ale vy ju proste automaticky odrazíte.
Okrem toho sú v mory ježovky a medúzy. Zväčša na trámoch a skalách, popri ktorých smerujete za pokladmi. Dajú sa obísť, ak máte čas. Ak sa o ne obtriete, odoberú vám trochu zo života.

San Ignacio
6 truhiel, 3 fragmenty Animu. Plán: Elitný trup lode.

Ruiny Kabahu
8 truhiel, 3 fragmenty Animu. Plán: Elitná delová guľa.
Hneď naľavo pri vás je na zemi pod skalami truhlica. V hornej časti chrámu napravo je fragment, v dolnej časti pri murénach truhlica. Keď vyplávate von z chrámu, napravo je sud so vzduchom, muréna a v jaskyni za nimi truhlica. Pokračujte ďalej jaskyňou až k truhlici a od nej ešte vyššie k fragmentu. Kvôli prúdu sa odrážajte od trámov.
Oproti chrámu je pri skalách na dne, neďaleko sťažňa truhlica. V južnej časti je pri skalách časť vraku. Zo zadnej strany sa do nej dá vplávať popri ježovkách k truhlici. Kúsok povyše je ďalšia časť vraku, ľahko prístupná od suda so vzduchom a vnútri je fragment. Od sudu to môžete vziať poza skalu do susednej časti vraku, kde je truhlica. Pri hlavnej časti vraku vplávajte do hornej časti menšieho chrámu a vzadu za murénou je truhlica.

La Concepcion
7 truhiel, 3 fragmenty Animu. Plán: Elitné baranidlo.
Začínate pri hlavnom vraku. V hornej časti, na palube pri sťažni je prvá truhlica. Hneď vedľa je v riasach na skalách fragment. Pred kajutou pri schodoch, oproti predošlej truhlici je druhá. Tretia je neďaleko, no musíte k nej preplávať cez palubu a cez dieru o kus ďalej. V malej časti vraku naľavo je štvrtá truhlica, ľahko prístupná cez dve medúzy. V severnej je druhá malá časť vraku s piatou truhlicou a pár medúzami. Pri zadnej časti hlavného vraku pri sude so vzduchom vplávajte do podpalubia a tam je fragment v pravej časti a v zadnej truhlica. Vráťte sa na palubu a pri sude so vzduchom choďte k vstupu do kajuty, kde je posledná truhlica. Posledný fragment je hore na stožiari.

Modrá diera
7 truhiel, 3 fragmenty Animu. Plán: Elitná sada diel.
Dve truhlice sú na vrchu vraku, v kajutách prístupných z paluby. Z bočnej strany je prístup k Fragmentu. Z dolnej časti je v trupe diera z ľavej strany nad dnom a na pravej strane na dne pri riasach. Obe vedú do podpalubia, kde je fragment a truhlica. Za loďou je truhlica na zemi neďaleko suda so vzduchom. Fragment na východe je ľahko nájditeľný hore na skale. Truhlica na juhovýchode je na dne pod drevenou časťou lode. Truhlica na severovýchode je ľahko prístupná.

Jaskyňa Diablovho oka
8 truhiel, 2 fragmenty Animu. Plán: Elitné otočné delá.
Pri zvone máte dva kusy vraku naľavo a napravo. V oboch sú truhlice. Doplňte si vzduch po ich zobratí a nad tou naľavo vplávajte do tunela. Na rázcestí vidíte oproti vám fragment, no nedá sa k nemu dostať priamo. Choďte doprava, kam vás tlačí aj prúd a pri prvej možnosti poniže zahnite doľava a na konci slepej chodby je fragment. Plávajte ďalej touto chodbou so silným prúdom, vďaka ktorému tunel prekonáte rýchlo, aj keď máte málo vzduchu.
Hneď za tunelom je sud so vzduchom a za ním vo vraku muréna a truhlica. Na susednom vraku otvorte na palube medzi medúzami poklop. Pod ním je truhlica a aj chodba, ktorou pokračujte do časti so vzduchovou bublinu. Na výčnelku počas stúpania máte truhlicu.
Už len pokračujte chodbou. V priestrannejšej jaskyni je za stĺpom naľavo fragment. Na konci chodby vylezte do jaskyne, kde sú na zemi dve truhlice. Zboku skočte do vody, kde je posledná truhlica a od nej už len chodbou von do otvoreného mora a k zvonu.

Temná priekopa
7 truhiel, 2 fragmenty Animu. Dizajn: Kvetinové plachty.
Prvá truhla je hneď pod vrakom pri vás. Popri nej preplávajte vrakom ďalej. Za ním sú riasy a za nimi ďalší vrak. V jeho dolnej časti pri medúzach a ježovkách je truhlica. Vyplávajte hore na palubu vraku a vplávajte do kajút. Máte prístup do kajuty s truhlicou a cez dieru v podlahe do kajuty s druhou truhlicou pod ňou. Pred kajutami je na palube vyvrátený stožiar, pod ktorým je diera. Pod ňou je v malom priestore pod palubou fragment.
Na susednej časti vraku sú na palube dva otvory s medúzami, za každým je jedna truhlica. Za touto veľkou časťou je vzadu ešte malá časť vraku s ľahko prístupným fragmentom. V malom kuse vraku na dne kúsok od zvona je posledná truhlica, ktorú môžete vziať cestou späť.

Vrak Antochy
7 truhiel, 2 fragmenty. Plán: Elitný mínomet.
Napravo od zvona je malá časť vraku, pod ktorou je truhlica. Od nej ďalej napravo je podobná malá časť s truhlicou na dne. Ďalej napravo je tretia malá časť s fragmentom, murénou a sudom so vzduchom. Ostatné sú na hlavnom vraku. Hore na prednej palube je truhlica. Na dne medzi oboma časťami vraku je pri muréne truhlica. Vyplávajte hore na vrak a do podpalubia. Tam pri schodoch plávajte dozadu cez hromadu ježoviek a v podpalubí nájdete dve truhlice. Tretia truhlica je tiež v podpalubí, respektíve v kajute. Prístup je od schodov pod kormidlom. Kajuta je spojená s podpalubím s ježovkami a dvoma truhlicami, takže môžete vojsť oboma stranami. Na stožiari hore je fragment.


