. . ..::| ABCgames.cz |::.. . .

Kingdom Come: Deliverance (cheaty)
Počas hrania Kingdom Come: Deliverance zapni konzolu stlačením [~] a zadávaj nasledujúce kódy:

wh_pl_showfirecursor 1    - zobrazí mieriaci krížik
wh_pl_showfirecursor 0    - schová mieriaci krížik

wh_ui_showCompass 0     - schová kompas
wh_ui_showCompass 1     - zobrazí kompas

cl_showHUD 0         - schová HUD
cl_showHUD 1         - zobrazí HUD

e_TimeOfDay         - zobrazí aktuálny čas v hre

p_gravity_z #        - zmení gravitáciu v hre (defaultne 13)

cl_fov #           - nastaví zorné pole (defaultne 60)
e_ViewDistRatio #      - nastaví vzdialenosť od ktorej sa začnú zobrazovať
                objekty (defaultne 500)
e_MergedMeshesInstanceDist # - nastaví vzdialenosť od ktorej sa začne zobrazovať
                tráva (defaultne 20)
e_ViewDistRatioVegetation # - nastaví vzdialenosť od ktorej sa začnú zobrazovať
                stromy (defaultne 500)
r_vsync 0          - vypne v-sync
r_MotionBlur 0        - vypne motion blur (0 vypne, 1 len kamera, 2 default)

wh_cheat_money #       - pridá zadané množstvo peňazí
wh_cheat_addItem #      - pridá zadaný predmet do inventára (# = ID predmetu)
© 99-2017 [ ABCgames.cz ]