H. Pašerácke brlohy

V oblasti je 5 pašeráckych brlohov, ktoré môžete vyplieniť. V každej je pár pašerákov, ktorí sú k vám samozrejme nepriateľskí, takže ich treba zlikvidovať. V oblasti potom stačí preskúmať ich úkryt a pozbierať pár zberateľských predmetov vrátane truhlíc, ktoré tu obsahujú námornú korisť, oproti bežným s mincami.

Jiguey
Truhly 4, Fragmenty Animu 2, Tajomstvá 1.
Hneď na brehu pri člne je fľaša s listinou. Chodbou vojdite do jaskyne. Je tu pár pašerákov, ale je to pašerácky brloh v severnej časti, ktorý máte prístupný a ľahko objaviteľný hneď od začiatku hry, takže je aj najľahší. Začnite s ostreľovačom na vyvýšenej plošine hneď napravo od vstupu a ostatných si potom ľahko môžete vystriehnuť.
Naľavo pod mólom, na konci móla je fragment. Druhý je za mólom napravo. Treba prejsť odzadu, poza konštrukciu popri stene. Jedna truhlica je hore na plošine nad mólom napravo a druhá rovnako na plošine nad mólom naľavo. Tretia truhlica je pri krabiciach na móle naľavo a štvrtá vzadu pri stanoch.

Petite Caverne
Truhly 4, Fragmenty Animu 2, Tajomstvá 1.
Po vstupe choďte naľavo na mostík, preskáčte po kameňoch a vylezte hore na plošinu s ostreľovačom. Cestou nahor máte Fragment 1. Zabite ostreľovača a prejdite k stanu, za ktorým pár pašerákov cvičí streľbu. V stane je truhlica 1.
Z plošiny choďte dolu na breh pri lodi. Oproti rebríku je pri stene truhlica 2. Truhlica 3 je dole pri sudoch. Za ňou je pri stene kúsok od fakle mŕtvola s Mapou (70,405). Oproti tretej truhlici je na kraji móla fragment 2. Z móla skočte do vody a plávajte do rohu, kde je čln, ktorým sa môžete vrátiť na loď. Pri člne je truhlica 4.

Ambergris Key
Truhly 3, Fragmenty Animu 2, Tajomstvá 1.
Zakotvite pri vraku a ponoríte sa na dno s potápačským zvonom. Vplávajte do jaskyne a dávajte si pozor na medúzy, takže sa držte pri dne. V časti, kde je vzduchová bublina na nadýchnutie, je aj truhlica 1. Plávajte až na koniec k ruine. Na stĺpe napravo je fragment, dá sa k nemu vyliezť po stĺpe.
Hore nad vami sú dvaja pašeráci. Keď jeden zájde dnu, vylezte po ľavom stĺpe hore a vyraďte toho, čo tu stojí. Počkajte si za rohom a vyraďte toho druhého, keď sa vráti. Vnútri je samotný brloh pašerákov a štyri skupiny nepriateľov. Dve dvojice po bokoch, jedna dvojica prechádza dookola miestnosti a vzadu pri mŕtvole je trojica. Keďže ste sa ponárali, ste bez brnenia a zbraní. Pri vstupe, kde ste vyradili prvých dvoch, je mušketa, tak ňou môžete vyradiť aspoň patrolujúcu dvojicu, sú tam ozbrojení kapitáni. Bočné dvojice môžete vyradiť, alebo počkať, kým sa ukľudnia, tie si vás nevšímajú, keď sú v pokoji.
Po bokoch sú truhlice 2 a 3, ktoré môžete vziať, len ak sa aj vyhýbate patrole a ostatní vás nevidia. Hore v prechode nad centrálnym stĺpom je fragment, dá sa tam ľahko vyliezť. Na konci je mŕtvola s mapou. Tam je trojica, tú zlikvidujte. Potom priamo odtiaľto môžete vyjsť von na bralo a z neho skočiť naspäť na svoju loď.

Anotto Bay
Truhly 3, Fragmenty Animu 2, Tajomstvá 1.
Zakotvite pri brale a ponoríte sa na dno s potápačským zvonom. Vplávajte do diery v dne a tunelom dnu. Odrazte sa od trámu pre rýchlosť a popri rebríku vyplávajte vyššie. Tu sa pred vami objaví žralok v tuneli. Pôjde rovno, vy teda plávajte naľavo, aj tak tam máte na boku vzduchovú bublinu, tak tam vplávajte, aby ste sa nadýchli. Treba tam ísť, pretože sa žralok bude vracať.
Pokračujte po ľavej strane, na konci tunela vyplávajte vyššie a máte tam truhlicu. Oproti nej je tunel, ktorým plávajte až ku vzduchovej bubline. Pokračujte tunelom. Na konci je naľavo fragment, napravo vyplávajte hore a vylezte z vody. Vlezte do ďalšieho vodného tunela a len ním preplávajte rýchlo na koniec a dostanete sa do jaskyne pašerákov.
Môžete vyliezť hneď na mólo pri vás. Zhoďte z okraja pašeráka nad vami. Druhý je chrbtom, lebo mláti černocha, tak sa ho zbavte. Spoza sudov prilákajte kapitána, ktorý chodieva okolo a vyraďte ho. Napravo je jeden pašerák, ktorého môžete tiež zhodiť z okraja móla. Dvojica pri diere v móle sa rozíde, tak ich môžete vyradiť nenápadne. Vezmite si zbraň a dorazte poslednú dvojicu.
Napravo aj naľavo na mólach máte druhú a tretiu truhlicu. Na východnej strane móla, nad schodmi je mapa (992,422). Pod hlavným mólom podvodný tunel, ktorým preplávajte na koniec a vyleziete za zatvorenými dverami, kde je fragment. Potom z móla vylezte hore rebríkom a dostanete sa na bralo, z ktorého len skočte k svojej lodi.

San Juan
Truhly 3, Fragmenty Animu 2.
Zakotvite pri brale a ponoríte sa na dno s potápačským zvonom. Vplávajte do tunela pred vami a len ním plávajte ďalej a pozor na ježovky. Pred vzduchovou bublinou číha muréna a za ňou je fragment. Odtiaľ stúpajte, aby ste sa nadýchli. Pokračujte tunelom a rýchly prúd vás posunie ďalej k truhlici.
Odtiaľ preplávajte na koniec a vylezte do malej jaskyne s pašerákmi. Prvého na móle nad vami môžete zhodiť do vody. Druhý je chrbtom, tak ho vyraďte a máte pri ňom aj druhú truhlicu. Vylezte rebríkom a už vás čaká len miniatúrna jaskyňa, v ktorej je fragment, tretia truhlica a pašeráci. Najprv prebehnite po lane na opačnú stranu, na okraj brala. Tam vyraďte dvoch strelcov, aby vám nerobili problémy. Vezmite im pušky a môžete zastreliť aspoň pár z pašerákov, prioritne kapitána. Ostatní vybehnú hore za vami, tak ich zlikvidujte po jednom, ako budú prichádzať. Vezmite si fragment a truhlicu. Môžete ich vziať aj bez toho, aby si vás tí dole všimli. Z brala potom už len skočte do vody ku svojej lodi.


I. Sklady

V rámci vedľajších aktivít môžete vyplieniť sklady tovaru. Okolie skladu je vždy zakázaná oblasť, ktorú strážia vojaci. Môžete to byť sklad v meste, alebo ostrovná plantáž. V oblasti skladu pomocou orlieho pohľadu identifikujte strážcu, ktorý má kľúč od skladu. Môžete mu ho ukradnúť, alebo ho zabiť a obrať o veci a kľúč.
V oblasti je vždy pár poplašných zvonov, na ktoré zazvonia, ak vypukne boj s vami, s iným strážcom, ak ste na neho použili šípku zúrivosti, alebo ak našli telo. Tieto zvony môžete sabotovať a tým pádom ich nebudú môcť stráže použiť. Ak aj niekto beží k zvonu, môžete ho cestou zabiť a ak nestihol zazvoniť, stále sa to ráta za udržanie utajenia.
V mestských skladoch máte obmedzené pole pôsobnosti a tak poriadne využívajte krabice, budovy a veci pri sklade. No je tam obvykle menej vojakov, o ktorých sa treba postarať. Sklady pri plantážach sú samostatné ostrovné oblasti na mape. Tam máte dosť priestoru a je to ľahšie o to, že je to plantáž, takže sa môžete ukrývať v poliach a nalákavať do nich vojakov, ktorých tam ľahko vyradíte.
Keď máte kľúč, stačí dobehnúť do skladu a otvoriť dvere. Ak nezaznel žiaden z poplašných zvonov, získate aj finančný bonus. Inak získavate tovary a materiály.
Sklady sa postupne zas dopĺňajú, takže z času na čas ich môžete vyrabovať znova, ak chcete. Ak počas postupu zakázanou oblasťou túto oblasť opustíte, tak zas pre zmenu sklad vyprázdnia.

V mestách sú sklady v: Havana, Nassau, Kingstone (dva sklady).
Ostrovné sklady sú: Cat Island (preskúmate v rámci hlavného príbehu), New Bone, Tortuga, Matanzas.


J. Zakopané truhlice

V hre je 22 zakopaných truhlíc. Musíte nájsť mapu a potom podľa súradníc na mape ostrov, na ktorom je poklad zakopaný a napokon podľa obrázku na mape miesto na ostrove, kde je poklad zakopaný a vykopať ho.
Mapy nachádzate ľahko. Patria medzi zberateľské predmety, takže keď si odhalíte oblasť synchronizáciou rozhľadní, tak sa vám spolu so všetkými zberateľskými predmetmi objavia na mape aj polohy týchto máp.
Môžete ich zbierať v ľubovoľnom poradí a rovnako potom aj pátrať po truhliciach, kedy sa vám bude chcieť. Poradie, ktoré uvádzam, je len orientačné.

1. Cape Bonavista: 179,593
Odmena: 1500 r.
Cape Bonavista je prvý ostrov, ktorý navštívite a aby ste to mali pre zorientovanie sa jednoduché, poklad je zakopaný na tom istom strove. Z pláže, kde ste zachránili Bonneta, len choďte pod bralo a tam je za malým jazierkom miniatúrna jaskyňa, v ktorej je poklad.

2. Havana: 240,607
Odmena: Galionová figúra kráľovnej Anny.
Miesto pokladu: Havana. Poklad je na juhu mesta. Je tam malá pláž a na nej jasne vidieť šikmú palmu, ktorá sa nakláňa nad zničený čln na brehu. Choďte tam a oproti palme a člnu je roh hradby, pod ktorým je druhá zničená palma, presne ako na obrázku mapy. Kúsok za touto palmou ležiacou na zemi, smerom k hradbe, vykopte truhlicu.

3. Abaco Island: 749,625
Odmena: Galionová figúra Krakena, 3000 zlatých.
Miesto pokladu: Salt Lagoon. Na severovýchode ostrova, povyše člnu, je osamelá skala a pod ňou je truhlica.

4. Andreas Island: 606,835
Odmena: 4000 r.
Miesto pokladu: Abaco Island. Na ostrove je vrak lode. Pri jeho zadnej časti je miniostrovček s dvoma palmami. Medzi nimi vykopte truhlicu.

5. Salt Lagoon: 442,118
Odmena: 4000 r.
Miesto pokladu: New Bone. Za veterným mlynom je pár menších paliem. Pod jedinou vysokou je zakopaná truhlica.

6. Mariguana: 579,720
Odmena: Plán: Elitná harpúna.
Miesto pokladu: Andreas Island. Južne pod krčmou je miniostrovček, v podstate súčasť tohto, len na mape je samostatne. Rastú tam dve palmy a pod nimi je truhlica.

7. Great Inagua: 633,784
Odmena: Šedé plachty a 3000 r.
Miesto pokladu: Nassau. Choďte k sídlu na západe pri bažine s krokodílmi. Je to zároveň rozhľadňa. Za sídlom je bralo, pod ktorým je už bažina. Na severovýchodnom okraji brala je obrovský kmeň stromu, po ktorom sa dá zliezť do bažiny. Vedľa neho je menší suchý kmeň trčiaci z malej plochy zeme pod bralom. Truhlica je tu v zemi, pri konci tohto menšieho kmeňa.

8. Ile a Vache: 565,539
Odmena: 4000 r.
Miesto pokladu: Jiguey. V jaskyni pašerákov je vzadu malý priestor so stanmi. Pod ohniskom rastie na brehu jediná palma a pri skale pri nej je truhlica.

9. Misteriosa: 623,172
Odmena: Kormidlo z tvrdého dreva a 3000 r.
Miesto pokladu: Kingston. V meste len choďte po brehu na východný koniec. Tam je na brehu čln a nad ním na pláži kus z vraku lode, pri ktorom je pár sudov a krabíc. Pri hornej časti tohto kusa vraku je pod krabicou so sudom zakopaná truhlica.

10. Ambergris Key: 307,195
Odmena: Plán: Elitná Ťažká strela a 3000 r.
Miesto pokladu: Misteriosa. Choďte na rozhľadňu, čo je konár na vrchole Mayskej ruiny. Za ňou je vodná nádrž, do ktorej tečie voda z mini jazierka nad ňou. Naľavo vedľa jazierka je zakopaná truhlica.

11. Santanillas: 479,487
Odmena: Plán: Elitný ohnivý sud a 3000 r.
Miesto pokladu: San Juan. Je to pašerácky brloh, do ktorého musíte ponorením sa s potápačským zvonom. Len preplávajte podvodným tunelom až na koniec do jaskyne s pašerákmi. Hneď na začiatku, kde sa vynoríte pri dvoch pašerákoch, je v zemi pri rebríku zakopaná truhlica.

12. Petit Caverne: 70,405
Odmena: 4000 r.
Miesto pokladu: Tulum. Na ostrove sú dve rozhľadne. Choďte na tú južnú (tam ste začínali pri prvej návšteve ostrova). Poniže nej je na brehu časť vraku lode, pri ktorom je čln. Nad vrakom sú kríky na schovanie a nad nimi je obrovský strom. Truhla je zakopaná medzi stromom a kríkmi.

13. Tortuga: 333,650
Odmena: Plán: Elitný sklad mín a 3000 r.
Miesto pokladu: Matanzas. Podľa pokynov choďte od mlynu k skladu a od skladu po ceste na breh, kde je Mayská socha (pre Mayský kameň). Za sochou je v brale malý výklenok, v ktorom je truhlica.

14. Corozal: 55,178
Odmena: 4000 r.
Miesto pokladu: Ambergris Key. Je to pašerácky brloh, do ktorého musíte ponorením sa s potápačským zvonom. Len preplávajte podvodným tunelom do jaskyne s ruinami. Napravo strážia pašeráci svoj brloh. Naľavo, rovno oproti schodom môžete kopať.

15. Ostrov mládeže: 327,334
Odmena: 4000 r.
Miesto pokladu: Cayman Sound. Ostrov mládeže je Pinos Isle. Na Cayman Sound choďte na severovýchodný cíp ostrova. Úplne na konci je pár paliem. Pred nimi je na piesočnatej ploche pár skál a za nimi kríky a pár ďalších paliem, jedna sa dotýka zeme. Truhlica je zakopaná medzi tými skalami.

16. Cumberland Bay: 335,469
Odmena: Kormidlo Aquily a 3000 r.
Miesto pokladu: Ostrov mládeže (Pinos Isle). Naľavo vedľa rozhľadne (mayská stavba) je veľký, osamotený strom. Truhlica je priamo pri ňom.

17. Cayman Sound: 901,263
Odmena: Elitný sklad Ťažkých striel.
Miesto pokladu: Petite Cavern. V zadnej časti jaskyne, pod plošinou, na ktorej cvičia streľbu, je ohnisko. Pri ňom je mostík ponad malý kanál. Nad mostom, nad kanálom je malá plošina s pár stalagnátmi a kríkmi. Na nej je za kopaná truhlica.

18. Anotto Bay: 992,422
Odmena: 4000 r.
Miesto pokladu: Principe. Sem sa dostanete až v deviatej sekvencii. Choďte hore do pevnosti a za bránou hneď naľavo popri prvej strážnej veži k hradbám s delami. Prejdite popri delách medzi trojicu budov/ veží a za treťou (druhou naľavo) zahnite doľava. Pod ňou je na okraji brala malý kus zeme. V nej je zakopaná truhlica.

19. Isla Providencia: 525,253
Odmena: 4000 r.
Miesto pokladu: Long Bay. Sem sa dostanete na konci desiatej sekvencie. Choďte k vnútornému zálivu s dedinou, čo je medzi džungľou a jaskyňami. Pri hornej skupine domov je rozhľadňa. Vy choďte k osamotenej dvojici domov poniže. Pred domami je pár paliem a medzi nimi a ohniskom je beztrávnatá plocha. Tam je zakopaná truhlica.

Mapy z flotily

20. Mapa: 679,381. Kenwayova flotila, Východné Britské kolónie, misia Prázdna pivnica.
Odmena: 4000 r
Miesto pokladu: Cumberland Bay. Choďte na severozápadný cíp ostrova, na pláž na brehu. Truhla je priamo tam na okraji, na piesočnatom brehu. Medzi pár malými kameňmi naľavo a väčšou skalou pod dvoma nahnutými palmami napravo.

21. Mapa: 621,277. Kenwayova flotila, Stredozemné more, misia Slávna povesť II.
Odmena: 4000 r.
Miesto pokladu: Anotto Bay. Je to pašerácky brloh, do ktorého musíte ponorením sa s potápačským zvonom. Len preplávajte podvodným tunelom do jaskyne. Na konci pri rebríku vedúcom von vykopte truhlicu medzi hromadou krabíc a policou so sudmi.

22. Mapa: 502,44. Kenwayova flotila, Východná Kanada, misia Šarlach.
Odmena: Plán: Elitný sklad horiacich sudov.
Miesto pokladu: Isla Provicencia. Na ostrov sa dostanete až v ôsmej sekvencii. Choďte na východné pobrežie, kde ste začínali misiu „Na pustom ostrove“. Choďte po brehu na juh. Poniže vidíte šikmý, kamenný stĺp (alebo skôr hranatá skala), popod ktorý sa dá prejsť, tak ako je zobrazený aj na mapke. Rovno oproti nemu rastú na pláži pri vode štyri palmy. Medzi trojicou paliem je zakopaná truhlica.


K. Krčmy

Toto je čisto drobná aktivita. Na niektorých ostrovoch, keď oslovíte krčmára, tak si na vás začne dovoľovať pár miestnych štamgastov. Vždy je to štvorica, ktorá sa do vás pustí päsťami, tak ich len zmláťte a tým je vám krčma už prístupná. Celkovo je 8 takýchto krčiem. Jedna je v meste Kingston, v juhozápadnej časti mesta. Ostatné sú na ostrovoch, takže ich bez problémov nájdete.

Salt Key
Andreas Island
Kingston
Ile a Vache
Corozal
Veľký Kajman
Arroyos
Crooked Island


L. Bonusové ostrovy

V rámci Delux edície máte k dispozícii 3 bonusové ostrovy. Sú zobrazené na hlavnej mape a stačí sa k nim doplaviť. Sú úplne prosté, ako väčšina iných oblastí, akurát na nich máte bonusové odmeny v podobe zbraní, odevov a plachiet na vašu loď.

Tajuplný ostrov
Máte tu rozhľadňu pre uľahčenie. Len vybehnite hore k figurínam, kde vás môže napadnúť jaguár. Na ostrove je pár nepriateľských pirátov. Hneď zo začiatku môžete skočiť zo stromu na loďku pred vami, z nej po stromoch na trámy a po trámoch na strom a k stavbe na kopci. Ak ste šli zdola, tak pri stane môžete vyskočiť na strom, alebo na východnej strane kopca použiť kladku. Hore je Bonnetova truhlica.
Na skale vo vode oproti rozhľadni je obyčajná truhlica. Za Rozhľadňou na ostrovčeku je druhá Bonnetova truhlica.
Na západnej strane je pri ohnisku s dvoma pirátmi obyčajná truhlica. Na kopci nad ňou je tretia Bonnetova truhlica. Môžete vyliezť na stromy pri ohnisku, alebo zozadu, z južnej strany ostrova a popreskakovať po stromoch na východný vstup na kopec.
Odmena: Šaty Steda Bonneta, Plachty Pomsty, Galionová figúra pomsty.

Ostrov obetí
Choďte rovno k prvej dvojici nepriateľov. Naľavo môžete vyliezť po popukanej stene hore a preskočiť k rozhľadni po kmeni stromu, alebo napravo od prvej dvojice vylezte na skalu a po stromoch preskáčte k rozhľadni. Pri nej je aj obyčajná truhlica.
Vráťte sa hore nad popukanú stenu, proste hore na severovýchodnú ruinu, kde je pár nepriateľov. V jej severnej časti je truhlica kapitána Drakea v malej miestnosti. Pod touto miestnosťou je ešte jedna, prejsť sa dá z vonkajšieho okraju, je tam obyčajná truhlica.
Vráťte sa na rozhľadňu. Napravo vedľa bazéna je diera, v ktorej je truhlica kapitána Drakea. Tretia Drakeova truhlica je naľavo od bazénu, na vrchole malej pyramídy. Na južnej pláži je čln pre návrat na loď.
Odmena: Odev kapitána Drakea, Meče kapitána Drakea, Pištole kapitána Drakea.

Čierny ostrov
Začínate rovno na brehu. Prejdite k vraku vyskočte po ňom na bralo, po kladke sa prehupnite a ste pri plantáži. Naľavo vyjdite po strome hore k múru a vyhnete sa bráne. Po stromoch prejdite ponad jazierko a choďte od polí. Je tu aj sklad. Identifikujte vojaka s kľúčom. Zvykne byť v hornej časti v okolí budovy. Zabite ho a vezmite mu kľúč. Funguje to ako bežné rabovanie skladov, takže ak si vás nevšimnú, respektíve ak nezazvonia na poplašný zvon, tak budete mať finančný bonus. Priestor je tu malý, pár polí medzi skladom a budovou. S kľúčom otvorte sklad a vyrabujte ho. Je to súčasť tohto bonusu, takže zo skladu získate len trochu surovín, ale budú v ňom aj Morganove pištole.
Nad poľami je mlyn slúžiaci ako rozhľadňa. Rovno pri mlyne je truhlica kapitána Morgana. Na móle pod mlynom je obyčajná truhlica, druhá obyčajná je v záhradke za domom. Na západe je pod prístreškom pri hradbe, povyše skladu tretia Morganova truhlica.
Odmena: Pištole kapitána Morgana, Odev kapitána Morgana, Plachty Čiernej lode.


M. Zbierky

Zbierky prešli značným zjednodušením. Teraz už len stačí vyliezť na rozhľadňu a aktivovať ju / rozhliadnuť sa. Tým si odkryjete časť mapy a na mape máte zobrazené nie len bežné zaujímavosti, ale aj všetky zberateľské predmety. Niektoré predmety sú v rámci hlavného sveta na ostrovoch bez rozhľadní. Tie si odhalíte rovnako, keď v danom námornom sektore dobijete Námornú pevnosť, ktorá vám odhalí tamojšiu oblasť tak, ako rozhľadňa.
Dokonca máte ešte aj prehľady o množstve a typoch zberateľských predmetov osobitne pre každé miesto. Vďaka tomu všetkému to čo kedysi bolo utrpením v podobe dlhých hodín preskúmavania každého kúska zeme a hľadania každej drobnosti sa už stáva len viac-menej nudnou záležitosťou a navyše stále zdĺhavou.

Fragmenty animu
200 fragmentov. Niektoré nájdete ľahko na zemi, niektoré na strechách, či stenách budov. Vo väčšine prípadov sú ale hore nad palmami a stromami. No vždy je ľahké ich získať, stačí sa dobre poobzerať a vždy je nablízko nižšia palma, či skala po ktorej sa dá vyliezť hore a potom už len popreskakovať po stromoch a vziať si fragment, alebo skočiť naň zhora, ak je vo vzduchu. Ak nemáte kopček, či nižšiu skalu, alebo Véčkový strom na ktorý sa dá ľahko vyliezť a fragment je veľmi vysoko, tak len v jeho okolí hľadajte šikmú palmu, po ktorej vybehnete hore a popreskakujete cez ďalšie stromy k fragmentu. Šikmá palma/ šikmý konár je takmer vždy cesta nahor.

Tajomstvá
Sem patrí 20 Manuskriptov, 20 správ vo fľaši a mapky k ukrytým pokladom, okrem troch, ktoré získate z námorných výprav flotily, takže celkovo 59 Tajomstiev. Fľaše sú väčšinou na plážach pri vode. Manuskripty sú zas väčšinou v strážených oblastiach, strážené pár vojakmi. Správy a manuskripty si v menu môžete prečítať.

Truhlice
200 truhlíc, klasika z predošlých dielov a podobných hier. Získavate z nich peniaze. Sú rôzne v mestách (v budovách, na nich, na vežiach, dvoroch), aj v lesoch (v jaskyniach, na skalných plošinách, alebo len proste na zemi pri strome). Väčšinou sa k nim dostanete ľahko, len ak sú na nejakej skalnej plošine, musíte pohľadať cestu cez stromy, aby ste tam preskákali.

Námorné popevky
30 popevkov. Vyzerajú ako list papiera, ktorý je obvykle niekde vo výške, na strome, či budove. Správa sa podobne ako rukopisy z predošlého dielu, ktoré ste naháňali v Amerike. Keď sa priblížite, vietor uchytí stránku a vy ju musíte dostihnúť. Obvykle sa môžu vyraziť oboma smermi, takže nepomôže len prísť z jednej strany z ktorej vám minule stránka uletela. Zvyčajne stránka letí cez náročnejšie miesta s prekážkami, ktoré musíte preskakovať, či obchádzať, aby ste ju dostihli. Ale vždy konči na rovnakých miestach, kde ak ju nedostihnete zmizne a objaví sa na začiatku. Keď viete, kam smeruje, môžete si ju nadbehnúť. Napríklad ak letí ponad stromy, ale končí na zemi na skale, tak zoskočte dolu, utekajte popod stromy bez zbytočného skákania a počkajte si ju v cieli. Popevky sú do vášho playlistu na lodi, môžu ich spievať vaši námorníci pre spestrenie plavby.

Mayské kamene
16 mayských kameňov sa vám zobrazuje na mape ako ostatné zberateľské predmety. Keď dorazíte do danej lokácie, máte tam pozostatky mayských ruín v ktorých vyskočte vždy na označený stĺp a aktivujte niečo ako minihru. Na vysvietené objekty (stĺpy, kamene, stromy), musíte umiestniť správne umiestniť kresbu, ktorú môžete otáčať. Tá má rôzne tvary a na jej úsečkách sú kruhy, obdĺžniky, štvorce a trojuholníky. Na vysvietené predmety treba kresbu umiestniť tak, aby všetky body kresby boli priamo na vysvietených objektoch. Je to pomerne ľahké, netlačí vás čas, takže aj ak sa netrafíte, stačí len otáčať kresbu, kým nebude vo vhodnej polohe. Robili ste to aj v minulom diely pri pátraní po poklade kapitána Kidda.
Keď ich správne umiestnite, označia vám na zemi pri vás miesto z ktorého môžete vziať mayský kameň. Keď získate všetkých 16 kameňov, choďte na ostrov Tulum. Tam v strede ruín vybehnite po schodoch k vodopádu a naľavo od neho vojdite do malej miestnosti z ktorej vedie chodba k dverám. Tie otvoríte všetkými kameňmi. Za dverami získate mayské brnenie a aj úspech za jeho nájdenie.

Umelecké predmety
Tieto predmety sú len pre spestrenie hrania. Vystavujete si ich vo svojom dome, vo vašom hlavnom stane na Great Inagua. Niektoré získate len z výprav vašej flotily – sú vypísané pri popise misií flotily a ich odmien. Ostatné si môžete proste kúpiť u obchodníkov.

Zverina
Lov zveriny z predošlého dielu prešiel značným zjednodušením (žiadne pasce, ani návnady), ale zostal. Stačí sa k zvieraťu priblížiť, zabiť ho a stiahnuť z kože. Niektoré sa dajú pred vami na útek, tak sa k nim môžete priplížiť, alebo dostať zvrchu. Niektoré budú útočiť na vás, tak sa nimi nenechajte prekvapiť a ak vás napadnú, tak sa oslobodíte len rýchlym stláčaním tlačidla.
Opice bývajú na stromoch a aby ste si ich lepšie všimli, môžete použiť orlí pohľad. Ten samozrejme môžete použiť aj na ostatné zvieratá, aby ste ich zbadali a označili ste ich.
Z každého zvieraťa získate 1x jeho kožu a 1x kosť. Kože používate na výrobu rozličných predmetov. Kosti sa hodia na výrobu šípok. Na mape máte aj naznačenú oblasť výskytu daného zvieraťa jeho symbolom. Tam už ho len stačí nájsť.
Mimo vylepšení môžete niektoré kože a kosti využiť tiež na výrobu štyroch bonusových oblekov. Odev veľrybára (3x koža bielej veľryby); Odev lovca (1x koža vreštana hrdzavého; 1x koža bieleho jaguára); Odev lovca žralokov (1x koža žraloka býčieho; 1x koža žraloka kladivohlavého) a Odev z kože mačkovitej šelmy (1x koža ocelota; 1x koža jaguára).

Diviak
Miesta: Cape Bonavista; Great Inagua; Mariguana; Nassau.

Hutia
Miesta: Cayman Sound; Jiguey; Long Bay; Petite Caverne.

Jaguár
Miesta: Cape Bonavista; Principle; Tulum.

Jaguár biely
Miesta: Great Inagua.
Od prístavu len bežte hore pomedzi budovy po ceste a pokračujte priesmykom v kopci. Prejdite priesmykom k časti s pár domami domorodcov. Na východe pokračuje cesta do malého údolia s mayskými stĺpmi. V choďte z poza chatrčí na západ (za poslednou chatrčou sú tam dva sudy a prázdne fľaše pri cestičke). Dobehnete na bralo nad džungľou. Pokračujte naľavo. Z plošiny s truhlicou a stromom preskočte naľavo cez strhnutý most. Bežte cestou ďalším priesmykom a tam len po ceste až na niečo ako rázcestie pri ruine nejakej steny. Popri stene naľavo vedie cesta nahor k stĺpu. Vy choďte napravo cez mláku k vodopádu, ktorý vidíte aj od steny. Pri vodopáde len vylezte po kamennej stene na malú plošinu džungle (tu inak je aj Popevok. Popis uvádzam ak ste ho už vzali) a kúsok od steny pri vodopáde po ktorej ste vyliezli je biely jaguár. Odtiaľto môžete objaviť aj druhú cestu, ktorá sem vedie, tá čo som zvolil je len ľahšia na popis.

Jaguár čierny
Miesta: Isla Providencia; Ostrov Mládeže (Pinos Isle).

Králik
Miesta: Corozal; Kingston; Nassau.

Krokodíl
Miesta: Isla Providencia; Long Bay; Matanzas; Nassau; Tulum.

Leguán
Miesta: Abaco Island; Andreas Island; Great Inagua.

Malá kapucínka
Miesta: Misteriosa; New Bone; Tulum.

Ocelot
Miesta: Abaco Island; Cumberland Bay.

Vysoká zverina
Miesta: Kingston; Principe; Santanillas; Salt Lagoon.

Vrešťan
Miesta: Cape Bonavista; Cat Island; Kingston; Long Bay; Principe; Tortuga.

Vrešťan Hrdzavý
Miesta: Isla Providencia.
Z východného pobrežia choďte od rozhľadne priesmykom v kopci (ako na začiatku misie „Na pustom ostrove“), pokračujte ním a po chvíli budete mať po ľavici konár po ktorom môžete vyliezť hore na padlý strom nad cestou. Po ňom len prejdite doľava na malé priestranstvo (sú tu aj truhlice a fragment, ak ste ich ešte nezbierali). Naľavo v korunách stromov je Hrdzavý Vrešťan.

Mimo lovu bežných zvierat tu máte k dispozícii aj námorný lov. Všetky loviská (Keporkak; Kosatka Dravá; Veľký biely žralok; Žralok býčí; Žralok Kladivohlavý) máte označené na svetovej mape. Zblízka ich zbadáte ako svetlé kruhy na vode nad ktorými lietajú čajky. Stačí prísť na lovisko, aktivovať lov a v člne vyrazíte do vody. Keď sa objaví váš cieľ, hoďte do neho harpúnu. Korisť vás začne ťahať vodou a vy do nej hádžte harpúny.
Harpún máte obmedzené množstvo, takže treba mieriť presne. Keď vás ťahá, tak sa občas vynorí. Po chvíli ťahania odtrhne lano a pokúsi sa napadnúť čln, aby sa vás zbavila. Vtedy máte tiež vhodnú šancu trafiť korisť. Ak ju netrafíte, tak vám poškodí čln, ktorý má tiež obmedzenú životnosť. Ak ju trafíte, preruší útok a môžete ju trafiť viackrát.
Okrem vyššie spomínaných lovísk sa dá loviť aj Biela veľryba. Tu vidno imbecilstvo spájania hry jedného hráča s komunitou. Keď si platím za hru jedného hráča, chcem z nej mať aj pôžitok plného vychutnávania si tej hry a nemusieť čakať na priateľov, iných hráčov a komunitné udalosti. Veľryba sa objaví náhodne, v rámci komunitnej udalosti a bude k dispozícii po obmedzený čas.


N. Legendárne Lode

V štyroch kútoch sveta sú štyri legendárne lode. Všetky sú ohromne silné. Nemôžete sa na ne nalodiť, môžete ich jedine zničiť. Len čo získate všetky vylepšenia, čo môžete už v šiestej sekvencii, tak sa do nich môžete pustiť. Vylepšenia rozhodne potrebujete. Taktizovaním a zdĺhavým bojom môžete aj bez vylepšení dostať iné, silné lode, ale na tieto si bez vylepšení netrúfajte. Nemal som konkrétnu stratégiu, len krúžiť okolo, vyhýbať sa ich zásahom a radšej opatrne páliť z diaľky. Ak sa dostanete dosť blízko, rozstrieľajú vás v priebehu chvíľky. Nie sú len silné, ale aj odolné, takže opatrný prístup je veľmi zdĺhavý, ale bezpečnejší.


O. Aveline

1. Tábor vzbúrencov
Ste vrahyňa Aveline de Grandpré, ktorú Connor z ASIII kedysi vycvičil a pomohol jej. Teraz ju žiada, aby pomohla istej Patience Gibbsovej. Aveline neváha a vyráža na záchrannú misiu na Rhode Islande. Len vybehnite hore cestou a vlezte na stenu. Preskočte po kladke za roh a po trámoch v stenách lezte po hradbe doľava. Na konci skočte vzad na drevenú plošinu, na ktorú vylezte. Tu už len priamou cestou po plošinách, kladke a tyči prebehnite k dvom vojakom, ktorí ohrozujú otroka. Zabite ich, aby ste ho oslobodili.
Teraz treba pomôcť jeho druhom, tak vybehnite hore cestou a vstúpte do zakázanej oblasti tábora. Hneď na začiatku je pri kríkoch jeden vojak, tak ho môžete vyradiť. Choďte naľavo a z kmeňa trčiaceho nad bralom skočte dole do sena pri poliach. Môžete sa zakrádať poľami a likvidovať vojakov. Dvaja stoja pri poplašnom zvone (ktorý môžete tiež vyradiť), dvaja sa prechádzajú a ďalší dvaja po jednom chodia po okolí. Podajte si ich a osloboďte zajatých černochov.
Nad poľami, neďaleko domu vylezte na šikmý strom a cez skalnú plošinu prebehnite do hornej oblasti. Nalákajte si vojaka, ktorý sa prechádza pri sene. Prebehnite k domu, na streche ktorého je strelec, vylezte hore a zabite ho. Za dom zachádza dvojica, tak na nich skočte a môžete vyradiť aj dvojicu stojacu pri bráne chrbtom k domu. Potom si obíďte nádvorie poza domy a vyraďte posledných dvoch, ktorí sledujú nádvorie. Osloboďte otrokov.
Zostala posledná oblasť poniže. Jeden vojak chodí sám poza dom, tak na neho skočte. Vylezte na strechu a zabite dvojicu chodiacu k poplašnému zvonu. Posledná dvojica je pri otrokoch a chrbtom k domu, tak ich vyraďte a otrokov osloboďte.

Prebehnite cez hornú oblasť do predtým neprístupnej časti za ňou. Tam sa plížte kríkmi popri stanoch a likvidujte vojakov. Stačí byť trpezlivý, osamotených nalákať do kríkov, dvojicu zabiť naraz, keď prejdú okolo vás. Potom sa pokúsite vyspovedať kapitána, no dá sa na útek, tak ho prenasledujte. Len za ním bežte a skočte na neho, keď budete blízko. Zistíte, že Patience vedie na vypočúvanie do pevnosti Washington doktor Judge. Len prebehnite po stromoch k pevnosti.

2. Pevnosť
Počkajte si v kríkoch na osamoteného vojaka a keď k vám príde, tak ho nalákajte a zabite. Vylezte na vysoký strom a z neho skočte na dvojicu pod vami. Rýchlo sa presuňte k budove, vylezte na strechu a z nej skočte na dvojicu pri budove. Môžete si podať aj vojaka hore pri stanoch, no tam nepotrebujete ísť. Stačí vojsť do tunelu pod stanmi.
Na konci tunelu máte trojicu nepriateľov v miestnosti. Toho hore pri vás môžete nalákať k sudom, za ktorými sa kryjete a zabite ho nenápadne. Skočte potom na druhého a podajte si potom tretieho. V druhej miestnosti je jeden vojak dole, toho ľahko dostanete. Druhý sa prechádza po poschodí, tak si len dajte pozor, nech si vás nevšimne. Keď zájde z miesta, z ktorého vidí do miestnosti, tak vylezte na krabice a skočte z nich na trámy na opačnej strane. Po trámoch preskáčte k vojakovi, môžete sa tam kryť za krabice a počkať si na neho. Po trámoch môžete preskákať ponad cestu nadol a zabiť z nich vojaka pod vami.
Za rohom je posledná časť. Ukážte sa vojakovi naľavo na plošine, aby si vás všimol a šiel to preveriť, keď sa schováte a podajte si ho spoza rohu, či zo sena. Dole si spoza stĺpa podajte druhého. Na plošine za mrežami je tretí, ktorý sem dovidí, tak na neho pamätajte a zatiaľ sa mu vyhýbajte. Vylezte na plošinu, kde bol vojak a po zavesenej plošine skočte na opačnú stranu. Tam sú predposlední dvaja vojaci, ktorých vyraďte. Za nimi sú poslední dvaja, ale stoja chrbtom, tak ich vyradíte bez problémov. Vyšvihnite sa po výťahu hore.
Do sena môžete nalákať vojaka pred vami. Prebehnite potom do kopy sena vo voze a odtiaľ si vystriehnite druhého vojaka tu pri vás. Zabite ho a vyjdite hore, kde vyraďte tretieho. Z balkóna potom skočte priamo do pevnosti.

Skočte na strechu domku pod vami a z nej na dvojicu, ktorá chodí okolo domku. Jedného pred bránou nalákajte do kríkov. Vystriehnite si vojaka na hradbe a keď pôjde doprava, vylezte zľava na hradbu a zabite ho. Z hradby skočte cez kladku za roh a po streche na koniec nádvoria s poplašným zvonom, kde skočte na dvojicu vojakov. Vyššie máte na ukrytie seno, kde si počkajte na druhú dvojicu vojakov. Na nádvorí s poplašným zvonom je jediný vojak, tak ho ľahko vyraďte.
Po plošine so sudmi vylezte na strechu domu a z nej sa dostanete do centrálnej časti pevnosti. Na dvore sú len dvaja vojaci a aj dve kopy sena, tak začnite s tou vpravo na zemi a nalákajte ich po jednom do sena. Vo väznici zabite dvoch strelcov a oslobodíte Patience.
Tá trúba vám neverí a dá sa na útek. Môžete vyradiť ďalších dvoch strelcov, alebo ich ignorovať a rovno vyliezť rebríkom. Vonku sa nezdržiavajte a len bežte za Patience. Dobehnete ju na druhom nádvorí, kde ju zajmú a doktor Judge jej vezme prívesok. Vy ste asi použili kúzlo neviditeľnosti, pretože vám nik nevenuje žiadnu pozornosť a Judge proste odíde. Dajte sa do boja a porazte vojakov skôr, než zabijú Patience.

3. Veža
Je ochotná prijať vašu pomoc, ak jej pomôžete získať späť jej prívesok. Vleziete teda do podzemia, aby ste našli Judgea. Len bežte vpred, skočte na trámy a preskáčte do jaskyne. Tam vylezte po krabiciach naľavo a naľavo pokračujte po plošinách až na trámy na stene. Po nich vylezte hore a rúčkujte doľava na plošinu. Po plošinách a trámoch preskáčte po obvode jaskyne a na konci skočte na drevenú konštrukciu trčiacu zhora a vylezte po nej nahor.
Pokračujte ďalej, až sa s vami prepadne podlaha. Preskáčte vpred na trámy a z nich skočte dole na dvojicu vojakov. V susednej jaskyni skočte na plošinu doprava, na stĺp obitý drevom, po ktorom vylezte hore na trám a z neho skočte na susedný. Tak sa dostanete za trhlinu na druhú stranu. Skočte dole a zabite troch vojakov, ktorých pozornosť prilákala Patience.
Pokračujte pár skokmi chodbou ďalej až uvidíte Judgea. Patience sa dá za ním a za ňou sa zavrie brána. Vy bežte napravo hore po krabiciach a na plošine nad nimi zabite strelca. Na plošine pod vami zabite druhého a prebehnite po poškodenom povrazovom moste. Dostanete sa do miestnosti, kde už Patience bojuje s pár vojakmi, tak jej ich pomôžte poraziť.

Po boji naľavo pri schodoch použite páku a uvoľníte cestu pre Patience. Vy napravo vylezte po krabiciach k druhým dverám, ktoré ste tiež pákou otvorili. Prebehnite chodbou a na konci vylezte po závaží a z neho skočte naľavo na otvorenú plošinu. Schodmi vybehnite vyššie, skočte na zavesenú plošinu, z nej na plošinu v stene a pákou spustite plošinu pre Patience.
Skočte naspäť na zavesenú plošinu a z nej na závažie, ktoré sa spustilo pri stene. Vylezte hore po závaží, po drevenej stene nad ním a prerúčkujte k Patience. Pokračujte hore schodmi a pri zavretých dverách vylezte na múrik. Z neho skočte vpred na drevenú plošinu oproti. Z nej vylezte po drevenej stene hore do veže.
Vylezte po drevenej konštrukcii pri fakli hore. Tam vylezte naľavo pri diere v stene a prerúčkujte po úchytoch dierou von. Tu rúčkujte po úchytoch doprava a vyššie a doprava k otvorenému oknu. Vlezte ním dnu a zabite doktora, ktorý bojuje s Patience. On je mŕtvy a ona získa späť svoj prívesok telepatie. Za pomoc súhlasí, aby ste ju odviedli do Connorovej usadlosti, kde sa pridá k vrahom. Vďaka debilnému prídavku Tyrania Kráľa Washingtona sa ale na Connorovu usadlosť už viac nedostaneme.

© 99-2017 [ ABCgames.cz ]